Kodeks postępowania Renishaw (pdf)

Rozmiar pliku: 1,34 MB Język: Polski

Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z naszym celem i podstawowymi wartościami, takimi jak innowacyjność, inspiracja, uczciwość i zaangażowanie. Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi (konsultanci, podwykonawcy, agenci, dystrybutorzy, partnerzy handlowi i dostawcy) zrozumieją odpowiednie rozdziały Kodeksu i będą ich przestrzegać. W sytuacjach, gdy nie jest to możliwe, powinni przestrzegać zasad Kodeksu.

Ten typ pliku wymaga przeglądarki dostępnej bezpłatnie w witrynie Adobe

Nie znalazłeś szukanej pozycji?

powiedz, czego nie mogłeś znaleźć, a my postaramy się pomóc