Omiń nawigację

Przemysł ciężki

Precyzja w każdej skali

Produkcja dla sektora budowlanego, rolniczego, kolejowego i ciężkiego wymaga wysokiej jakości i możliwości niezawodnej obróbki dużych przedmiotów. Firma Renishaw oferuje różnorodne rozwiązania pozwalające sprostać wyzwaniom związanym z obróbką drogich, dużych przedmiotów na dużych centrach obróbkowych.

Zapewnienie dokładnych przemieszczeń centrów obróbkowych na każdej skali ma kluczowe znaczenie pod względem sterowania procesem produkcyjnym na dużą skalę. Kalibracja i konserwacja są niezbędne, ponieważ niewielkie odchylenia w ruchu osi będą bardzo widoczne na dużych obrabiarkach. Ruch obrabiarki można śledzić w czasie rzeczywistym w celu utrzymania precyzyjnego przemieszczenia za pomocą optycznych i laserowych systemów enkoderów.

Systemy obrabiarkowych sond inspekcyjnych firmy Renishaw można wykorzystać do ustawiania położenia przedmiotu obrabianego oraz ustalania zasady materiału dla przedmiotów takich jak duże odlewy lub odkuwki przed rozpoczęciem obróbki skrawaniem. Kształt zbliżony do nominalnego można umieścić w obrabiarce przy minimum operacji ustawiania. Procesy adaptacyjne oceniają położenie i orientację przedmiotu oraz określają naddatek w celu skrócenia czasu ustawiania i zwiększenia dokładności obróbki. Systemy ustawiania narzędzi firmy Renishaw monitorują zużycie narzędzi, zwłaszcza podczas skrawania materiałów trudnych do obróbki.

Wiele obrabiarkowych sond inspekcyjnych Renishaw do ustawiania przedmiotu obrabianego oraz pomiarów w czasie cyklu produkcyjnego zaprojektowano z uwzględnieniem dużego nadmiernego wychylenia w celu skompensowania bezwładności dużych obrabiarek. Systemy sond komunikują się na duże odległości przy użyciu niezawodnych radiowych systemów transmisji danych, dlatego też nie jest wymagana wzajemna widoczność podzespołów systemu.

Kontrola i weryfikacja przedmiotów na maszynie współrzędnościowej jest często istotnym etapem w przypadku drogich przedmiotów obrabianych. 5-osiowy system pomiarowy REVO® firmy Renishaw wyposażono w szereg czujników, które można dopasować do wymogów każdej kontroli, jak np. geometria i chropowatość powierzchni, przy czym dostępne są opcje bezdotykowe. Szybki ruch na głowicy maszyny współrzędnościowej skraca czas kontroli, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności dzięki zminimalizowaniu bezwładności maszyny i nadmiernego wychylenia podczas kontroli.

Nowe techniki produkcji, takie jak wytwarzanie przyrostowego przy użyciu metalu (znane również jako drukowanie 3D) umożliwiają producentom produkcję mocniejszych części, których nie można było wykonać tradycyjnymi metodami. Wytwarzanie przyrostowe można również wykorzystać do prototypowania w pełni spoistych metalowych części, co może być nieocenione podczas projektowania i testowania produktu.

W czym się specjalizujemy

Obróbka

Ciężkie lub złożone części mogą wymagać wielu operacji obróbki, takich jak frezowanie i wytaczanie, które z kolei wymagają większych obrabiarek i są trudne do ustawienia. Asortyment rozwiązań pomiarowych Renishaw umożliwia ściśle kontrolowaną produkcję przy użyciu sond inspekcyjnych, systemów ustawiania narzędzi oraz enkoderów.

Kontrola

Kontrola na maszynie współrzędnościowej ma duże znaczenie w wypadku drogich części. Daje pewność, że podzespoły są zgodne z założeniami projektowymi. Systemy kontroli na maszynach współrzędnościowych firmy Renishaw umożliwiają szybkie i dokładne pomiary w celu skrócenia całkowitego czasu przygotowania produkcji oraz dostarczenia precyzyjnych, identyfikowalnych przedmiotów.

Wytrzymałe konstrukcje

Technologię wytwarzania przyrostowego przy użyciu metalu (znaną również jako drukowanie 3D) można wykorzystać do produkcji części o złożonym szkielecie i konstrukcji wewnętrznej w celu znaczącego zmniejszenia masy podzespołu, przy jednoczesnym zachowaniu jego wytrzymałości. Ponieważ wytwarzanie przyrostowe umożliwia produkcję kształtów i struktur, których nie da się uzyskać przy użyciu tradycyjnych metod produkcji, stwarza to możliwość wbudowania wewnętrznych kanałów chłodzących w narzędzia do formowania wtryskowego, jak również produkcji niestandardowych narzędzi skrawających do zastosowań niszowych.

Jak możemy pomóc?

Sonda obrabiarkowa Renishaw RMP60M

Obrabiarkowe systemy pomiarowe do kontroli w trakcie procesu

Sond obrabiarkowych używa się do ustawiania podzespołów oraz wykonywania pomiarów w czasie cyklu, a także do kontroli pierwszej części w celu zapewnienia dokładności obróbki maszynowej.

Zapoznaj się analizą przypadku
Robot FANUC ładuje sprawdzian Equator w zautomatyzowanym gnieździe produkcyjnym

Kontrola na hali produkcyjnej

Uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator™ firmy Renishaw jest wysoce powtarzalnym przyrządem kontrolnym. Dzięki skutecznej kompensacji wpływu temperatury na sprawdzany przedmiot, możliwa jest praca bezpośrednio w warunkach produkcyjnych.

Zapoznaj się analizą przypadku

Wspornik krzyżakowy, wycięty detal

Wytwarzanie przyrostowe

Drukowanie 3D przy użyciu metalu przy użyciu różnych proszków metali w celu produkcji wytrzymałych, a jednocześnie lekkich podzespołów o kształtach, których nie da się uzyskać podczas obróbki konwencjonalnej.

Zapoznaj się analizą przypadku

Instalacja i zestrojenie RLE

Enkodery laserowe

Duże podzespoły są czymś normalnym w przemyśle ciężkim. Obróbka tych elementów przy użyciu długich osi może być dokładna dzięki zastosowaniu interferometrycznych enkoderów laserowych firmy Renishaw .

Dowiedz się więcej

NC4+ Blue

Ustawianie narzędzi i wykrywanie uszkodzeń narzędzi

Dotykowe i bezdotykowe systemy ustawiania narzędzi do wykrywania i dostosowywania się do stanu lub zużycia narzędzi skrawających.

Zapoznaj się analizą przypadku

Baner 5-osiowy system pomiarowy REVO

Kontrola

Producenci na całym świecie polegają na systemach pomiarowych z maszynami współrzędnościowymi Renishaw w celu uzyskania identyfikowanej kontroli różnorodnych podzespołów.

Dowiedz się więcej

Pole przewijania — pomiar obrotowy poza osią

Kalibracja

Urządzenia i oprogramowanie do dokładnego ustawiania złożonych obrabiarek wielozadaniowych i maszyn współrzędnościowych.

Dowiedz się więcej

Baner internetowy — ATOM DX™ z miniaturowymi podzespołami

Enkodery

Interferometryczne enkodery laseroweenkodery optyczne w , celu zapewnienia wysokiej dokładności na dużych odległościach i ciasnych przestrzeniach.

Zapoznaj się analizą przypadku

Ramanowski mikroskop konfokalny inVia firmy Renishaw

Spektroskopia ramanowska

Do kontroli składu materiałów specjalizowanych podzespołów oraz jakości powłok powierzchni.

Dowiedz się więcej

Czy chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób firma Renishaw może Ci pomóc w prowadzeniu działalności?

Przemysł ciężki — analizy przypadków