Omiń nawigację

Uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator™

Sprawdzian produkcyjny Equator pozwala na kontrolowanie procesu — jest programowalnym i wysoce powtarzalnym przyrządem kontrolnym. Dzięki skutecznej kompensacji wpływu temperatury na sprawdzany przedmiot, możliwa jest praca bezpośrednio w warunkach produkcyjnych.

Kontrola w hali produkcyjnej

Przyrządy pomiarowe były używane od dziesięcioleci do kontrolowania procesu na hali produkcyjnej. Były to na przykład: suwmiarki, średnicówki czy sprawdziany typu „przechodni / nieprzechodni”. Wraz z rozwojem technologii wytwarzania wzrasta też zapotrzebowanie na nowe techniki kontroli procesów.

Equator to uniwersalny sprawdzian, charakteryzujący się szybkością, powtarzalnością i łatwością obsługi w zastosowaniach ręcznych i automatycznych. Dlatego też setki producentów na całym świecie zastępuje aktualnie używane systemy sprawdzianem Equator.

Kontrola procesu przy użyciu uniwersalnego sprawdzianu produkcyjnego Equator™ the versatile gauge™

Dowiedz się więcej o korzyściach kontroli procesu w hali produkcyjnej przy użyciu sprawdzianu Equator:

  • Zmniejszenie ilości braków
  • Redukcja „wąskich gardeł” w procesie
  • Niski koszt dostępu do najnowszych technologii
  • Łatwa automatyzacja
  • Niewrażliwość na zmiany temperatury
  • Uniwersalny z możliwością programowania

Pomiary sprawdzianem Equator — korzyści