Omiń nawigację

Produkty

Precyzyjne pomiary i kontrola procesu

Nasze systemy pomiarowe pomagają w poprawie produktywności, skróceniu czasu poświęconego na produkcję i kontrolę przedmiotów, a także w utrzymaniu niezawodnej pracy maszyn. W dziedzinach automatyki przemysłowej i układów dynamicznych nasze systemy do pomiaru położenia i systemy kalibracyjne pozwalają na wytwarzanie niezawodnych produktów o wysokiej dokładności.

Kontrola przemieszczeń i położenia

Firma Renishaw oferuje szeroki asortyment absolutnych i inkrementalnych systemów enkoderów liniowych i kątowych o dużej szybkości, które spełniają różnorodne wymagania automatyzacji przemysłowej.

Systemy medyczne

Firma Renishaw stosuje swą precyzyjną technologię w systemach medycznych.

Nauka

Precyzyjna technologia wykorzystywana w zastosowaniach naukowych (analiza i badania).

Systemy wytwarzania przyrostowego (druk 3D z użyciem proszków metali)

Wytwarzanie przyrostowe, zwane też drukowaniem 3D przy użyciu proszków metalu, to proces wykorzystywany do wytworzenia trójwymiarowych części na podstawie pliku cyfrowego. Zwykle obejmuje wytworzenie lub zestalenie cienkich warstw materiału w celu uzyskania kompletnych części. Ta technologia pozwala na uzyskanie części o złożonym kształcie, których nie da się wyprodukować przy użyciu technik tradycyjnych, jak np. odlewanie, kucie czy obróbka maszynowa.

Finansowanie środków trwałych od firmy Renishaw

Firma Renishaw oferuje elastyczne finansowanie, co pozwala na uzyskanie niskich, początkowych kosztów kapitałowych oraz stałych miesięcznych rat w całym cyklu użytkowania sprzętu.

Dowiedz się więcej