Preskoči navigacijo

Reporter

Preprost ogled rezultatov meritev komponent za uporabnike obdelovalnih strojev

Poročanje na enostaven način

Reporter je aplikacija za realnočasovni nadzor procesov, ki je preprosta za uporabo in je namenjena ogledovanju rezultatov meritev komponent. Rezultate meritev si je mogoče ogledati na krmilniku obdelovalnega stroja ali jih izvoziti v datoteko CSV za zunanjo analizo. Aplikacija se namesti v CNC-krmilnik z operacijskim sistemom Windows® ali v tablico Windows, ki je povezana s krmilnikom prek Etherneta.

Pametna aplikacija za pametne tovarne

Aplikacija je enostavna, intuitivna in preprosta za uporabo – podatki so prikazani na razumljiv način in aplikacija je zato idealna za uporabnike, ki jim manjkajo izkušnje na področju meritev.

Preprosta, a zmogljiva

Reporter zagotavlja vizualizacijo oz. grafično predstavitev rezultatov meritev. Na grafičnem prikazu so sproti prikazujejo rezultati o ustreznosti/neustreznosti posamezne meritve, medtem ko zgodovina omogoča ogled rezultatov meritev za vsak del, izmerjen na tem obdelovalnem stroju.

Možna je tudi preprosta analiza podatkov: uporabnik si lahko na glavnem grafičnem zaslonu ogleduje podatkovne trende, ki zagotavljajo sledljivost ključnih značilnosti, sporočajo obrabo orodja ali celo prikazujejo vpliv temperaturnih raztezkov po oseh obdelovalnega stroja.

Reporterjeve zmožnosti niso omejene le na meritve komponent: s ponovljenimi meritvami vpenjal je mogoče pridobiti ogromno podatkov za verifikacijo komponent in ugotavljanje sposobnosti stroja. Reporter je tako zmogljivo orodje za uporabnike, ki zahtevajo največjo učinkovitost svojega merilnega sistema, proizvodnih procesov in obdelovalnih strojev na najenostavnejši in najhitrejši način.

Reporter na krmilniku Okuma

Fleksibilnost in prilagodljivost

Reporter prikazuje podatke meritev, pridobljene s programi Inspection Plus, ki so bili ustvarjeni neposredno ali s funkcijo Program builder v programu Set and Inspect. Obstoječi uporabniki morajo izvesti le drobno prilagoditev obstoječih merilnih programov, in že lahko začnejo uporabljati Reporter.

Združljivost s programom Inspection Plus zagotavlja možnost dela z eno samo aplikacijo na različnih obdelovalnih strojih in CNC-krmilnikih, pri čemer sama uporaba ni nezahtevna.

Izvoz podatkov za nadaljnjo analizo

V pametnih tovarnah rutinsko zbirajo podatke o proizvodnih operacijah in jih nato analizirajo za reševanje problemov ali optimizacijo proizvodnih procesov. Reporter z možnostjo izvoza v datoteke .csv poenostavi zajem in skupno rabo podatkov, ki jih zbere merilni sistem na stroju.

Izvoženi podatkovni zapisi izdelkov se lahko shranijo za namene sledljivosti, ali pa uvozijo v uporabnikovo programsko opremo za analizo kakovosti. Proizvajalcem je tako na voljo dragocen vpogled v proizvodne procese.

Set and Inspect prinaša izboljšave v proizvodni proces

Izvedite, kako so kupci z našimi aplikacijami za obdelovalne stroje poenostavili svoje proizvodne procese.

Prenosi videoposnetkov

Pri snovanju novega krmilnika Hartrol Plus je bila v ospredju preprosta uporaba naših strojev. Set and Inspect je idealen pomočnik, saj lahko operaterji z njegovim grafičnim uporabniškim vmesnikom zlahka programirajo merilne rutine obdelovalnega stroja.

Hartford (Tajvan)

Več informacij