Preskoči navigacijo

Speak Up

Renishawova storitev za žvižgače


Kdo lahko uporabi storitev Speak Up?

Storitev je na voljo vsem zaposlenim in nekdanjim zaposlenim skupine Renishaw, vključno z zaposlenimi za polni in krajši delovni čas, pogodbeno in začasno zaposlenimi ter pripravniki. Storitev je na voljo tudi zunanjim deležnikom, vključno z dobavitelji, distributerji, zastopniki, preprodajalci in partnerji v sodelovanju.


Kdaj uporabiti storitev Speak Up?

Storitev Speak Up uporabite takrat, ko vidite ali slišite nekaj, za kar menite, da morda krši Kodeks ravnanja Renishaw ali se vam zdi nezakonito ali neetično. Za primere okoliščin, v katerih morate uporabiti storitev Speak Up, glejte Pravilnik Speak Up.


Kako uporabiti storitev Speak Up?

Za prijavo (tudi anonimno) lahko uporabite brezplačno telefonsko številko ali spletni obrazec – 24 ur na dan, 7 dni na teden in 365 dni na leto. Storitev zagotavlja NAVEX Global, v svetu vodilni ponudnik storitev poročanja o etiki in skladnosti.

Do storitve lahko dostopate kjer koli z obiskom strani https://renishaw.ethicspoint.com.

Osebje podjetja Renishaw, ki ne more ali ne želi uporabiti storitve NAVEX Global za prijavo svojih pomislekov, lahko poišče informacije o alternativnih načinih prijave v Pravilniku Speak Up.

QR koda Spregovori


Če želite vložiti ali dopolniti prijavo, poskenirajte to kodo z mobilno napravo.

Povezani dokumenti