Preskoči navigacijo

Strojna oprema

V merilno strojno opremo Equator™ prištevamo sisteme, krmilnike in komplete merilnih glav.

Sistem Equator

Animacija Equatorja 500 EH z EQ300

Merilni sistem Equator je:

  • zasnovan z vzporednim kinematičnim omejevalnim mehanizmom, ki je zelo tog za odlično ponovljivost in hitro delo;
  • lahek, toda robustne konstrukcije;
  • sposoben meritev oblike s hitro in ponovljivo funkcionalnostjo skeniranja z merilno glavo SP25 za kompletno analizo značilnosti;
  • izvedbe "plug and play" – priprava je hitra in zahteva le enofazno električno napajanje, zrak ni potreben.

Krmilnik

Krmilnik Equator

Krmilnik Equator je vsestranski krmilnik, zmožen vodenja sistema Equator z visoko hitrostjo in ponovljivostjo.

Omogoča krmiljenje sistema v realnem času vzporedno z merilno-tehničnim programskim vmesnikom.

Krmilnik uporablja preizkušeno programsko opremo UCCserver za preprosto pripravo in uporabo sistema, vanj pa je implementiran tudi zmogljivi ukazni protokol I++.

Komplet merilne glave SP25

Komplet merilne glave SP25

Standardna triosna analogna merilna glava za skeniranje lahko zajame tisoč podatkovnih točk na sekundo. Sistem Equator lahko s hitrim in ponovljivim skeniranjem meri in analizira obliko kompleksnih značilnosti.

Merilni sistem Equator – nekartezijski vzporedni kinematični sistem

Sistem Equator je zgrajen kot vzporedni kinematični mehanizem, ki prinaša izboljšano ponovljivost, manjši vpliv vztrajnosti in manjšo porabo energije v primerjavi s tradicionalno kartezijsko zgradbo, ki je v uporabi na obdelovalnih in koordinatnih merilnih strojih.

Merilni sistem Equator 300

Princip, zgradba in delovanje merilnega sistema Equatorja se močno razlikujejo od tradicionalnih kartezijskih konstrukcij, ki imajo tri medsebojno pravokotne osi X, Y in Z. Za togost, ki je kritičnega pomena za ponovljivost, pri takih konstrukcijah skrbijo velike granitne osi ali težki odlitki.

Prav ta težka zgradba pa lahko prinese omejitve na področju ponovljivosti, zlasti histerezo. Histereza je definirana kot lastnost sistemov, da se na delovanje oz. umik sile ne odzovejo takoj, kar povzroči deformacije konstrukcije.

Težke osi prav tako niso primerne za hitro delo, saj se v takšnih konstrukcijah pri pospeševanju pojavljajo večje vztrajnostne sile kot v lažjih konstrukcijah. Za enak pospešek je potrebno več moči, pri čemer obe veličini nista v linearni odvisnosti. Hitrost premikanja kartezijske konstrukcije s še zadovoljivo natančnostjo je zato praktično omejena. Odmiki zaradi vztrajnosti povzročajo nezaželjena gibanja, ki se odražajo v merilnih napakah.

Pri merilnem sistemu Equator so tri linearne pogonske palice vpete v tri kardanske zgibe na zgornji konstrukciji. Oddaljeni konec vsake palice je spojen neposredno s platformo merilne glave, da merilna glava ni oddaljena od osi, ki jo premika. Palice premikajo motorji, vrtljivo vpetje pa skrbi, da so palice vedno obremenjene samo na nateg ali tlak, torej brez upogiba.

Linearni dajalniki so nameščeni na pogonske palice, zato povratne informacije dajalnikov prihajajo iz iste točke, kjer so palice tudi gnane. Vsi ti elementi sestavljajo sistem, ki je praktično brez "neopaženih" gibanj konstrukcije, to pa dokazuje dosledna ponovljivost primerjav. Položaj treh linearnih palic, ki jih imenujemo osi P, Q in R, se v ozadju z matematičnimi algoritmi pretvarja v običajni položaj po oseh X, Y in Z. Na ta način se lahko iz programske opreme pošiljajo kar ukazi za premik po oseh X, Y in Z.

Dodatne informacije