Preskoči navigacijo

Študija primera v letalski in vesoljski industriji

Orodje za razrez oblaka točk

Profili prerezov lopatic se pri tradicionalnih merilnih strategijah merijo vsak posebej. Za vsak želeni prerez je treba pripraviti in izvesti program dela DMIS, če bi bili v prihodnje potrebni profili dodatnih prerezov, pa bi bi bilo treba lopatico premeriti na novo.

Orodje za razrez oblaka točk (PCS) iz Renishawa ponuja nov, fleksibilnejši pristop. S programom APEXBlade in merilno glavo Renishaw REVO je zdaj mogoče zajeti obliko celotne lopatice s tehniko sledilnega skeniranja. Rezultat meritve je oblak točk v središču konice po celotni površini lopatice. PCS nato omogoča ustvarjanje prerezov po površini v kateri koli ravnini skozi zajeti oblak točk.

PCS, ki je zgrajen na knjižnici GML in se izvaja v programu MODUS, lahko zbrane podatke obdela poljubno mnogokrat - ob meritvi ali pozneje, če bi bili potrebni dodatni prerezi na drugih mestih, meritev pa ni treba ponavljati.

  • Ustvarjanje prereza po površini MPCS s tehniko kotaljenja kroglice odpravlja kosinusno napako

APEXBlade: knjižnica GML poenostavlja načrtovanje zahtevnih petosnih poti

Pri kontroli s koordinatnimi merilnimi stroji (KMS) je nujna zmožnost pisanja kontrolnih programov za stroj. Ta naloga, za katero običajno obstajajo namenski programski paketi, je sčasoma postala vse kompleksnejša, ko so se merilni sistemi iz preprostih ročnih triosnih (z operacijama premik in dotik) razvili v indeksirne triosne glave za neprekinjeno skeniranje. Skušajte si predstavljati kompleksnost programiranja, ki so jo prinesle najnovejše skenirne merilne glave, kot je petosna merilna glava za skeniranje Renishaw REVO!

  • REVO video showing blisk measurement and surface analysis with SurfitBlade software

Sledilno skeniranje s sistemom Revo Ustvarjanje poti APEX

Paket APEXBlade je zasnovan za znatno poenostavitev priprave poti za neprekinjeno petosno skeniranje. Zgrajen je na knjižnici GML in uporabnike preprosto pozove, naj uvozijo nominalno geometrijo (v tem primeru lopatice letalskega motorja), izberejo lopatico, ki jo želijo izmeriti, nato pa samodejno določi optimalno pot za petosno sledilno skeniranje lopatice.

Nastali program dela DMIS je prilagojen za uvoz v Renishawov lasten paket za kontrolo na KMS MODUS, kjer se tudi izvede.

Knjižnica GML je v tej aplikaciji intenzivno uporabljena s posebej razvitim dodatkom za naloge načrtovanja kompleksnih poti v omejenem merilnem prostoru, preprečevanje trkov in optimalno konfiguracijo merilne glave v celotnem ciklu načrtovanja.