Gezinimi atla

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, Yarını Birlikte Şekillendirme amacımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak üzere müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve yerel topluluklarla ortaklaşa çalışarak bir sürdürülebilirlik lideri olmak hedefimizdir.

Çevreyi koruma konusunda üzerimize düşeni yapmaya ve gezegenimizi iklim değişikliği gibi önemli sorunlardan korumaya kararlıyız. Bunu yalnızca üretim tesislerimizden kaynaklanan emisyonları azaltmak gibi kendi faaliyetlerimizin ayak izini iyileştirerek değil, aynı zamanda müşterilerimizin daha azla daha fazla üretmelerine ve daha sürdürülebilir bir dünyaya geçiş süreçlerine yardımcı olacak çözümler sunarak yapıyoruz.

Net Sıfır Emisyon Taahhüdümüz

Kasım 2021 tarihinde Net Sıfır hedeflerimizi ve aktif olarak katkıda bulunduğumuz BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG'ler) açıkladık. Bu açıklamalar, (i) çevresel etkimizi en aza indirmek ve (ii) hem insanlar hem de gezegen için olumlu bir değişim yaratmak amacıyla müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve yerel topluluklarla ortaklaşa çalışmak anlamına gelmektedir.

Sürdürülebilirlik sağlama planımızı geliştiriyoruz

Sürdürülebilirlik

Bu yıl sürdürülebilirliği işimize nasıl dahil edeceğimizi öğrendikçe sürdürülebilirlik sağlama planımız gelişmeye devam etti. İş fonksiyonu odaklı ve sürdürülebilirlik ekibi destekli bir yaklaşıma doğru ilerledik. Bu durum artık belirli sürdürülebilirlik zorlukları ile ilgilenmek ve onları çözmek üzere benzersiz iş fonksiyonları oluşturmaya odaklandığımız anlamına geliyor. Bunu desteklemek için, burada daha detaylı olarak görebileceğiniz sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımımızı değiştirdik.

Hedeflerimiz şu anda Bilim Temelli Hedefler girişiminin (SBTi) onayını bekliyor. Tamamı 2020 Mali Yılı başlangıç seviyesine göre belirlenen bu hedefler şunlardır:

  • 2028 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında Net Sıfıra ulaşmak;
  • Kapsam 3 emisyonlarında 2030 yılına kadar %50 azalma sağlamak; Ve
  • en geç 2050 yılına kadar tüm kapsamlarda Net Sıfıra ulaşmak.

Hedeflerimize ulaşmak üzere sera gazı (GHG) emisyonlarımızı 2020 Mali Yılı başlangıç seviyemize kıyasla %90 oranında azaltmamız gerekiyor. Ayrıca emisyonların geri kalan %10'luk kısmı için güvenilir karbon yakalama ve giderme programlarına da yatırım yapacağız.


BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sera gazı emisyonlarının azaltılması dengeli bir sürdürülebilirlik sağlama planının yalnızca bir parçasıdır. Bu nedenle, işimizle en alakalı ve en fazla etkiyi yaratabileceğimiz üç BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi belirledik. Bu hedefleri desteklemeye yönelik çalışmaya devam ettik.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
İşletme geneline yayılan bu hedefe ulaşılmasını desteklemek üzere çeşitli projelerle sorumlu bir şekilde iş yapmaya kararlıyız. Örneğin, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 8; eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık (EDI) politikamızı, eğitim desteğimiz ve erken kariyer programlarımızı ve modern köleliği hafifletmeye yönelik yaklaşımımızı geliştirmeyi kapsamaktadır.

Ayrıca cinsiyet, yaş, ırk gibi özelliklerden bağımsız olarak kullanımı eşit derecede kolay ürünler tasarlayarak kapsayıcı istihdama olanak tanıyan teknolojiyi sağlama fırsatına da sahibiz. Bu yıl, ürünlerimizi eşitliği göz önünde bulundurarak tasarlamalarını sağlamak amacıyla ürün tasarımcılarımız için "kapsayıcılığa yönelik tasarım" kılavuzu oluşturduk.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim

Kaynakların giderek azaldığı bir dünyada, kendi üretim proseslerimizdeki atık miktarını azaltmanın ve müşterilerimizin kaynaklarını yönetmelerine yardımcı olmanın, bu hedefi desteklemek için gerçekleştirebileceğimiz en etkili eylemler olduğuna inanıyoruz.

Müşteriler verimliliği ve hassasiyetini artırmak üzere enerji tüketimlerini ve hurda miktarlarını azaltan ürünlerimizi kullanıyor. Bunların yanı sıra kendi operasyonlarımızda atıkları azaltmak ve geri dönüştürdüğümüz malzeme miktarını artırmak ve ayrıca müşterilerimizin kendi atıklarını azaltmalarına yardımcı olmak için bir dizi proje üzerinde çalışıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 13 - İklim Eylemi

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 13, farkındalığı artırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı ve doğayla uyumlu yaşam tarzı seçimlerini teşvik etmek için insanların ilgili bilgilere erişmesini sağlamayı amaçlayan eğitim hedeflerini kapsamaktadır. Bu hedefe aşağıdaki yollarla katkıda bulunuyoruz:

  • sürdürülebilirlik konularını içeren çalışan katılımı toplantıları düzenlemek;
  • alıcılarımız için sürdürülebilirlik eğitim programları geliştirmek;
  • İK meslektaşlarımız tarafından geliştirilen temel yetkinliklere ve iş mimarisine sürdürülebilirliğin nasıl dahil edilebileceğini değerlendirmek; ve
  • öğrencileri sürdürülebilir bir gezegene birlikte nasıl ulaşabileceğimiz konusunda eğiten ödüllü eğitim destek programımızı yerel okullara ve üniversitelere sunmak.

İlgili belgeler