A Renishaw korrupciómegelőzési szabályzata

Globális korrupciómegelőzési programunk célja, hogy minden munkavállalónk és üzletfelünk ezt a hozzáállást tanúsítsa. A jelen szabályzat kitér a világ bármely részén hatályos, vesztegetés és korrupció elleni jogszabályok megsértésének kockázatára is.

A Renishaw zéró toleranciát alkalmaz a megvesztegetéssel és korrupcióval szemben. Ez alól nincsenek kivételek. A vesztegetés amellett, hogy illegális, etikátlan is, és súlyos károkat okozhat a társadalomnak.

A Renishaw végrehajtó bizottsága jóváhagyta a korrupciómegelőzési szabályzatunkat, amelyet az Egyesült Királyságban található központi irodánkban egy csoportképviselő, valamint az egyes országokban dolgozó helyi képviselők felügyelnek és támogatnak.

A szabályzat a Renishaw-nál dolgozókra vonatkozik, beleértve az ideiglenes munkavállalókat, vállalkozókat, gyakornokokat, közvetítőket és a Renishaw csoport bármely vállalatának nevében eljáró harmadik feleket (a Renishaw csoport ellenőrzési kézikönyve alapján). Valamennyi olyan országban folytatott valamennyi üzleti tevékenységre és tranzakcióra vonatkozik, ahol a Renishaw Csoport jelen van.

Igazgatás és kockázatértékelés

Kockázatértékelés és átvilágítás

Jogi csapatunk mind az Egyesült Királyságban, mind más országokban, ahol jelen vagyunk, a felső vezetéssel együttműködve azonosította a magasabb kockázatú területeket, és a vezetéssel együtt egy megfelelőségi program keretében dolgozik a kockázatok mérséklésén. Minden régiónak olyan korrupciómegelőzési eljárásokat kell bevezetnie, amelyek megfelelnek a munkakörnyezetüknek.

A Renishaw biztosítja, hogy a beszállítókkal és ügyfelekkel kapcsolatos átvilágítási folyamatok a három magas kockázatú területre fókuszálnak:

  1. Az üzleti tevékenység helye
  2. Az üzleti tevékenység módja
  3. Üzleti partnerek

Munkavállalói képzés és kommunikáció

A korrupciómegelőzési szabályzatot minden munkavállalóval megosztották (beleértve az új munkavállalókat is, a betanítási folyamat részeként), és egy külön intranetes oldal is létrehozásra került legfontosabb információkkal. Minden munkavállaló részt vesz az online korrupciómegelőzési képzésen. A munkavállalók kötelesek jelenteni a szabályzat bármely feltételezett megsértését a Renishaw csoport általános jogi tanácsosának vagy a Renishaw bejelentési rendszerén, a Speak Up-on keresztül.

Ellenőrzés és felülvizsgálat

Belső ellenőrzési folyamataink révén rendszeresen ellenőrizzük és felülvizsgáljuk a korrupciómegelőzési követelményeknek való megfelelést. Rendszeresen beszámolunk az Audit Bizottságnak és az igazgatótanácsnak, valamint kezelünk minden új vagy felmerülő kockázatot.

A szabályzat az alábbi dokumentumban található.

Kapcsolódó dokumentumok