MODUS™ lapátmetszet-elemzés

A MODUS lapátillesztési funkciója lapátmetszeti profilok és lapátozási jellemzők kiszámítására és a kapcsolódó jegyzőkönyvek elkészítésére szolgál.

MODUS lapátmetszet-elemzés

A CAD-modellből rendelkezésre álló névleges lapátmetszetekkel és az MPCS-ből származó tényleges metszetekkel elkészíthető a profil és a lapátozás jellemzőinek jegyzőkönyve.

Profilértékelés

Lapátprofil-elemzés

A MODUS rendszerben profilkiértékelő és grafikus jegyzőkönyvkészítő eszközök széles skálája is megtalálható. A profilmérés eredményei teljes körűen a többi jellemző mérési jegyzőkönyvével együtt kerülnek naplózásra, és PDF fájl is készíthető belőlük.

Lapátszelvény-kiértékelés

A MODUS rendszer grafikus jegyzőkönyvkészítési eszközökkel rendelkező teljes körű lapátmetszet-kiértékelő funkcióval bír. A vizsgálható jellemzők:

  • Lapátmetszetek kiértékelése Maximális vastagság
  • Be- és kilépő él sugara, szöge és vastagsága
  • Csavarási szögek
  • Húrtávolságok
  • Súlypontok