Navigatie overslaan

Certificering van kalibratieproducten

Kalibratiecertificaten (fabriek)

Ieder certificaat van Renishaw is uniek en is te identificeren aan de hand van zijn certificaatnummer. Het geeft details van de specifieke testresultaten per stuk in tabellen en grafische vorm (met aparte details van voor en na de aanpassing en eventuele reparatie) en vermeldt de onzekerheid bij de metingen. Zo kunt u helder zien of het apparaat al dan niet voldoet aan de gepubliceerde specificaties of aan uw eigen vereisten.

Het certificaat omvat ook:

  • Een omschrijving van het kalibratieproces
  • Gegevens voor herleidbaarheid (gebruikte objecten en details van de kalibratie)

De datum van testen en de datum waarop het certificaat werd afgedrukt zijn apart vermeld, en de resultaten worden ondertekend door een bevoegd iemand van Renishaw, allemaal in overeenstemming met de eisen van ISO 17025.

We merken hierbij op dat de aparte certificering van laser en sensor (en de digitale communicatie tussen de eenheden) het u mogelijk maakt om componenten uit te wisselen met behoud van de herleidbare nauwkeurigheid van het hele systeem. Met één totale systeemkalibratie kan zoiets niet.

Certificaat van overeenstemming

Het certificaat van overeenstemming van de XM-60 en XK10 is uniek voor elk systeem en heeft als identificatie de serienummers van de componenten die het systeem vormen. Het geeft informatie over de gepubliceerde specificatie waarop het systeem met succes getest is zoals het certificaat bevestigt. Het certificaat omvat:

  • de datum waarop het systeem getest werd
  • de specificatie van de prestaties die het systeem kan behalen
  • de meetonzekerheid

De datum van testen en de datum waarop het certificaat van overeenstemming werd afgedrukt zijn apart vermeld, en de resultaten worden ondertekend door een bevoegd iemand van Renishaw.

Herkalibratiecertificaten

Kalibratie door de fabriek is alleen nodig voor de initiële karakterisering van de sensoren in de XC-80 omgevingscompensator. Het vereenvoudigde herkalibratieproces in de servicecentra* is ingevoerd nadat uitgebreid vergelijken van gegevens had uitgewezen dat de twee processen gelijkwaardige resultaten geven. De certificaten voor de compensator (en aparte sensoren, indien getest) zijn dan ook anders van inhoud en indeling dan de oorspronkelijke certificaten van de fabriek.

* Verenigd Koninkrijk, Duitsland, VS en China (volksrepubliek).