Navigatie overslaan

Dataplatform voor slim produceren om industriële processen te controleren

Renishaw Central is een dataplatform voor slim produceren dat nauwkeurige proces- en meetgegevens verzamelt, presenteert en in acties omzet. Ontdek hoe Renishaw Central u kan helpen uw productieproces te optimaliseren.

Benut het vermogen van
datagedreven produceren

Vandaag de dag verzamelen en verwerken fabrieken meer data dan ooit tevoren. Maar alleen wie toegang heeft tot de juiste gegevens op de juiste tijd kan echt voordelen halen uit de slimme fabriek.

Renishaw Central is een platform voor productiedata dat proces- en meetgegevens van de werkvloer verzamelt en presenteert. Het is aangesloten op meetapparaten in het hele productieproces en levert onschatbare inzichten. Fabrikanten kunnen met deze inzichten procesfouten analyseren, identificeren, voorspellen en corrigeren voordat ze zich voordoen.

Het resultaat is een zeer efficiënte en productieve fabriek met optimale processen, minder stilstand en minimale afval, en daardoor lagere kosten.

De voordelen van een ‘connected’ werkplaats

Op een connected werkvloer communiceren machines en systemen met elkaar door gegevens en trends te delen. Dankzij real-time bewaking kunnen fabrikanten gefundeerde beslissingen nemen en hebben ze volledige controle over hun end-to-end productie.

Renishaw Central is aan te sluiten op meerdere apparaten (van Renishaw of andere leveranciers) in meerdere fabrieken. Dit maakt het volgende voor u mogelijk:

 • End-to-end proces- en meetgegevens verzamelen en opslaan.
 • Gecontroleerde processen bouwen voor meer automatisering en een grotere capaciteit.
 • Procesfouten identificeren, voorspellen en corrigeren voordat ze zich voordoen.
 • Uitgebreider beslissingen nemen over procesverbeteringen.
 • De operationele efficiëntie vergroten en menselijke tussenkomst verminderen.

Benut het vermogen van uw data met Renishaw Central

Brochure downloaden

Hoe werkt het?

Renishaw Central verzamelt meet-, status- en alarmgegevens van de aangesloten apparaten op de werkvloer. Tot de apparaten behoren systemen voor additief produceren (AM), meetsystemen op machines, meetapparatuur op de werkvloer en coördinatenmeetmachines (CMM's). Met inzicht in de procesprestaties van elk werkstation overzien fabrikanten beter waar ze eventueel actie moeten nemen.

In onbemande processen kan de toestand van apparaten op afstand bewaakt worden. Als zich fouten voordoen, worden die gedetecteerd en weergegeven op de dashboards van het Renishaw Central platform of op systemen van derden. Vervolgens kan een geschikte operator opgedragen worden de fout te herstellen.

Sluit meerdere machines en apparaten op elkaar aan met Renishaw Central: Dataplatform voor slim produceren

Indien gekoppeld aan de IPC (intelligente procescontrole) module van Renishaw, kan Renishaw Central meetgegevens verwerken en automatisch machinevariabelen bijwerken. Dit maakt een werkelijk automatische gesloten cyclus van procescontrole mogelijk.

Het platform werkt lokaal, zodat u snelle en robuuste terugkoppeling van de procescontrole krijgt. Uw beheerders bezitten dus zelf uw dataverzameling en zijn voor uw procescontrole niet afhankelijk van internetverbindingen.

Live gegevens kunnen worden weergegeven, gesorteerd, gefilterd en geanalyseerd met de gebruiksvriendelijke dashboards.

Voor meer informatie over de dashboards van Renishaw Central kunt u onze uitgebreide brochure downloaden.

Kenmerken:

Renishaw Central geeft u het vertrouwen om automatisering door te voeren, uw processen te moderniseren en uw beslissingen op een hoger niveau te nemen via actief bruikbare data.

 • Gebruiksvriendelijke dashboards die te volgen zijn op een centrale locatie.
 • Sluit aan op een of meerdere connected machines op talloze plaatsen.
 • Ontworpen voor aansluiting op apparaten van Renishaw en andere leveranciers.
 • Werk machinevariabelen automatisch bij.
 • Alle gegevens worden veilig verzonden naar een lokale centrale opslag, en vormen zo een archief voor traceerbaarheid.
 • Het platform is ook te integreren met toonaangevende hulpmiddelen die API's ondersteunen, zoals Microsoft© Power BI.

Connectiviteit, consistentie en controle geven vertrouwen; met Renishaw Central kunnen gebruikers gaan werken met digital twin en future factory concepten.

Central, connectiviteit - witte achtergrond

Connectiviteit

Sluit meerdere machines en apparaten aan om automatisch te detecteren welke machines draaien en stel vast waarom stilstaande machines gestopt zijn.

Central, consistentie - witte achtergrond

Consistentie

Verzamel meetgegevens van aangesloten apparaten op een centrale locatie en verhoog de kwaliteit in het hele productieproces.

Central, controle - witte achtergrond

Controle

Controleer procesvariabelen en verkrijg operationele kennis over een bepaald tijdvak. Bereken met IPC automatisch aanpassingen en werk gereedschapinstellingen of variabelen bij.

Central, vertrouwen - witte achtergrond

Vertrouwen

Bouw vertrouwen in uw proces op en oogst de voordelen van werkelijk onbemand produceren.

.

Ontdek hoe ons krachtige platform uw productieactiviteiten kan verbeteren

Datablad downloaden

Renishaw Central in actie

Maak procescontrole in gesloten cyclus mogelijk op de werkvloer

Renishaw Central verzamelt meetgegevens van meetsystemen, CMM's en CNC-bewerkingsmachines. Met deze data kan het platform afwijkingen identificeren en automatisch corrigerende instellingen verzenden naar de betreffende productiemachine. Deze instellingen zijn dan toe te passen op het product in bewerking, zodat u vertrouwen hebt in uw automatische productieproces met gesloten cyclus.

Garandeer productkwaliteit met meetgegevens van de laatste fase

Traditioneel worden meetgegevens van een eindinspectie lokaal opgeslagen. Met Renishaw Central zijn alle machines aan te sluiten en gegevens centraal op te slaan, wat een fabrieksbreed overzicht geeft. Hierdoor zijn alle producten te identificeren die dicht bij de tolerantiegrens komen. Het platform kan dan automatisch de betreffende CNC-bewerkingsmachine bijwerken en op het volgende gemaakte product correcties toepassen, zodat de productkwaliteit behouden blijft.

Renishaw Central verhoogt machinebeschikbaarheid met 79 uren per week

Medewerkers bespreken het resultaat van Renishaw Central invoeren

Ons platform voor slim produceren is een prima voorbeeld van ons streven om fabrikanten te helpen met processen verbeteren, kwaliteit verhogen en efficiëntie vergroten. En omdat we zoveel vertrouwen hebben in de mogelijkheden, hebben we het platform ook ingevoerd in onze eigen productiefaciliteiten.

“De integratie van Renishaw Central gebeurde op indrukwekkende schaal", aldus David Miles, manufacturing engineering manager bij Renishaw plc. "We hebben het platform aangesloten op 69 machines in onze twee grootste productievestigingen in het VK. In onze fabriek in Miskin, Zuid-Wales, worden 43 machines beladen en begeleid door maar vier mensen per ploeg.

Op dit niveau van automatisering hebben CNC-alarmen en andere ongeplande stops heel wat effect. Renishaw Central pakte dit aan en leverde onverwachte stijgingen van de efficiëntie.”

Sinds we het platform integreerden is gebleken dat twee hoofdoorzaken verantwoordelijk zijn voor 82% van de automatische stops. Door de actief bruikbare data om te zetten in herstellende acties zijn we erin geslaagd de machinebeschikbaarheid te verhogen met 79 uren per week.

De eerste indicaties zijn positief. Door speciale instellingen en automatisch bijwerken van instellingen in te voeren, hebben we de insteltijden aanmerkelijk kunnen verkorten. Kritisch is dat instellen geen specifieke kennis meer vraagt en snel te controleren en indien nodig opnieuw te doen is, wat steeds belangrijker wordt met deze krappe arbeidsmarkt. Tegelijkertijd worden de gedane aanpassingen vastgelegd voor traceerbaarheid en doorlopende bevraging van de data.

David Miles, manufacturing engineering manager bij Renishaw plc

Een demonstratie van 50 jaar innovatie

Omdat we zelf fabrikanten zijn, begrijpen we de uitdagingen die zich voordoen bij productie.

 • Zeer productief en flexibel zijn.
 • Meer consistente mogelijkheden realiseren.
 • Procesautomatisering op hogere niveaus brengen.
 • Kosten verlagen en wereldwijd concurrerend zijn.

Bij onze productieactiviteiten gebruiken we onze eigen producten om gangbare uitdagingen in de productie aan te pakken. Bovendien passen we onze Procesproductiviteitpiramide™ methodiek toe. Die stelt ons in staat zeer productief en geautomatiseerd te werken door variatiebronnen te elimineren of te controleren, met minimale menselijke tussenkomst.

Met deze ervaring uit de eerste hand werken we onze innovaties en productontwikkeling uit tot oplossingen waarvan we weten dat onze klanten ze echt nodig hebben.

Bewaak gegevens van aangesloten apparaten zoals CMM's met Renishaw Central: Dataplatform voor slim produceren

Ondersteuning in uw digitale transformatie

Controleer variabelen en verkrijg kennis met Renishaw Central: Dataplatform voor slim produceren

De digitale transformatie is aan het versnellen. Dat komt door de snelle vooruitgang in technologieën als artificial intelligence (AI) en het industriële internet of things (IIoT). Technologische vooruitgang en ‘plug and play'-opties hebben het eenvoudiger gemaakt om verbinding te maken met productiesystemen. Het gebruik van connectiviteit op de werkvloer heeft echter nog niet tot het verwachte succes geleid. Daarom is Renishaw Central afgestemd op het gemakkelijk aansluiten van systemen op de werkvloer van allerlei andere leveranciers.

Tegenwoordig vormt slim denken nog steeds het hart van onze aanpak. Wij zijn niet alleen een gevestigde fabrikant, we passen ook al vijf decennia lang principes van slim produceren bij onszelf toe.

Dus wie kan een betere partner zijn voor deskundige begeleiding en ondersteuning op weg naar uw slimmere fabriek?

Omarm procescontrole in gesloten cyclus
met Renishaw Central

Aan de slag

Veelgestelde vragen

Q: Wat is Renishaw Central?

Renishaw Central is een dataplatform voor slim produceren. Het is ontworpen om productieactiviteiten te stroomlijnen door meerdere machines, apparaten en softwaresystemen op elkaar aan te sluiten. Het levert real-time inzicht in data, waardoor fabrikanten gefundeerde beslissingen kunnen nemen om de productiviteit en efficiëntie op de werkvloer te verbeteren.

Q: Wat is het verschil tussen fysieke fabrieksautomatisering en procesautomatisering?

Fysieke fabrieksautomatisering bevordert de operationele efficiëntie door de machinebeschikbaarheid en totale capaciteit te verhogen, zonder extra productiemachines toe te voegen. Het gebruik van robots om producten in bewerkingscentra te plaatsen is een voorbeeld van fysieke automatisering.

Met onze meetoplossingen op de werkvloer en op machines om CNC-bewerkingsprocessen te automatiseren kunt u de machinebezetting verhogen en 24/7 doorwerken. Beschikt u over betrouwbare technologie voor procesautomatisering, dan kunt u fysieke automatisering implementeren die de productiviteit verhoogt en eveneens uw afval en energieverbruik kan verminderen.

Q: Wat zijn de voordelen van slimme data bij het produceren?

Slimme data wijst op gegevens die zijn omgevormd van betekenisloze cijfers naar actief bruikbare inzichten. Slimme data gebruiken bij het produceren zorgt voor betere beslissingen, en daardoor hogere efficiëntie, betere procescontrole en voorspellend onderhoud.

Downloaden