Navigatie overslaan

Gedragscode Renishaw

Wij willen ons werk doen op verantwoordelijke wijze, en op een manier die past bij onze doelstelling en kernwaarden innovatie, inspiratie, integriteit en betrokkenheid.

De code omschrijft voor alle werknemers van de Renishaw Group onze verwachtingen over ethisch zakelijk gedrag. Wij verwachten ook dat onze zakenpartners (consultants, aannemers, vertegenwoordigers, distributeurs, kanaalpartners en leveranciers) de toepasselijke hoofdstukken van de code begrijpen en volgen, en waar dat niet kan ten minste de principes van de code aanhouden.

De code omvat onderwerpen op vijf belangrijke gebieden:

  • Ons gedrag op de werkplek
  • Onze informatie en bezittingen
  • Onze werkwijze
  • Onze sector
  • Onze gemeenschap

Elk hoofdstuk bevat toelichting over wat juist is om te doen, en geeft links naar ons beleid en contactinformatie. Wij hebben een externe vertrouwelijke dienst voor klokkenluiders, Speak Up, waar zorgen te melden zijn over het mogelijk niet volgen van de code, ons beleid of de wet.

Gerelateerde documenten

  • Renishaw Code of Conduct Renishaw Code of Conduct [en]