Navigatie overslaan

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze doelstelling Transforming Tomorrow Together. Het is onze ambitie om een leider in duurzaamheid te worden, werkend in partnerschap met onze klanten, leveranciers en plaatselijke gemeenschappen om een duurzame toekomst te creëren.

Wij willen onze bijdrage leveren aan de zorg voor ons milieu en de bescherming daarvan tegen aanzienlijke kwesties zoals klimaatverandering. We doen dit niet alleen door de footprint van onze eigen activiteiten te verbeteren, bijvoorbeeld door de emissies van onze productiefaciliteiten te verminderen, maar ook door aan klanten oplossingen te bieden die helpen om meer te produceren met minder en de overgang te kunnen maken naar een duurzamere wereld.

Ons streven naar net-zero

In november 2021 maakten we onze netto-nul doelstellingen bekend en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG's, Sustainable Development Goals) waaraan we actief bijdragen. Dit betekent (i) onze milieu-effecten minimaliseren, en (ii) in partnerschap werken met onze klanten, leveranciers en plaatselijke gemeenschappen om positieve verandering te creëren voor zowel mensen als de planeet.

Ons leveringsplan voor duurzaamheid ontwikkelen

Duurzaamheid

Dit jaar is ons leveringsplan voor duurzaamheid verder geëvolueerd, omdat we leren hoe we duurzaamheid kunnen inbedden in onze activiteiten. We hebben onze aanpak verschoven naar leiding vanuit bedrijfsfuncties en ondersteuning door het duurzaamheidsteam. Dit houdt in dat we ons er nu op richten dat bedrijfsfuncties eigenaar worden van specifieke duurzaamheidsuitdagingen die ze vanuit hun unieke positie kunnen oplossen. Om dit te ondersteunen hebben we onze aanpak veranderd in duurzaamheidsbestuur, waarover u hier meer informatie vindt.

De doelen die we willen stellen wachten momenteel op goedkeuring van het SBTi (Science Based Target initiative). Deze doelen zijn gesteld vanuit boekjaar 2020 en zijn:

  • voor scope 1 en 2 emissies netto-nul bereiken per 2028;
  • voor scope 3 emissies een vermindering van 50% bereiken per 2030;
  • voor alle scopes netto-nul bereiken per uiterlijk 2050.

Om onze doelen te behalen moeten we onze uitstoot van broeikasgas (GHG, greenhouse gas) met 90% verminderen ten opzichte van boekjaar 2020. Ook gaan we investeren in geloofwaardige koolstofafvang en verwijderingsprogramma's om de resterende 10% uitstoot aan te pakken.


Duurzame ontwikkelingsdoelen van VN

GHG-emissies verminderen is maar één onderdeel van een evenwichtig leveringsplan voor duurzaamheid. Daarom hebben we drie VN-SDG's geïdentificeerd die het relevantste zijn voor onze activiteiten en waarmee we het meeste effect verkrijgen. We werken voortdurend aan de ondersteuning van deze doelen.

Duurzaam ontwikkelingsdoel 8 - Fatsoenlijk werk en economische groei
Wij streven ernaar om verantwoord te werken, met diverse projecten om dit doel verspreid over het hele bedrijf te bereiken. Zo betreft VN-SDG 8 onder meer gelijkheid, diversiteit en inclusie (EDI, equality, diversity, inclusion), onze activiteiten voor onderwijs en vroege loopbanen, en uitbreiding van onze aanpak om moderne slavernij tegen te gaan.

Ook kunnen we technologie bieden die inclusief werknemerschap mogelijk maakt, door producten te ontwerpen die voor iedereen gemakkelijk te gebruiken zijn ongeacht eigenschappen als gender, leeftijd en ras. Dit jaar creëerden we voor onze productontwerpers een gids ‘ontwerpen voor inclusiviteit’, zodat zeker is dat ze producten ontwerpen met gelijkheid in gedachten.

Duurzaam ontwikkelingsdoel 12 - Verantwoordelijke consumptie en productie

In een wereld van alsmaar schaarsere middelen denken wij dat afval uit onze eigen productieprocessen verminderen en klanten helpen om hun middelen te beheren de meest effectieve acties zijn die we kunnen nemen om dit doel te ondersteunen.

Klanten gebruiken onze producten om de efficiëntie en nauwkeurigheid te verhogen, waardoor hun energieverbruik en hoeveelheid afval verminderen. Ook werken we aan een serie projecten om afval te verminderen en grotere hoeveelheden materiaal te recyclen in onze eigen productie, en helpen we klanten om hun afval te verminderen.

Duurzaam ontwikkelingsdoel 13 - Klimaatactie

VN-SDG 13 betreft onderwijsdoelen waarmee mensen toegang hebben tot relevante informatie voor bewustwording en zich willen inzetten voor duurzame ontwikkeling en keuzes in hun levensstijl die in harmonie met de natuur zijn. Wij dragen hieraan bij door middel van:

  • betrokkenheidssessies met werknemers houden over duurzaamheidsonderwerpen;
  • trainingsprogramma's over duurzaamheid ontwikkelen voor onze klanten;
  • nadenken hoe duurzaamheid op te nemen is in de kerncompetenties en baanarchitectuur die onze HR-collega's ontwikkelen;
  • ons bekroonde activiteitenprogramma voor onderwijs leveren aan plaatselijke scholen en opleidingen, om studenten te leren hoe we gezamenlijk onze planeet duurzaam kunnen maken.

Gerelateerde documenten