Navigatie overslaan

Nieuwe Compensate software van Renishaw vereenvoudigt volumetrische compensatie

augustus 2019

Renishaw Compensate is een nieuwe toevoeging aan de CARTO softwaresuite. Gebruikers van de XM-60 meerassige kalibrator kunnen hiermee volumetrische compensatie toepassen op bewerkingsmachines in een snel en eenvoudig proces.

Afkeur en machinestilstand verminderen

Zelfs wanneer bewerkingsmachines nieuw zijn, maken ze positioneringsfouten in diverse vrijheidsgraden die variëren binnen het werkvolume. Tijdens de normale operationele levensduur lopen de machineprestaties geleidelijk terug vanwege mechanische slijtage. Vaak wordt het dan moeilijker om de gevraagde toleranties te behalen, wat resulteert in meer productuitval. Wanneer volumetrische compensatie wordt toegepast, brengt de besturing van de bewerkingsmachine automatisch een correctie aan om deze fouten te verkleinen. Dit proces kan snel uitgevoerd worden door kalibratiegegevens op te nemen met de XM-60 en met Compensate een volumetrische compensatietabel te genereren. Dit resulteert in consistente prestaties binnen het gehele werkvolume.

Perfecte oplossing voor volumetrische compensatie

De XM-60 is inmiddels marktleider geworden als oplossing voor directe meting van alle zes vrijheidsgraden (lineaire, verticale en horizontale rechtheid ,en schuinstand, kanteling en verdraaiing) op een machineas. Deze zes vrijheidsgraden worden tegelijkertijd gemeten, en automatische tekendetectie voor foutrichtingen voorkomt vergissingen in de gegevensverwerking. De meting is onafhankelijk van de zwaartekracht en is dus te gebruiken om X- Y- en Z-assen te meten en zelfs diagonale bewegingen. Al deze factoren maken de XM-60 de perfecte oplossing voor volumetrische compensatie.

Compensate is compatibel met Siemens besturingen van de 840D Solution lijn waarop de optie Siemens VCS is geïnstalleerd (A3, A5 of hoger dan A5). Meer besturingstypes worden mogelijk in later te verschijnen versies.

Ontdek meer over de Compensate software en de XM-60 meerassige kalibrator door Renishaw te bezoeken op de EMO Hannover 2019 (16 t/m 21 september, hal 6, stand D48).

Downloaden

Meer afbeeldingen, video's en informatie over Renishaw en de producten vindt u in ons mediacentrum.