Omiń nawigację

Otrzymuj regularnie informacje o spektroskopii ramanowskiej

Wprowadź dane kontaktowe, aby otrzymywać wiadomości e-mail na temat:

  • Spektroskopia ramanowska — najnowsze webinary
  • Wskazówki pomocne przy pobieraniu próbek i analizie ramanowskiej
  • Artykuły dotyczące spektroskopii ramanowskiej
  • Noty dotyczące aplikacji i produktu
  • Analizy przypadków dotyczące naszych przyrządów i zastosowań, w których są one wykorzystywane

Zarejestruj się