Omiń nawigację

Inteligentna platforma danych produkcyjnych do kontroli procesu w przemyśle

Renishaw Central to inteligentna platforma danych produkcyjnych, która gromadzi, prezentuje i przetwarza dokładne dane procesowe i metrologiczne. Dowiedz się, w jaki sposób Renishaw Central może pomóc w zoptymalizowaniu procesów produkcyjnych.

Odblokuj moc
produkcji na podstawie danych

Obecnie zakłady gromadzą i przetwarzają więcej danych, niż kiedykolwiek wcześniej. Tylko ci użytkownicy, którzy mają dostęp do właściwych danych we właściwym czasie, mogą czerpać prawdziwe korzyści z inteligentnej produkcji.

Renishaw Central to platforma danych produkcyjnych, która gromadzi i prezentuje dane procesowe i metrologiczne z hali produkcyjnej. Łączy się z urządzeniami pomiarowymi w całym procesie produkcyjnym i zapewnia bezcenne informacje. Producenci mogą wykorzystać te informacje do analizowania, identyfikowania, przewidywania i korygowania błędów procesowych przed ich wystąpieniem.

Rezultat? Sprawny i wydajny zakład produkcyjny, ze zoptymalizowanymi procesami, skróconym czasem przestojów i zminimalizowaną ilością odpadów, a tym samym zredukowanymi kosztami.

Korzyści z połączonej hali produkcyjnej

W połączonej hali produkcyjnej maszyny i systemy komunikują się ze sobą, udostępniając dane i trendy. Monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwia podejmowanie świadomych decyzji i pełną kontrolę nad kompleksową produkcją.

Platforma Renishaw Central może łączyć się z wieloma urządzeniami (firmy Renishaw i innych dostawców) w wielu zakładach, umożliwiając:

 • Zbieranie i przechowywanie kompleksowych danych procesowych i metrologicznych.
 • Tworzenie kontrolowanych procesów w celu umożliwienia automatyzacji i zwiększenia przepustowości.
 • Identyfikację, przewidywanie i korygowanie błędów w procesach, zanim się one pojawią.
 • Podejmowanie decyzji w celu usprawnienia procesów.
 • Zwiększenie wydajności operacyjnej i zredukowanie interwencji operatorów.

Odblokuj moc swoich danych przy użyciu Renishaw Central

Pobierz broszurę

Jak to działa?

Renishaw Central gromadzi dane metrologiczne, dane o stanie i dane alarmowe z podłączonych urządzeń w całej hali produkcyjnej. Urządzenia obejmują systemy wytwarzania przyrostowego (AM), systemy pomiarowe na obrabiarkach, systemy kontroli w hali produkcyjnej i maszyny współrzędnościowe (CMM). Mając wgląd w wydajność procesu każdego gniazda produkcyjnego, można szybciej podejmować konieczne działania.

W procesach nienadzorowanych stan urządzeń można monitorować zdalnie. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy, zostaną one wykryte i wyświetlone na pulpitach nawigacyjnych platformy Renishaw Central lub w aplikacjach innych firm. W rezultacie operator może usunąć usterkę.

Połącz wiele maszyn i urządzeń za pomocą platformy Renishaw Central: Inteligentna platforma danych produkcyjnych

W połączeniu z modułem inteligentnej kontroli procesu mi (IPC) platforma Renishaw Central może przetwarzać dane metrologiczne i automatycznie aktualizować zmienne obrabiarki. Zapewnia to zautomatyzowane sterowanie w zamkniętej pętli procesowej.

Platforma działa lokalnie, udostępniając szybkie i rzetelne informacje zwrotne dotyczące kontroli procesu. Dzięki temu administratorzy mogą samodzielnie gromadzić dane i mają pewność się, że kontrola procesu nie jest zależna od połączeń internetowych.

Dane w czasie rzeczywistym można wyświetlać, sortować, filtrować i analizować w ramach łatwych w użyciu pulpitów nawigacyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pulpitów nawigacyjnych Renishaw Central, pobierz broszurę.

Cechy:

Renishaw Central daje pewność wdrożenia automatyzacji, modernizacji procesów i przeniesienia procesu decyzyjnego na wyższy poziom dzięki danym wymaganym do wytwarzania.

 • Łatwe w użyciu pulpity nawigacyjne, które można monitorować z centralnej lokalizacji.
 • Połączenie z jednym lub wieloma połączonymi urządzeniami/maszynami w wielu obiektach.
 • Zaprojektowane do łączenia z urządzeniami/maszynami firmy Renishaw i innych dostawców.
 • Automatyczna aktualizacja zmiennych obrabiarki.
 • Wszystkie dane są bezpiecznie przesyłane do centralnej pamięci masowej, zapewniając archiwum w celu identyfikowalności.
 • Platforma może również korzystać z integracji z wiodącymi w branży narzędziami obsługującymi interfejsy API, takimi jak Microsoft© Power BI.

Łączność, spójność i kontrola zwiększają poziom zaufania. Renishaw Central umożliwia wykorzystanie koncepcji cyfrowych bliźniaków i zakładów produkcyjnych przyszłości.

Łączność Central — białe tło

Łączność

Podłącz wiele maszyn i urządzeń, aby automatycznie wykryć, które maszyny są uruchomione i ustalić, dlaczego niektóre maszyny zostały zatrzymane.

Logo Spójność Central — białe tło

Spójność

Zbieraj dane metrologiczne z podłączonych urządzeń w centralnej lokalizacji i zwiększ jakość w całym procesie produkcyjnym.

Logo Sterowanie Central — białe tło

Sterowanie

Kontroluj zmienne procesowe i zdobywaj wiedzę operacyjną z danego okresu. IPC automatycznie oblicza korekty i aktualizuje offsety narzędzi lub zmienne.

Poziom zaufania Central — białe tło

Poziom zaufania

Zyskaj zaufanie do własnego procesu i czerp korzyści z prawdziwej bezobsługowej obróbki w długich okresach.

.

Dowiedz się, jak nasza wydajna platforma może usprawnić Twoje operacje produkcyjne

Pobierz arkusz danych technicznych

Renishaw Central w akcji

Umożliwienie sterowania w zamkniętej pętli procesowej na hali produkcyjnej

Renishaw Central gromadzi dane pomiarowe z systemów pomiarowych, maszyn współrzędnościowych lub obrabiarek CNC. Platforma może wykorzystywać te dane do identyfikowania odchyleń i automatycznego wysyłania aktualizacji korekt do odpowiedniej maszyny produkcyjnej. Aktualizacje te można następnie zastosować w odniesieniu do obrabianego przedmiotu, dzięki czemu można mieć pewność co do zautomatyzowanego sterowania w zamkniętej pętli procesowej.

Zapewnienie jakości obrabianych przedmiotów dzięki danym pomiarowym z etapu końcowego

Tradycyjnie dane metrologiczne z kontroli końcowej są przechowywane lokalnie. Rozwiązanie Renishaw Central pozwala na połączenie wszystkich obrabiarek i centralne przechowywanie danych, co zapewnia przegląd całego zakładu. Umożliwia to identyfikację przedmiotów bliskich przekroczenia tolerancji. Platforma może następnie automatycznie zaktualizować odpowiednią obrabiarkę CNC, stosując poprawki w następnym wyprodukowanym przedmiocie, utrzymując jego jakość.

Renishaw Central zwiększa tygodniową dostępność maszyn o 79 godzin

Pracownicy omawiający wyniki wdrożenia platformy Renishaw Central

Inteligentna platforma produkcyjna jest doskonałym przykładem naszego zaangażowania w pomoc producentom w usprawnianiu procesów, podnoszeniu jakości i zwiększaniu wydajności. Ponieważ jesteśmy tak pewni jej możliwości, wdrożyliśmy ją we własnych obiektach produkcyjnych.

„Skala integracji Renishaw Central jest imponująca”, wyjaśnia David Miles, kierownik techniczny produkcji w Renishaw plc. „Platforma łączy 69 maszyn w naszych dwóch głównych zakładach produkcyjnych w Wielkiej Brytanii. W zakładzie w Miskin w Południowej Walii 43 maszyny są ładowane i obsługiwane przez zaledwie czterech pracowników na zmianę.

Na tym poziomie automatyzacji alarmy CNC i inne nieplanowane przestoje mają znaczący wpływ. Obsługuje to platforma Renishaw Central, co doprowadziło do nieoczekiwanego wzrostu wydajności”.

Od czasu wdrożenia platformy odkryliśmy, że dwie kluczowe kwestie są odpowiedzialne za 82% przestojów w automatyzacji procesu. Przekształcając te dane w działania naprawcze, byliśmy w stanie zwiększyć tygodniową dostępność maszyn o 79 godzin.

Wczesne oznaki są pozytywne. Dzięki wprowadzeniu niestandardowych elementów do ustawiania i zautomatyzowanych aktualizacji offsetu osiągnęliśmy znaczące skrócenie czasu ustawiania. Co ważniejsze, ustawianie nie wymaga kwalifikacji od operatora, a mocowania można w razie potrzeby szybko zweryfikować i zmodyfikować, co jest coraz ważniejsze na zacieśniającym się rynku pracy. Jednocześnie rekordy dokonanych aktualizacji są dostępne w celu identyfikowalności i bieżącego wyszukiwania danych.

David Miles, kierownik techniczny produkcji, Renishaw plc

Ponad 50 lat innowacji

Jako producenci rozumiemy wyzwania, przed którymi stają nasi klienci.

 • Zapewnienie wysokiej produktywności i elastyczności.
 • Osiągnięcie stabilniejszej wydajności.
 • Zwiększenie poziomu automatyzacji procesów.
 • Zmniejszenie kosztów i zapewnienie konkurencyjności na całym świecie.

Do produkcji wewnętrznej używamy własnych urządzeń, aby sprostać typowym wyzwaniom. Dodatkowo stosujemy naszą metodologię Piramidy produktywności procesu Productive Process Pyramid™. Zyskujemy w ten sposób wydajną i zautomatyzowaną produkcję, eliminując lub kontrolując źródła zmienności przy minimalnej interwencji człowieka.

Dzięki własnemu doświadczeniu przekształcamy innowacje i rozwój urządzeń w rozwiązania, o których wiemy, że są naprawdę potrzebne naszym klientom.

Monitoruj dane z podłączonych urządzeń, takich jak maszyny współrzędnościowe, za pomocą Renishaw Central: Inteligentna platforma danych produkcyjnych

Wsparcie w transformacji cyfrowej

Kontroluj zmienne i zdobywaj wiedzę dzięki Renishaw Central: Inteligentna platforma danych produkcyjnych

Transformacja cyfrowa nabiera tempa. Wynika to z szybkiego postępu takich technologii jak sztuczna inteligencja (AI) i przemysłowy Internet rzeczy (Industrial Internet of Things, IIoT). Postęp technologiczny i opcje „plug-and-play” ułatwiły połączenie z systemami produkcyjnymi. Jednak wykorzystanie łączności w hali produkcyjnej nie było tak skuteczne, jak oczekiwano. Dlatego też zaprojektowano platformę Renishaw Central w celu łatwego łączenia się z systemami na hali produkcyjnej, pochodzącymi od szerokiej gamy dostawców zewnętrznych.

W dzisiejszych czasach inteligentne myślenie pozostaje w centrum naszego podejścia. Jesteśmy nie tylko producentem o ugruntowanej pozycji na rynku. Od pięciu dekad stosujemy także zasady inteligentnej produkcji.

Proponujemy współpracę partnerską w celu uzyskania fachowych wskazówek i wsparcia na drodze do wdrożenia inteligentnego zakładu produkcyjnego.

Wprowadź sterowanie w zamkniętej pętli procesowej na hali produkcyjnej
z wykorzystaniem platformy Renishaw Central

Rozpoczęcie pracy

Często zadawane pytania

Pyt.: Czym jest Renishaw Central?

Renishaw Central to inteligentna platforma danych produkcyjnych. Zaprojektowano ją w celu usprawnienia operacji produkcyjnych przez połączenie wielu maszyn, obrabiarek, urządzeń i systemów oprogramowania. Zapewnia wgląd w dane w czasie rzeczywistym, umożliwiając producentom podejmowanie świadomych decyzji w celu poprawy produktywności i wydajności na hali produkcyjnej.

Pyt.: Jaka jest różnica między fizyczną automatyzacją zakładu a automatyzacją procesów?

Fizyczna automatyzacja zakładu zwiększa wydajność operacyjną przez wydłużenie czasu pracy maszyn i zwiększenie ogólnej wydajności, bez konieczności wprowadzania dodatkowych urządzeń produkcyjnych. Wykorzystanie robotów do załadunku przedmiotów obrabianych na centra obróbkowe jest przykładem automatyzacji fizycznej.

Nasze rozwiązania do pomiarów na obrabiarkach w hali produkcyjnej do automatyzacji procesów obróbki CNC pozwalają zwiększyć wykorzystanie maszyny i pracować w trybie 24/7. Mając niezawodne technologie automatyzacji niezawodnego procesów, można wdrożyć automatyzację fizyczną, która zwiększa produktywność, co z kolei może zmniejszyć liczbę braków i zużycie energii.

Pyt.: Jakie są korzyści wynikające z inteligentnych danych w produkcji?

Inteligentne dane odnoszą się do danych, które zostały przekształcone z niewiele znaczących liczb w przydatne informacje. Wykorzystanie inteligentnych danych w produkcji usprawnia podejmowanie decyzji, prowadząc do poprawy wydajności, lepszej kontroli procesów i konserwacji zapobiegawczej.

Pliki do pobrania