Omiń nawigację

Odpowiedzialność korporacji

Chcemy być inspirującym pracodawcą, odpowiedzialnym przedsiębiorstwem i zdajemy sobie sprawę z wpływu, jaki wywieramy na społeczności na całym świecie.

Nasze wieloletnie działania w zakresie CR dały nam solidne podstawy, na których możemy się oprzeć, inwestując w tworzenie bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

Nasze podejście do odpowiedzialności korporacji (CR)

Centralnym elementem wszystkiego, co robimy, jest nasz cel, którym jest wspólne zmienianie jutra. Posiadanie silnego systemu zarządzania, który wspiera nasz długofalowy rozwój strategiczny, ma kluczowe znaczenie dla realizacji naszych celów, wspierania działalności i przynoszenia korzyści wszystkim interesariuszom.

Ludzie

Przyciąganie, utrzymywanie i motywowanie naszych pracowników ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu, ponieważ dzięki temu dysponujemy odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą w zakresie naszej działalności. Musimy także dowiedzieć się, jak czują się nasi pracownicy, jeśli chodzi o samopoczucie, oraz upewnić się, że zapewniamy bezpieczne miejsce pracy.

Klienci

Aby realizować nasz cel, musimy zrozumieć potrzeby i wyzwania naszych klientów. Oznacza to, że możemy ich wspierać w przekształcaniu ich własnych możliwości w dziedzinie produkcji, nauki i opieki zdrowotnej oraz w osiąganiu ich własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dostawcy

Posiadanie solidnego łańcucha dostaw surowców o wysokiej jakości, bezpiecznych i pochodzących z etycznych źródeł jest ważne dla naszego sukcesu jako producenta. Musimy także utrzymywać mocne relacje z naszymi dostawcami, aby pomóc im w spełnianiu zmieniających się potrzeb i wymagań naszych klientów.

Społeczności

Odpowiedzialne działanie jest dla nas ważne i chcemy mieć pewność, że wywieramy pozytywny wpływ na społeczności w pobliżu miejsca naszej działalności.

Akcjonariusze

Doceniamy zaufanie, jakim obdarzyli nas nasi akcjonariusze mniejszościowi, i w zamian za to staramy się zapewnić zrównoważony, długoterminowy wzrost.

Planeta

Aby zapewnić długoterminową wartość w świecie coraz bardziej ograniczonych zasobów, musimy zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko.

FTSE4Good

Logo FTSE4Good

FTSE Russell (nazwa handlowa FTSE International Limited i Frank Russell Company) potwierdza, że firma Renishaw plc została poddana niezależnej ocenie według kryteriów FTSE4Good i spełniła wymagania dotyczące włączenia do indeksu FTSE4Good Index Series. FTSE4Good Index Series to indeks opracowany przez globalną agencję indeksową FTSE Russell w celu oceny wyników spółek, które stosują dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Indeksy FTSE4Good są wykorzystywane przez wielu uczestników rynku do tworzenia i oceny odpowiedzialnych funduszy inwestycyjnych i innych produktów.

Kliknij poniższe łącza, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych zasad i oświadczeń dotyczących CR.

Jeśli chcesz skontaktować się z zespołem CR, wypełnij formularz kontaktowy.

Dokumenty powiązane