Preskoči navigacijo

Certifikacija izdelkov za umerjanje

Certifikati o umerjanju (tovarniški)

Vsak certifikat Renishaw je edinstven in označen s številko certifikata. Certifikat vključuje rezultate preizkusa vsake enote v tabelarični in grafični obliki (z ločenimi podatki o nastavitvah pred in po umerjanju ter o morebitnih popravilih) ter negotovost meritve. Iz tega je jasno razvidno, ali enota izpolnjuje objavljene specifikacije oziroma vaše zahteve.

Certifikat vključuje tudi:

  • Opis postopka umerjanja
  • Podatke o sledljivosti (uporabljeni etaloni in podatki o umerjanju)

Datum preizkusa in datum tiskanja certifikata sta označena posebej, rezultate pa podpiše pooblaščena oseba družbe Renishaw, vse skladno z zahtevami standarda ISO 17025.

Z ločeno certifikacijo laserjev in senzorjev (ter digitalne komunikacije med enotami) lahko izmenjujete komponente in obenem ohranite sledljivo točnost celotnega sistema. Vse to ni mogoče pri enotni certifikaciji sistema.

Potrdilo o skladnosti

Potrdilo o skladnosti se izda za vsak sistem XM-60 in XK10 posebej in ga identificirajo serijske številke komponent, ki tvorijo sistem. Na potrdilu so podatki o objavljenih specifikacijah, po katerih je bil sistem preizkušen in za katere je potrjeno, da jih sistem izpolnjuje. Potrdilo vključuje:

  • datum preizkusa sistema
  • specifikacijo zmogljivosti, ki jo bo sistem dosegal
  • negotovost meritev

Datum preizkusa in datum tiskanja potrdila o skladnosti sta označena posebej, rezultate pa podpiše pooblaščena oseba družbe Renishaw.

Certifikati o ponovnem umerjanju

Tovarniško umerjanje je potrebno samo za začetno karakterizacijo senzorjev v okoljskih kompenzatorjih XC-80. Poenostavljeni proces ponovnega umerjanja v servisnih centrih* je bil uveden po tem, ko so obširne primerjave podatkov pokazale, da dajeta oba procesa enakovredne rezultate. Vsebina in oblika certifikatov za kompenzatorje (in ločene senzorje, če so preizkušeni) je posledično drugačna kot pri originalnih (tovarniško) dobavljenih delih.

* Združeno kraljestvo, Nemčija, ZDA in Kitajska (LRK).