Preskoči navigacijo

IPC – inteligentno upravljanje procesov

Z uporabo merilnih podatkov Equator™-ja za posodobitve odmikov neposredno v krmilniku obdelovalnega stroja lahko dosežete vodenje procesa v zaprti zanki.

Sprotne povratne informacije

Odmiki orodij Equator – deljeno

Rezultate meritev lahko sproti bere program IPC, ki se zna povezati s krmilniki nekaterih sodobnih obdelovalnih strojev. Paket omogoča posodabljanje odmikov za resnično avtomatiziran nadzor procesa. Podatki iz merilnega sistema Equatorja so uporabni za ponovljivo in zanesljivo posodabljanje odmikov, s katerimi se kompenzirajo vplivi nestabilnosti v procesu, na primer zaradi obrabe orodja ali toplotnega lezenja.

Nadzor sposobnosti procesa

Odmike je mogoče statistično nadzorovati za izboljšanje sposobnosti obdelovalnih procesov, cilj pa je izboljšanje kakovosti in večja produktivnost. V ta namen se računa drseče povprečje meritev značilnosti, na podlagi katerega se določajo vrednosti kompenzacije in statistični standardni odmik za računanje kontrolnih mej.

Upravljanje obstojnosti rezalnih orodij

Ko kompenzacija orodja preseže maksimalno vrednost odmika, ki jo opredeli uporabnik, se izda opozorilo o mejni obrabi, ki obdelovalni stroj obvesti o tem, da je čas za menjavo orodja. Obdelovalni stroj se nato odloči za uporabo sestrskega orodja ali za ustavitev procesa pred naslednjim ciklom.

Posodabljanje odmikov na več strojih

Merilni sistem Equator lahko pošilja vrednosti posodobitev odmikov v več strojev za vsako značilnost posebej. To pomeni, da lahko istočasno posodabljate odmike za več orodij na več strojih. Z enim merilnim ciklom je tako denimo mogoče nadzorovati procese OP10 in OP20. Podatki so označeni z datumom in uro za poznejšo analizo.

Ključne lastnosti

  • Manj posegov za operaterje
  • Skrajšanje prekinitev obratovanja strojev
  • Napake, izmerjene na več delih, se povprečijo za točnejše posodobitve
  • Equator deluje v bližini obdelovalnega stroja, da ne izgubljate časa s prenašanjem merjencev
  • En sistem Equator lahko posodablja odmike v več obdelovalnih strojih

Preprosta nastavitev dimenzij

  1. Izbira dimenzij, ki jih želite uporabljati
  2. Nastavitev kontrolnih mej
  3. Nastavitev značilnosti popravkov
  4. Izbira stroja, ki ga želite posodobiti
  5. Nastavitev podatkov o odmiku orodja