Preskoči navigacijo

Platforma za pametne proizvodne podatke, namenjena vodenju industrijskih procesov

Renishaw Central je platforma za pametne proizvodne podatke, namenjena zbiranju in predstavitvi točnih procesnih podatkov in rezultatov meritev ter ukrepanju na podlagi teh podatkov. Odkrijte, kako vam lahko Renishaw Central pomaga pri optimizaciji vaših proizvodnih procesov.

Odklenite moč
podatkovno gnane proizvodnje

Tovarne danes zbirajo in obdelujejo več podatkov kot kadar koli prej. Toda le kdor ima dostop do pravih podatkov ob pravem času, lahko resnično izkoristi vse prednosti pametne tovarne.

Renishaw Central je platforma za proizvodne podatke, namenjena zbiranju in predstavitvi procesnih podatkov ter rezultatov meritev v delavnicah. Platforma povezuje različne merilne naprave v proizvodnem procesu in zagotavlja dragocene vpoglede. Proizvajalci lahko tako analizirajo, identificirajo, napovejo in pravočasno preprečijo napake v procesih.

Rezultat je visokoučinkovita in produktivna tovarna z optimiziranimi procesi, krajšimi zastoji v obratovanju in manj odpadki za znižanje stroškov.

Prednosti povezane delavnice

Stroji in sistemi v povezani delavnici komunicirajo med seboj tako, da si delijo podatke in trende. Proizvajalci lahko z realnočasovnim nadzorom sprejemajo odločitve na podlagi dejstev ter celovito obvladajo svojo proizvodnjo.

Renishaw Central lahko poveže več naprav (Renishawovih in od drugih dobaviteljev) v več tovarnah in vam omogoča:

 • Zbiranje in shranjevanje celovitih procesnih podatkov in rezultatov meritev.
 • Gradnjo nadzorovanih procesov kot pogoj za avtomatizacijo in povečanje produktivnosti.
 • Identifikacijo, napovedovanje in pravočasno odpravo napak v procesih, še preden se napake uresničijo.
 • Boljše odločanje za nadgradnjo procesov.
 • Povečanje operativne učinkovitosti in zmanjšanje posegov človeških operaterjev.

Odklenite moč podatkov z Renishaw Central

Prenos brošure

Kako deluje?

Renishaw Central zbira meritve, statuse in podatke o alarmih od povezanih naprav v delavnici. Te vključujejo sisteme za dodajalno izdelavo (AM), merilne sisteme na strojih, delavniške merilne sisteme in koordinatne merilne stroje (KMS). Proizvajalcem je tako na voljo pregled nad zmogljivostjo procesa vsake delovne postaje za boljše razumevanje, kje je potrebno ukrepanje.

Pri procesih, ki se odvijajo v odsotnosti ljudi, je možen oddaljeni nadzor naprav. Morebitne napake so zaznane in prikazane na nadzornih ploščah platforme Renishaw Central ali v aplikacijah drugih ponudnikov. Napako lahko tako odpravi pristojni operater.

Povežite več strojev in naprav z Renishaw Central: platformo za pametne proizvodne podatke

Renishaw Central lahko v kombinaciji z modulom Renishaw IPC za inteligentni nadzor procesov obdeluje merilne podatke in samodejno posodablja spremenljivke obdelovalnega stroja. S tem je omogočeno resnično avtomatizirano zaprtozančno vodenje procesov.

Platforma deluje na lokaciji za hitre in zanesljive povratne informacije nadzora procesov. Skrbniki si tako lastijo vaše podatkovne zbirke, nadzor procesov pa ni odvisen od internetne povezave.

Podatke v živo je mogoče prikazovati, razvrščati, filtrirati in analizirati z nadzornimi ploščami, ki so prijazne do uporabnika.

Za več informacij o nadzornih ploščah Renishaw Central si prenesite našo izčrpno brošuro.

Lastnosti:

Renishaw Central vam daje zaupanje za uvedbo avtomatizacije, prenovo vaših procesov in odločanje na podlagi podatkov na novi ravni.

 • Nadzorne plošče so prijazne do uporabnika in jih lahko spremljate z osrednje lokacije.
 • Povežite se z enim ali več stroji v različnih obratih.
 • Rešitev omogoča povezovanje naprav podjetja Renishaw in drugih dobaviteljev.
 • Samodejno posodabljanje spremenljivk obdelovalnega stroja.
 • Vsi podatki se varno pošiljajo v centralno skladišče na lokaciji kot arhiv za potrebe sledljivosti.
 • Platforma omogoča tudi integracijo vodilnih orodij s podporo za vmesnike API, kot je Microsoft© Power BI.

Povezljivost, doslednost in nadzor prinašajo zaupanje; Renishaw Central omogoča rabo digitalnih dvojčkov in konceptov tovarn prihodnosti.

Central povezljivost – belo ozadje

Povezljivost

Povežite več strojev in naprav za samodejno spremljanje delujočih strojev in ugotavljanje vzrokov za njihovo zaustavitev.

Central logotip doslednost – belo ozadje

Doslednost

Zbirajte merilne podatke od povezanih naprav na centralnem mestu in izboljšajte kakovost v celotnem proizvodnem procesu.

Central logotip nadzor – belo ozadje

Nadzor

Nadzorujte procesne spremenljivke in si sčasoma pridobite operativno znanje. Uporabite IPC za samodejno računanje prilagoditev ter posodabljajte odmike orodja in spremenljivke.

Central zaupanje – belo ozadje

Zaupanje

Vzpostavite zaupanje v svoje procese in užijte koristi prave obdelave v odsotnosti operaterjev.

.

Odkrijte, kako lahko z našo zmogljivo platformo izboljšate svojo proizvodne operacije

Prenos podatkovnega lista

Renishaw Central v praksi

Omogočite zaprtozančno vodenje delavniških procesov

Renishaw Central zbira rezultate meritev od delavniških merilnih sistemov, KMS in CNC obdelovalnih strojev. Platforma lahko na podlagi teh podatkov identificira odstopanja ter samodejno pošilja posodobljene korekture ustreznim strojem. Te posodobitve se uveljavijo za del v obdelavi na stroju, vi pa lahko zaupate svojim avtomatiziranim zaprtozančnim proizvodnim procesom.

Zagotavljanje kakovosti izdelkov z meritvami v zadnjem koraku

Rezultati meritev končne kontrole se običajno shranjujejo lokalno. Renishaw Central vam omogoča, da povežete vse stroje in hranite podatke na centralnem mestu za pregled nad celotno tovarno. Tako lahko identificirate dele, ki se morda bližajo mejnim tolerancam. Platforma lahko nato samodejno posodobi ustrezen CNC obdelovalni stroj s korekturami za naslednji del in tako zagotovi ohranitev kakovosti izdelkov.

Rešitev Renishaw Central je izboljšala tedensko razpoložljivost strojev za 79 ur

Osebje se pogovarja o rezultatih uvedbe Renishaw Central

Naša platforma za pametno proizvodnjo je najboljši primer naše zaveze pomagati proizvajalcem pri izboljšavah procesov, dvigu kakovosti in povečanju učinkovitosti. V njeno zmogljivost smo tako prepričani, da smo jo uvedli tudi v lastnih tovarnah.

»Razsežnosti integracije sistema Renishaw Central so impresivne,« je pojasnil David Miles, vodja proizvodnega inženiringa pri Renishaw plc. »Platformo smo povezali z 69 stroji na svojih dveh proizvodnih lokacijah v Združenem kraljestvu. V naši tovarni v Miskinu v Južnem Walesu le štirje operaterji na izmeno strežejo kar 43 strojem in jih upravljajo.

Vsi alarmi na CNC strojih in ostale nepričakovane zaustavitve imajo pri takem nivoju avtomatizacije znatne posledice. Problema smo se lotili z Renishaw Central ter dosegli nepričakovane izboljšave učinkovitosti.«

Po integraciji platforme smo odkrili, da je 82 % vseh zaustavitev delovanja avtomatizacije posledica le dveh glavnih vzrokov. S pretvorbo teh podatkov v ustrezne korektivne ukrepe nam je uspelo izboljšati tedensko razpoložljivost strojev za 79 ur.

Prvi rezultati so spodbudni. Z uvedbo nastavitvenih delov po meri in avtomatizacijo posodabljanja odmikov smo znatno skrajšali čas nastavitve. Ključno je, da za pripravo niso več potrebne posebne veščine ter da je pripravo po potrebi mogoče hitro preveriti in ponoviti, kar je zaradi krčenja trga dela vse bolj pomembno. Na voljo so tudi evidence posodobitev za potrebe sledljivosti in sprotno preverjanje podatkov.

David Miles, vodja proizvodnega inženiring, Renishaw plc

Več kot 50 let inovacij

Kot proizvajalci tudi sami dobro razumemo izzive v proizvodnji.

 • Visoka produktivnost in prilagodljivost.
 • Doseganje doslednejše zmogljivosti.
 • Povečanje ravni avtomatizacije procesov.
 • Zmanjšanje stroškov in ohranitev globalne konkurenčnosti.

Običajnih izzivov pri proizvodnih operacijah se lotevamo z lastnimi izdelki. Poleg tega uporabljamo tudi našo metodologijo Piramida produktivnega procesa™, ki omogoča visokoproduktivne in avtomatizirane operacije z odpravo oz. obvladovanjem virov variabilnosti ob minimalnih posegih operaterjev.

S temi izkušnjami iz prve roke lahko oblikujemo inovacije in razvijamo izdelke v rešitve, ki jih naši kupci resnično potrebujejo.

Spremljajte podatke iz povezanih naprav kot so KMS z Renishaw Central: platformo za pametne proizvodne podatke

Podpora pri digitalni preobrazbi

Nadzorujte spremenljivke in pridobivajte znanje z Renishaw Central: platformo za pametne proizvodne podatke

Digitalna preobrazba je vse intenzivnejša, predvsem zahvaljujoč hitremu napredku tehnologij kot sta umetna inteligenca (AI) in industrijski internet stvari (IIoT). Tehnološki napredek in rešitve tipa plug-and-play so poenostavili povezovanje proizvodnih sistemov, uporaba povezljivosti v delavnici pa kljub temu ni dosegla pričakovanj. Zato smo zasnovali rešitev Renishaw Central za preprosto povezovanje delavniških sistemov najrazličnejših tretjih dobaviteljev.

Pametno razmišljanje je danes v samem jedru našega pristopa. Renishaw ni le uveljavljen proizvajalec, že pet desetletij tudi v praksi izvajamo načela pametne proizvodnje.

Kdo je torej pravi partner, ki vas lahko z ekspertnim svetovanjem spremlja na poti do pametnejše tovarne?

Usvojite zaprtozančno vodenje procesov
z Renishaw Central

Prvi koraki

Pogosto zastavljena vprašanja

Vprašanje: Kaj je Renishaw Central?

Renishaw Central je platforma za pametne proizvodne podatke. Namenjena je optimizaciji proizvodnih operacij s povezovanjem množice strojev, naprav in programskih sistemov. Platforma zagotavlja realnočasovni vpogled v podatke, na podlagi katerega lahko proizvajalci sprejemajo odločitve za izboljšanje produktivnosti in učinkovitosti v svojih delavnicah.

Vprašanje: Kakšna je razlika med fizično avtomatizacijo tovarn in avtomatizacijo procesov?

Fizična avtomatizacija tovarn izboljšuje operativno učinkovitost s podaljševanjem časa obratovanja strojev in splošne produktivnosti, brez dodajanja novih strojev. Primer fizične avtomatizacije so roboti za nalaganje obdelovancev v obdelovalne stroje.

Naši delavniški merilni sistemi in merilne rešitve na strojih za avtomatizacijo CNC obdelovalnih procesov vam omogočajo izboljšanje izkoristka strojev in obratovanje brez prekinitev. Z zanesljivimi tehnologijami za avtomatizacijo procesov lahko uvedete fizično avtomatizacijo za večjo produktivnost ter zmanjšanje količine odpadkov in rabe energije.

Vprašanje: Katere so prednosti pametnih podatkov v proizvodnji?

Pametni podatki so podatki, ki so bili iz nepomembnih številk pretvorjeni v uporabne vpoglede za odločanje. Z uporabo pametnih podatkov v proizvodnji lahko izboljšate svoje postopke odločanja za večjo učinkovitost, boljši nadzor nad procesi in prediktivno vzdrževanje.

Prenosi