Navigatie overslaan

Reporter

Gemakkelijk te bekijken meetgegevens van producten op een bewerkingsmachine

Rapporteren eenvoudig gemaakt

Reporter is een gemakkelijk te gebruiken app met real-time procesbewaking, voor klanten die meetgegevens van producten willen bekijken. Meetgegevens zijn te bekijken op de bewerkingsmachine of extern te analyseren nadat ze geëxporteerd zijn naar een csv-bestand. De app wordt geïnstalleerd op een CNC-besturing op basis van Windows® of op een tablet met Windows die via Ethernet met de besturing is verbonden.

Een slimme app voor slimme fabrieken

Eenvoudig, intuïtief en gemakkelijk in het gebruik. Gegevens worden heel begrijpelijk weergegeven, perfect voor wie weinig of nog geen ervaring met tastermetingen heeft.

Eenvoudig en toch krachtig

Reporter genereert zeer visuele grafische weergaven van de meetgegevens. De grafische weergave biedt een real-time goedkeur/afkeur-indicatie voor elke meting, terwijl de app vanuit zijn historie meetgegevens kan weergeven van elk product dat op die bewerkingsmachine gemeten werd.

Eenvoudige gegevensanalyse is ook mogelijk: vanuit het grafische hoofdscherm selecteren gebruikers datatrends voor de traceerbaarheid van kritische vormen, als indicatie van de gereedschapslijtage of zelfs om de effecten te tonen van thermische uitzetting op een machineas.

De mogelijkheden van Reporter zijn niet beperkt tot productmeting: herhaaldelijk een opspanning meten levert enorm veel gegevens om producten te verifiëren en een heldere indruk te krijgen van de machineprestaties. Dit maakt Reporter een krachtig gereedschap voor gebruikers die de effectiviteit willen maximaliseren van hun meetsysteem, productieprocessen en bewerkingsmachines, op de simpelste en snelste manier die mogelijk is.

Reporter op een Okuma besturing

Flexibel en aanpasbaar

Reporter geeft tastermeetgegevens weer vanuit Inspection Plus programma's, zowel van de direct geprogrammeerde als van de programma's die met de functie Program builder van Set and Inspect gegenereerd werden. Een simpele modificatie aan bestaande meetprogramma's is alles wat nodig is om als bestaande gebruiker aan de slag te kunnen met Reporter.

De compatibiliteit met Inspection Plus betekent dat deze app in te zetten is voor een groot aantal bewerkingsmachines en CNC-besturingen, en daarbij altijd handig in het gebruik blijft.

Gegevens exporteren voor verdere analyse

In slimme fabrieken is het routine om gegevens te verzamelen over productieactiviteiten en met de informatie vervolgens problemen op te lossen of productieprocessen te optimaliseren. Reporter maakt het gemakkelijker om on-machine meetgegevens te verzamelen en te delen door gegevens te exporteren naar een csv-bestand.

Geëxporteerde productregisters zijn op te slaan voor traceerbaarheid of als data te importeren in kwaliteitsanalysesoftware van de gebruiker, zodat producenten waardevolle inzichten verkrijgen in hun bewerkingsprocessen.

Set and Inspect brengt verbeteringen van het productieproces

Ontdek hoe onze klanten onze reeks apps voor bewerkingsmachines gebruiken om hun productieproces te vereenvoudigen.

Video downloaden

De nieuwe Hartrol Plus besturing is ontworpen om onze machines gemakkelijker in het gebruik te maken. Set and Inspect is de perfecte aanvulling, want de grafische gebruikersinterface daarvan maakt het operators gemakkelijk om meetroutines voor bewerkingsmachines te programmeren.

Hartford (Taiwan)

Meer informatie