Navigatie overslaan

Uitleg over meten met de Equator™

Met hun gepatenteerde kostenbesparende constructie en unieke opbouw en werking zijn de Equator systemen zeer snelle vergelijkende meetsystemen om middelgrote tot grote aantallen geproduceerde producten te inspecteren.

Het Equator meetsysteem

Het Equator meetsysteem is uniek in zijn constructie en werking, en heeft al duizenden productie-ingenieurs doen inzien dat dit het nieuwe meetsysteem van hun keuze is.

Equator systemen zijn te configureren naar gelang de vraag vanuit het productieproces en de toepassing, met hardware, software en toebehoren naar keuze voor zowel handmatige als geautomatiseerde inzet.

Vergelijkingsproces

De Equator meetsystemen van Renishaw omvatten innovatieve en uiterst herhaalbare meettechnologie, gebaseerd op de traditionele vergelijking van geproduceerde producten met een referentieproduct. Een nieuwe referentie maken gaat net zo gemakkelijk als een product meten, en veranderingen in de thermische omstandigheden op de werkvloer worden meteen gecompenseerd. Equator systemen kunnen ingezet worden in fabrieken met grote temperatuurvariaties. Even een nieuwe referentie maken levert meteen een nieuwe master om producten mee te vergelijken.

Een bekend origineel ofwel 'masterproduct' wordt gemeten om mastergegevens te verkrijgen. Met dezelfde meetroutine wordt ook elk geproduceerd product gemeten. Daarna wordt elke set productgegevens vergeleken met de mastergegevens om de werkelijke productmaten vast te stellen en te zien of het product binnen de gevraagde toleranties valt.

CMM-vergelijking

Toestand van CMM-vergelijking

Bij CMM-vergelijking kan de gekalibreerde absolute nauwkeurigheid van een CMM 'verlengd' worden naar de werkvloer om de vergelijkende Equator-metingen traceerbaar te maken. De CMM meet het masterproduct en genereert een kalibratiebestand (.cal) dat naar het Equator systeem wordt overgebracht. Elk gemaakt product is te gebruiken als masterproduct.

Tijdens het 'masteren' wordt het kalibratiebestand gelezen, zodat de losse punten te vergelijken zijn met meetgegevens van de gemaakte producten.

Vormvergelijking

Toestand van instellen met vormvergelijking

Vormvergelijking is een alternatief voor de CMM-vergelijking dat het kalibreren van het masterproduct zeer gemakkelijk maakt. Bij vormvergelijking neemt de gebruiker gewoon de meetgegevens van het masterproduct over uit een inspectierapport en voert hij handmatig de werkelijke waarden in voor afmetingen, positie en oriëntatie van de producten.

Het masterproduct kan op diverse manieren gemeten worden, bijvoorbeeld op een CMM of met een gekalibreerd handmeetinstrument.

Gouden vergelijking

Toestand van gouden vergelijking

Een laatste vergelijkingsmethode is de gouden vergelijking, waarbij het Equator meetsysteem gekalibreerd wordt met behulp van een gouden masterproduct. Uitgangspunt bij de gouden vergelijking is dat het masterproduct nominaal volgens tekening gemaakt is. Dit betekent dat elke afwijking van het gouden masterproduct ten opzichte van de tekeningmaten terechtkomt in de meetwaarden.

Een verschil tussen dit proces en de andere vergelijkingsprocedures is dat het hier niet nodig is om eerst het masterproduct te kalibreren.