Omiń nawigację

Drukowanie 3D przy użyciu metalu

Firma Renishaw jest producentem systemów i dostawcą rozwiązań wytwarzania przyrostowego (AM).

Wytwarzanie przyrostowe z firmą Renishaw

Renishaw jest wiodącym producentem zaawansowanych systemów wytwarzania przyrostowego przy użyciu metalu oraz doświadczony dostawca rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta.

Doświadczenie firmy Renishaw

Projektujemy i produkujemy systemy wytwarzania przyrostowego do produkowania części z różnych metali przy użyciu procesu noszącego nazwę stapiania złoża proszku metalu (lub stapiania laserowego). Nasza wiedza ekspercka w rozwoju procesu oraz doświadczenie w stosowaniu technologii w naszych własnych zakładach produkcyjnych pozwala nam na dostarczanie optymalizowanych „rozwiązań pod klucz” dla wielu gałęzi przemysłuopieki zdrowotnej. Dowiedz się więcej na temat systemach wytwarzania przyrostowego i usługach dla Twojej branży...

Czym jest technologia wytwarzania przyrostowego (AM)?

Wytwarzanie przyrostowe (AM), zwane też drukowaniem 3D, to proces używany do wytworzenia trójwymiarowych części na podstawie pliku cyfrowego.

Cienkich warstw materiału używa się do utworzenia złożonych kształtów, których nie da się wyprodukować przy użyciu technik tradycyjnych, jak np. odlewanie, kucie czy obróbka maszynowa.

Technologia wytwarzania przyrostowego oznacza nowe możliwości pod względem projektowania, łącznie z możliwością zastosowania wielu elementów podczas produkcji, co minimalizuje zużycie materiałów i zmniejsza koszty oprzyrządowania.

Technologia wytwarzania przyrostowego przy użyciu metalu

Dowiedz się więcej na temat technologii złoża proszku metalu oraz jak odnieść z niej korzyści w prowadzonej działalności.

Odkryj naszą technologię

W czym się specjalizujemy

Wydajność

Poprawa przewidywalności wytwarzania przyrostowego w celu utworzenia spójnego i stabilnego procesu zwiększa przepustowość i możliwości dostarczania funkcjonalnych części.

Bezpieczeństwo

Jeśli jesteś właścicielem lub operatorem systemu AM, ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Wybór firmy Renishaw jako dostawcy to pewność, że dostarczony sprzęt spełnia wymogi najsurowszych norm, a stosowane procesy i procedury mają właściwy poziom ochrony.

Innowacyjne procesy

Nasze rozwiązania wytwarzania przyrostowego (AM) umożliwiają produkcję struktur sieciowych i konsolidację części w celu uzyskania lekkich, wewnętrznych struktur o złożonych kształtach w celu zoptymalizowania przepływu cieczy, a także projektowanie AM (łącznie z optymalizacją topologiczną).

Centra rozwiązań

Centra rozwiązań wytwarzania przyrostowego zapewniają bezpieczne środowisko rozwoju, w ramach którego można zdobywać wiedzę i pewność w stosowaniu wytwarzania przyrostowego.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji lub dostosować pakiet pomocy technicznej do własnych potrzeb.

Skontaktuj się z nami

Biura szybkiego prototypowania

Dostarczanie uniwersalnych systemów umożliwiających konsultowanie, projektowanie i tworzenie dla klientów precyzyjnych, gotowych części z różnych materiałów. Kompleksowe rozwiązania firmy Renishaw rozszerzają możliwości każdego biura wytwarzania przyrostowego.

Właściciel produktu i projektanci

Technologia wytwarzania przyrostowego przy użyciu metalu umożliwia tworzenie części metalowych bez tradycyjnego oprzyrządowania oraz przy niewielu ograniczeniach co do geometrii. Jest uzupełnieniem tradycyjnych metod obróbki ubytkowej i można ją szybko zintegrować z istniejącymi procesami produkcji.

Badania i edukacja

Firma Renishaw współpracuje z wieloma uniwersytetami, instytucjami akademickimi, badaczami nad rozwojem technologii wytwarzania przyrostowego przy użyciu metalu.

Zasada otwartości parametrów materiałów używanych w tym systemie zachęca do opracowywania parametrów dla nowych materiałów.

Producenci i podwykonawcy

Rozwijanie możliwości wytwarzania przyrostowego może być kolejnym, naturalnym krokiem w rozwoju zdolności produkcyjnych firmy.

Firma Renishaw ma duże doświadczenie w zakresie wykorzystania wytwarzania przyrostowego jako procesu uzupełniającego w stosunku do konwencjonalnych procesów produkcyjnych.

Czy chcesz poznać nowości branżowe?

Zbiór wiadomości dotyczących branży, fachowych porad, profesjonalnych rozwiązań i praktycznych wskazówek dotyczących wytwarzania przyrostowego.

Poznaj Przewodnik wytwarzania przyrostowego