Omiń nawigację

Korzystanie z systemu QC20 zgodnie z normą ISO 10791-6

Weryfikacja i regulacja dokładności kinematycznej obrabiarek 4- i 5-osiowych przy użyciu systemu QC20 ballbar zgodnie z normą ISO 10791-6.

Czym jest norma ISO 10791-6?

ISO 10791-6 służy do weryfikacji dokładności kinematycznej maszyn 4- i 5-osiowych, w szczególności tych wyposażonych w 3 osie liniowe i 1 lub 2 osie obrotowe.

Ta norma umożliwia precyzyjną ocenę dokładności obróbki kształtowej w torach liniowych i kołowych przez jednoczesną koordynację ruchu w trzech tradycyjnych osiach kartezjańskich i 1 lub 2 osiach obrotowych.

Norma ISO 10791-6 koncentruje się przede wszystkim na ocenie parametrów obrabiarki, a nie na oferowaniu danych kompensacyjnych do korekcji obrabiarki.

Dodatkowe informacje można znaleźć w normie ISO 10791-6 i poniższej nocie aplikacyjnej.

Co jest potrzebne do przeprowadzenia testu?

System QC20 ballbar

Ikona systemu ballbar QC20 ISO10791

Większość testów zdefiniowanych w normie ISO 10791-6 można wykonać przy użyciu systemu QC20 ballbar do weryfikacji stanu obrabiarki. Podczas ruchów wieloosiowych obrabiarka stara się utrzymać stałą odległość między końcówką narzędzia a obrabianym przedmiotem. System ballbar QC20 jest w stanie mierzyć parametry obróbki kształtowej, mierząc wszelkie odchylenia między końcówką narzędzia a obrabianym przedmiotem podczas podążania ścieżkami narzędzia w wielu osiach.

Oprogramowanie Ballbar Trace

Ikona Ballbar Trace ISO10791

Norma ISO 10791-6 wymaga raportowania maksymalnego i minimalnego odchylenia, co można osiągnąć po prostu rejestrując dane za pomocą oprogramowania Ballbar Trace.

Dane zebrane przez Ballbar Trace można następnie analizować i raportować zgodnie z normą ISO 10791-6 przy użyciu programu XCal-View do analizy danych (wersja 2.3).

Urządzenie ballbar do centrowania wrzeciona

Ikona ballbar QC20 oś wrzeciona ISO10791

Aby przeprowadzić testy zgodnie z normą ISO 10791-6, kluczowe jest, aby gniazdo narzędzia ballbar było umieszczone przed testem w osi wrzeciona. Chociaż norma ISO 10791-6 nie określa wartości centryczności, aby wyeliminować błąd ustawiania testu, gniazdo narzędzia musi być ustawione w osi wrzeciona.

Urządzenie ballbar do centrowania wrzeciona ułatwia centrowanie końcówki narzędzia z osią wrzeciona.

Chwyty i łączniki pośrednie

Ikona chwytu OMP4060

Chwyty stożkowe lub równoległe zgodne z sondą OMP40 firmy Renishaw. Chwytu stożkowego OMP60 można alternatywnie używać z łącznikiem chwytu OMP40, aby zapewnić metodę pozycjonowania końcówki gniazda narzędzia w osi wrzeciona.

Poniższe karty katalogowe zawierają dodatkowe informacje na temat uchwytów i łączników.


Oprogramowanie XCal-View do analizowania

Ikona XCalView ISO10791

Oprogramowanie analityczne XCal-View (wersja 2.3 i nowsza) szybko analizuje dane zarejestrowane przez program Ballbar Trace.

Raporty generuje się natychmiast przy użyciu oprogramowania analitycznego XCal-View zgodnie z różnymi międzynarodowymi normami kontroli parametrów obrabiarek, w tym ISO 10791-6.

Program pomiarowy

Ikona programu pomiarowego ISO10791

Do przeprowadzenia testów zgodnych z normą ISO 10791-6 wymagane są określone programy pomiarowe. Oprogramowanie Ballbar Trace nie tworzy obecnie programu pomiarowego.

Zapoznaj się z dodatkowymi zasobami poniżej, aby pobrać i edytować programy pomiarowe oparte na makrach, aby dopasować je do testowanej obrabiarki.

W jaki sposób oprogramowanie Ballbar Trace może pomóc w weryfikacji obrabiarek?


Ballbar Trace to oprogramowanie do zbierania danych w dziedzinie czasu przy użyciu systemu ballbar QC20 w celu rozszerzenia możliwości jego zastosowania do weryfikowania parametrów obrabiarek pięcioosiowych.

To oprogramowanie do zbierania danych w czasie rzeczywistym jest zgodne z normą ISO 10791-6 i pomaga w statycznym monitorowaniu drgań i dryftu obrabiarki.

Rozszerzona analiza danych

Dane zebrane przez Ballbar Trace można analizować przy użyciu programu XCal-View do analizy danych (wersja 2.3 i nowsza).

Raporty generuje się natychmiast zgodnie z normą ISO 10791-6 i wieloma międzynarodowymi normami dotyczącymi parametrów obrabiarek.

Pobierz oprogramowanie Ballbar Trace

Bezpłatne oprogramowanie do zbierania danych QC20 ballbar do weryfikacji 5-osiowych obrabiarek.

Oprogramowanie Ballbar Trace

Dodatkowe zasoby

 

Skontaktuj się dziś z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.