Omiń nawigację

Diagnostyka obrabiarek

Zapewnienie produkcji dokładnych detali na obrabiarkach CNC już za pierwszym razem.

Zmniejszenie ilości braków, redukcja kosztów i skrócenie czasu przestojów obrabiarki.

Typowa 3-osiowa obrabiarka charakteryzuje się zakresem swobody równym 21°. Są nimi odchyłki pozycjonowania, odchyłki skręceń typu skok oraz schodzenie z kursu, jak również odchyłki typu beczka. Występują także błędy prostoliniowości oraz prostopadłości osi liniowych. Wszystkie te parametry mają niekorzystny wpływ na dokładność pozycjonowania obrabiarki, a tym samym na dokładność wykonania obrabianych przedmiotów.