Omiń nawigację

Enkoder serii RESOLUTE™

RESOLUTE™ to enkoder absolutny o wysokiej rozdzielczości do zastosowań charakteryzujących się dużą szybkością. Dane położenia uzyskuje się natychmiast po uruchomieniu, bez konieczności wykonywania ruchu, co zapewnia płynne sterowanie szybkością oraz stabilność pozycjonowania.

Dzięki połączeniu zaawansowanego układu optycznego z innowacyjnymi algorytmami określania położenia enkoder RESOLUTE mierzy położenie absolutne z dokładnością do 1 nm i z szybkością do 100 m/s. Pozwala to na uzyskanie wyjątkowych parametrów metrologicznych, jak np. bardzo niskiego błędu cyklicznego (SDE) równego ±40 nm i bardzo niskiej wartości RMS szumu (rozstrojenia) poniżej 10 nm. Dzięki temu uzyskano parametry dostosowane do najbardziej wymagających zastosowań sterowania przemieszczeniami.

Enkodery RESOLUTE można stosować z liniałami liniowymi i obrotowymi oraz różnymi interfejsami szeregowymi. Dostępne są różne wersje do danego zastosowania, jak np. RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni), RESOLUTE ETR (rozszerzony zakres temperatur) i RESOLUTE FS (z funkcją bezpieczeństwa). Są one zgodne z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTa-100 i oprogramowaniem ADT View, które pozwalają na uzyskanie kompleksowych informacji zwrotnych z enkodera w celu optymalizacji instalacji i wykrywanie błędów w miejscu instalacji.

Strona www: Głowica RESOLUTE

Pomiar położenia absolutnego

System absolutny — symbol

Enkodery serii RESOLUTE umożliwiają pomiar położenia absolutnego przy użyciu jednotorowych liniałów liniowych i obrotowych. Dane położenia uzyskuje się natychmiast po uruchomieniu, bez konieczności wykonywania ruchu.


Duże prędkości obrotowe oraz wysoka rozdzielczość

Prędkość — symbol

Dzięki połączeniu zaawansowanego układu optycznego z innowacyjnymi algorytmami określania położenia enkoder RESOLUTE mierzy położenie absolutne z dokładnością do 1 nm i z szybkością do 100 m/s (36 000 obr./min).


Doskonałe parametry metrologiczne

Błąd cykliczny (SDE) — symbol

System enkodera RESOLUTE umożliwia pomiar położenia absolutnego przy bardzo niskim błędzie cyklicznym (SDE) równym ±40 nm i bardzo niskiej wartości RMS szumu (rozstrojenia) poniżej 10 nm. Dzięki temu uzyskano płynne sterowanie prędkością i doskonałą stabilność pozycjonowania.

Dobierz liniał do głowicy RESOLUTE

Standardowe

Pomiary liniowe

Rodzaj liniału

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Dostarczana długość

Liniał RTLA FASTRACK

Taśma ze stali nierdzewnej z opcją toru


Liniał RTLA30 z opcjonalnym torem FASTRACK™

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Maks. do 21 m


Wąski liniał taśmowy ze stali nierdzewnej

Liniał liniowy RKLA

RKLA30-S

±5 µm/m

30 µm

Dopasowanie do materiału podłoża — końce liniału są mocowane zaciskami końcowymi

Maks. do 21 m

Liniał ZeroMet™

Liniał RELA

RELA30±1 µm do 1 m, a następnie ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Maks. do 1,5 m

Liniał ze stali nierdzewnej

Liniał RELA

RSLA30

±1,5 µm do 1 m, ±2,25 µm do 2 m, ±3 µm do 3 m, ±4 µm do 5 m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Maks. do 5 m

Łuk częściowy

Rodzaj liniału

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Dostarczana długość

Wąska taśma ze stali nierdzewnej z łukiem częściowym

Liniał RKLA z łukiem częściowym

RKLA30-S

±5 µm/m


30 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Maks. do 21 m

Pomiar obrotowe

Rodzaj liniału

Nazwa skali


Dokładność

(zależnie od średnicy pierścienia)

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Średnica pierścienia

Pierścień ze stali nierdzewnej

Liniał RESA (strona liniału)

RESA30


Dokładność podziałki: od 4 do 0,4 sekundy łukowej

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

od 52 do 550 mm


Pierścień o bardzo wysokiej dokładności ze stali nierdzewnej

Liniał REXA (strona liniału)

REXA30

Zainstalowana dokładność:

(średnica ≥100 mm)

±1 sekunda łukowa
(średnica 75 mm)

±1,5 sekundy łukowej
(średnica 57 mm)

±2 sekundy łukowej

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

od 52 do 417 mm

UHV (do bardzo wysokiej próżni)

Pomiary liniowe

Rodzaj liniału

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Dostarczana długość

Liniał RTLA FASTRACK

Taśma ze stali nierdzewnej z opcją toru


Liniał RTLA30 z opcjonalnym torem FASTRACK™

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Maks. do 21 m


Liniał ZeroMet™

Liniał RELA

RELA30±1 µm do 1 m, a następnie ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Maks. do 1,5 m

Liniał ze stali nierdzewnej

Liniał RELA

RSLA30

±1,5 µm do 1 m, ±2,25 µm do 2 m, ±3 µm do 3 m, ±4 µm do 5 m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Maks. do 5 m

Pomiar obrotowe

Rodzaj liniału

Nazwa skali


Dokładność

(zależnie od średnicy pierścienia)

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Średnica pierścienia

Pierścień ze stali nierdzewnej

Liniał RESA (strona liniału)

RESA30


Dokładność podziałki: od 4 do 0,4 sekundy łukowej

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

od 52 do 550 mm


Pierścień o bardzo wysokiej dokładności ze stali nierdzewnej

Liniał REXA (strona liniału)

REXA30

Zainstalowana dokładność:

(średnica ≥100 mm)

±1 sekunda łukowa
(średnica 75 mm)

±1,5 sekundy łukowej
(średnica 57 mm)

±2 sekundy łukowej

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

od 52 do 417 mm

Rozszerzony zakres temperatury

Pomiar obrotowe

Rodzaj liniału

Nazwa skali


Dokładność

(zależnie od średnicy pierścienia)

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Średnica pierścienia

Pierścień ze stali nierdzewnej

Liniał RESA (strona liniału)

RESA30


Dokładność podziałki: od 4 do 0,4 sekundy łukowej

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

od 52 do 550 mm


Pierścień o bardzo wysokiej dokładności ze stali nierdzewnej

Liniał REXA (strona liniału)

REXA30

Zainstalowana dokładność:

(średnica ≥100 mm)

±1 sekunda łukowa
(średnica 75 mm)

±1,5 sekundy łukowej
(średnica 57 mm)

±2 sekundy łukowej

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

od 52 do 417 mm

Funkcja bezpieczeństwa

Pomiary liniowe

Rodzaj liniału

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Dostarczana długość

Liniał RTLA FASTRACK

Taśma ze stali nierdzewnej z opcją toru


Liniał RTLA30 z opcjonalnym torem FASTRACK™

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Maks. do 21 m


Liniał ZeroMet™

Liniał RELA

RELA30±1 µm do 1 m, a następnie ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Maks. do 1,5 m

Liniał ze stali nierdzewnej

Liniał RELA

RSLA30

±1,5 µm do 1 m, ±2,25 µm do 2 m, ±3 µm do 3 m, ±4 µm do 5 m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Maks. do 5 m

Pomiar obrotowe

Rodzaj liniału

Nazwa skali


Dokładność

(zależnie od średnicy pierścienia)

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Średnica pierścienia

Pierścień ze stali nierdzewnej

Liniał RESA (strona liniału)

RESA30


Dokładność podziałki: od 4 do 0,4 sekundy łukowej

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

od 52 do 550 mm


Pierścień o bardzo wysokiej dokładności ze stali nierdzewnej

Liniał REXA (strona liniału)

REXA30

Zainstalowana dokładność:

(średnica ≥100 mm)

±1 sekunda łukowa
(średnica 75 mm)

±1,5 sekundy łukowej
(średnica 57 mm)

±2 sekundy łukowej

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

od 52 do 417 mm

Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100

Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100

Głowice enkodera RESOLUTE (z oznaczeniem ADT) są zgodne z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTa-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:

  • Zdalne wykonywanie kalibracji
  • Optymalizację sygnału na całej długości osi
  • Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
  • Eksportowanie i zapisywanie danych
  • Ustawianie punktu zerowego