Omiń nawigację

Przełomowe rozwiązania technologii komunikacji bezprzewodowej wykorzystują przetworniki Renishaw

Rewolucyjna konstrukcja anteny telefonu komórkowego została opracowana przez brytyjską firmę Sarantel, w oparciu o jej opatentowaną technologię PowerHelix™.

Kiedy inne przewodniki, ręka bądź głowa użytkownika znajdzie się w pobliżu anteny, nie ma to żadnego wpływu na jej działanie, inaczej niż w przypadku tradycyjnych anten. W unikalnym procesie produkcyjnym wykorzystuje się maszynę fińskiej firmy Citam Assembly Automatics Oy, zaopatrzoną w liniowe przetworniki Renishaw dla zapewnienia bardzo wysokiej dokładności.

Podczas eksploatacji anteny wytwarza się bardzo niska energia “pola bliskiego”, co oznacza, że krytyczny poziom promieniowania nie sięga dalej niż na kilka milimetrów.

Dr Oliver Leisten, Dyrektor Techniczny w firmie Sarantel, komentuje “Antena tego typu stawia nowe wyzwania dla trójwymiarowej technologii przetwarzania informacji graficznych podczas procesu produkcyjnego. Systemy przetworników Renishaw stanowią istotną część tego procesu.”

Kluczem dla funkcjonalności tych anten jest bardzo duża dokładność wzorca PowerHelix™, który z kolei zależy od wysokiej dokładności pozycjonowania laserowej maszyny znakującej Citam.

Dyrektor Zarządzający Citam, Mika Harju wyjaśnia, “Dokładność wzorca nie może być niższa niż 5 µm, co można uzyskać dzięki połączeniu ruchu obrotowego z liniowym. Skala oraz głowica odczytowa Renishaw na osi liniowej nadają się idealnie do zapewnienia sprzężenia zwrotnego w tym zastosowaniu. Skala jest rzeczywiście “cięta na życzenie” – kupujemy ją i używamy w odcinkach o żądanej długości, co jest niezwykle ważne w przypadku maszyn niestandardowych. Używamy także ograniczników krańcowych oraz znaczników odniesienia firmy Renishaw, które są niezbędne do sterowania silnikiem liniowym, wykorzystywanym do napędu tej osi.”

Pozycjonowanie o wysokiej dokładności

Taśma liniału Renishaw naklejona na listwę inwarową wybraną ze względu na jego zerową rozszerzalność cieplną. Głowica optyczna RGH22 przemieszcza się wraz z wrzecionem. Podobnie jak pręt inwarowy, jest ona montowana bardzo blisko przestrzeni roboczej, aby zmaksymalizować efektywność pomiarową maszyny. W ten sposób system przetwornika osiąga dokładność lepszą niż 1 µm na długości osi 400 mm. Pan Harju dodaje, “Innym czynnikiem przemawiającym za zastosowaniem skali Renishaw jest jej szybka i łatwa instalacja. Przycina się odcinek skali o żądanej długości i przykleja wykorzystując samoprzylepne podłoże taśmy, wykorzystując przy tym dostarczony aplikator.”

Sterowanie maszyną jest realizowane z przemysłowego komputera PC, który zapisuje i wyświetla spiralne wzorce pobierane z rysunku wygenerowanego w systemie CAD. Przed rozpoczęciem procesu znakowania laserowego, maszyna wykorzystuje czujniki optyczne do pomiaru rzeczywistej średnicy i długości “krążka” dielektryku, tak aby komputer mógł dostosować plik CAD oraz osiągnąć prawidłowe przemieszczenie liniowe i obrotowe w celu dostosowania do wybranego wzorca.

Specjalistyczny serwis Citam

Firma Sarantel zwróciła się do firmy Citam w celu opracowania tego procesu ze względu na jej doświadczenie w dziedzinie produkcji specjalistycznych maszyn. Citam ma ponad 30 lat doświadczenia w automatyce i dostarczył ponad 100 różnych maszyn, w tym maszyny montujące obudowy telefonów komórkowych. Citam często wywiera nacisk na granice technologii, aby osiągnąć wymagane wyniki - "szybciej i bardziej dokładnie" to powiedzenie często używane w Citam. Jest w stanie dostarczyć kompletne rozwiązania automatyzacji w krótkim czasie projektowania, które mogą być szybko zainstalowane i oddane do użytku w fabryce klienta. Maszyny opracowane przez Citam obejmują zaawansowane układy serwosterowania od wiodących producentów, systemy odwzorowania dla zastosowań inspekcyjnych, wysokospecjalizowane silniki liniowe i obrotowe oraz lasery.

Citam posiada rozległą sieć partnerów i podwykonawców o wysokich kwalifikacjach, zapewniających zdolności produkcyjne, specjalne technologie i umiejętności dla wielu różnych zastosowań. Współpracowała ona ściśle z firmą Renishaw w zakresie integracji jej przetworników na maszynach Citam. W rzeczywistości nie występują żadne ograniczenia związane z wielkością lub złożonością wymagań projektu klienta, których rozwiązania i dostawy nie można by zapewnić.

Przełomowe rozwiązania anten dla zastosowań przenośnych

Anteny PowerHelix™ firmy Sarantel są rezultatem ponad 20 lat badań i projektowania oraz stanowią przedmiot ponad 100 patentów na całym świecie. Te wyjątkowe anteny oferują zalety wynikające z niewielkiego rozmiaru, niespotykanej szerokości wiązki oraz niskiego poziomu Near Field (tj. pola w pobliżu źródła promieniowania). Wykorzystywane w przenośnych odbiornikach GPS (Global Positioning System) sprawiają, że możliwy jest odbiór sygnału z większej liczby satelitów, nie wymaga się dużej płaskiej przestrzeni i uzyskuje się przewidywalną odpowiedź niezależnie od bliskości przewodników, innych anten lub tkanki ludzkiej.

Przyszłość Sarantel

Wiele innych zastosowań bezprzewodowych, takich jak Bluetooth™ i bezprzewodowe lokalne sieci komputerowe LAN, może skorzystać z technologii PowerHelix™, która ma także potencjał rozbudowania do stworzenia następnej generacji telefonów komórkowych.

Zdając sobie sprawę z tego, że zastosowanie anten PowerHelix™ wymaga dużych zdolności produkcyjnych, Sarantel zbudował całkowicie zautomatyzowaną linie produkcyjną w fabryce w Wielkiej Brytanii, a dla większych potrzeb produkcyjnych ma dostępne fabryki w Azji.