Omiń nawigację

“Ręczne ustawianie zadania i programowanie jest niepotrzebną torturą dla operatorów obrabiarek…”

Funkcjonalne, wydajne i pewne ustawianie przedmiotu obrabianego dzięki procedurom pomiarowym zaprogramowanym w środowisku systemu CAM. Firma Alp Aviation, dostawca firmy Sikorsky, pokazuje jak się to robi

Technolodzy w Alp Aviation nie tylko przestrzegają instrukcji, oni przyjmują osobistą odpowiedzialność za wszystkie aspekty obróbki przedmiotu, od początku do końca. Jest to możliwe, ponieważ w Alp wiedzą, jak ważne jest stosowanie bardzo elastycznych i efektywnych metod produkcji. Jednym z najważniejszych ostatnich osiągnięć Alp jest wdrożenie oprogramowania Productivity+™ firmy Renishaw. Umożliwia to tworzenie i testowanie procedur w środowisku CAM dla sond Renishaw do ustawiania przedmiotu obrabianego, jakie są zainstalowane na wszystkich 50 centrach obróbkowych. “Alp musi być centrum wiedzy technicznej, a czynnikiem o kluczowym znaczeniu jest komunikacja i relacje pomiędzy moimi pracownikami” – Şenay İdil, Dyrektor Generalny, komentuje sposób tworzenia znakomitej kultury technicznej swego personelu zarządzającego procesami produkcji.
Mówiąc o samych inżynierach, oczywistym jest, że podzielają oni taki sam entuzjazm dla zasad właściwego postępowania – “Przeanalizowaliśmy cały czas cyklu produkcyjnego i okazało się, że w niektórych przypadkach mogliśmy doprowadzić do skrócenia go aż o 50%”, mówi Cenk Akin, lider zespołu ds. technicznych. Było to możliwe dzięki oprogramowaniu Productivity+ oraz sondom do ustawiania przedmiotu firmy Renishaw. Korzyści obejmują nie tylko oszczędność czasu i kosztów. Możemy całkowicie zaufać temu procesowi, ponieważ zostały wyeliminowane wszelkie możliwości wystąpienia błędu operatora obrabiarki. Poprawiła się powtarzalność procesu – dzięki zastosowaniu sond o powtarzalności lepszej niż 1 mikron, osiągnęliśmy wyższy poziom wyników pomiarów powtarzalności i odtwarzalności (R & R).”

Technologia produkcji

Gdy wprowadzany jest nowy produkt, zostaje wyznaczony inżynier technolog, który odpowiada za wszystkie procesy w cyklu produkcyjnym tego przedmiotu. Klient przesyła model CAD  inżynierowi prowadzącemu, a decyzje dotyczące obróbki, w tym także dotyczące wyboru narzędzi skrawających, są podejmowane z wykorzystaniem systemu CAM Unigraphics. Program obróbkowy sterowania numerycznego, generowany przez system Unigraphics, jest następnie wgrywany do pakietu oprogramowania Productivity+™ firmy Renishaw, w którym inżynier dodaje cykle pomiarowe. Utworzony w ten sposób program zostaje załadowany do odpowiedniej obrabiarki poprzez system DNC. Wtedy, przed pełnym rozpoczęciem produkcji, wykonywana jest obróbka jednego przedmiotu w celu sprawdzenia programu obróbkowego i pomiarowego.

Typowy zestawiony przedmiot obrabiany Alp Aviation

Productivity+ skraca czas i redukuje koszty

Pakiet Productivity+ został zakupiony w lipcu 2007, aby umożliwić skrócenie czasu przygotowania procesu – w œrodowisku pracy Alp w rzeczywistości nie używa się dokumentów papierowych i jest ono w wysokim stopniu zautomatyzowane. Nie można tam pozwolić sobie na ręczne programowanie procedur pomiarowych. W programie Productivity+ zastosowano graficzny interfejs użytkownika (GUI), który oferuje środowisko programowania nadzwyczaj przyjazne dla programującego. Aby wybrać mierzone cechy inżynierowie Alp po prostu wskazują element na modelu CAD lub wybierają parametry w oknach dialogowych. Po zakończeniu tego procesu wybierany jest postprocesor i następuje automatyczne utworzenie danych wyjściowych, gotowych do załadowania do sterowania obrabiarki.

Aby zapewnić większe poczucie komfortu, cykl pomiarowy można uruchomić w trybie symulacji na komputerze PC, co pozwala wykryć wszelkie błędy zanim cykl zostanie wgrany do układu sterowania obrabiarki. Cenk Akin, lider zespołu ds. technicznych, objaśnia podstawowe korzyści dla firmy Alp, “Pakiet Productivity+ ułatwia sprawdzenie procesu, zanim zostanie uruchomiony na obrabiarce. Jeżeli obrabiarka ma być wykorzystywana do testowania procesów, a nie do produkcji sprzedawanych przedmiotów, oznacza to utratę dochodów.”

Przeanalizowaliśmy czas trwania całego procesu produkcji i w niektórych przypadkach byliśmy w stanie zredukować go nawet o 50%.

Fabryka Alp Aviation (Turcja)

Sondy do ustawiania przedmiotu obrabianego oraz do kontroli w cyklu produkcyjnym

Productivity+ stanowi niedawny zakup, ale Alp używa od lat sond Renishaw do ustawiania przedmiotu, mocowanych we wrzecionie obrabiarki - wszystkie nowe obrabiarki są dostarczane z systemami sond. Pracownicy pamiętają uciążliwe prace, kiedy firma Alp nie posiadała jeszcze sond Renishaw – “Operator ręcznie ustawiał przedmiot na stole lub stosowane było specjalne, kosztowne mocowanie, przygotowywane dla każdego nowego przedmiotu. Niezbędna była zmiana ręcznych metod ustawiania – były one torturą dla operatorów!

Operatory stosują obecnie proste zaciski mocujące i tak programujemy obrabiarkę, aby za pomocą sondy lokalizowała przedmiot obrabiany. Sonda ta jest wykorzystywana także później w procesie, na przykład do kontroli każdego przedmiotu obrabianego przed skrawaniem wykańczającym oraz do sprawdzenia przedmiotu po zakończeniu obróbki. W niektórych przypadkach nastąpiła aż 50% redukcja czasu cyklu produkcyjnego.

Inną funkcją o krytycznym znaczeniu dla nas jest możliwość automatycznej aktualizacji offsetów obrabiarki przez procedury pomiarowe. Zwykle polegamy na operatorze, który może łatwo popełnić błąd – dzięki tej prostej funkcji unikamy znacznej liczby braków. Nastąpiła również poprawa dokładności – pomiary wykonywane za pomocą sond są regularnie weryfikowane z użyciem ręcznych przyrządów pomiarowych i zwykle uzyskujemy powtarzalność pomiarów lepszą niż 1 mikron.”

Dążenie do skracania czasów cykli ma szczególne znaczenie dla Alp, biorąc pod uwagę liczne odmiany przedmiotów obrabianych oraz wyraźną potrzebę utrzymania elastyczności. W przypadku niektórych partii ich produkcja może trwać przez rok, lecz na niektórych obrabiarkach zmiana partii, o liczebnościach tylko kilku sztuk, następuje 2 lub 3 razy w ciągu dnia. Szczególne wrażenie wywiera bliskość celu firmy Alp, jakim jest osiągnięcie "zerowych czasów ustawiania", dzięki stosowaniu systemów wymiany palet, umożliwiających operatorowi załadowanie części w czasie trwania obróbki poprzedniego przedmiotu oraz dzięki wykorzystaniu sond zapewniających ustawianie przedmiotów do obróbki w ciągu kilku sekund.

Sonda Alp Aviation podczas cyklu

Filozofia firmy Alp Aviation

Şenay İdil, Dyrektor generalny Alp, objaśnia sposób działania firmy – “Nie podejmujemy się dowolnych prac obróbki skrawaniem, ani nie wykonujemy żadnych przypadkowych części dla lotnictwa. Starannie wybieramy klientów, abyśmy mogli budować długofalowe relacje. Postępujemy tak dlatego, że jesteśmy zwolennikami wykonywania dobrze znanej pracy w długiej perspektywie czasowej, dlatego częścią umowy musi być strategiczny plan rozwoju.

Nasze perspektywiczne podejście obowiązuje zarówno w przypadku klientów, jak i dostawców. Technologie, o których dzisiaj rozmawiamy, systemy sond Renishaw oraz oprogramowanie Productivity+, mają znaczenie decydujące - są to inwestycje o względnie niskich kosztach, które są niezbędne dla eksploatacji obrabiarek w sposób możliwie najbardziej efektywny. W roku 2006, po przeprowadzeniu dokładnej analizy, zainwestowaliśmy 12,5 miliona dolarów w obrabiarki oraz inne systemy, lecz chciałem, aby każda obrabiarka była wyposażona w systemy sond. Szczegóły techniczne obrabiarek były ściśle ustalane, pytaliśmy nawet o specjalną maszynę z wydłużonym łożem, której nie było ofercie firmy Mazak, i zakupiliśmy pierwszy wyprodukowany egzemplarz po jego wprowadzeniu na rynek.

Obowiązkowym wymogiem wobec produkcji dla lotnictwa jest jakość, z kontrolą wymiarową zdefiniowaną przez technologa, realizowaną w toku procesu produkcyjnego, z niezależnym sprawdzaniem 100% cech wykonanego przedmiotu obrabianego.”

Podstawy działalności Alp Aviation

Firma Alp rozpoczęła działalność w roku 1998 jako niezależne przedsiębiorstwo w tym samym czasie, kiedy firma Sikorsky poszukiwała dostawców. Wkrótce potem Alp rozpoczęła wytwarzanie części dla firmy Sikorsky. Jakość usług świadczonych do czerwca 1999 była tak imponująca, że firma Sikorsky zakupiła 50% akcji przedsiębiorstwa. Wszystkie decyzje były podejmowane wspólnie z firmą Sikorsky, a jej pracownicy są na stałe zatrudnieni w Alp.

Większość elementów dla firmy Sikorsky dostarcza się do USA, a pewną ich część do Republiki Czeskiej lub do Ankary w Turcji, gdzie podczas końcowego montażu śmigłowców zakłada się produkowane przez Alp części korpusów i tylnych skrzydeł.

Do klientów Alp należy również firma Pratt and Whitney, wytwarzająca części  dla samolotów F-35 Joint Strike Fighter, a także firma Goodrich produkująca podwozia samolotów. Praca wykonana dla firmy Goodrich stanowi dobry przykład tego, jak nowy produkt może zostać wdrożony do produkcji  oraz sprawdzany w sposób w pełni zautomatyzowany. Alp poszukuje obecnie więcej cywilnych przedsiębiorstw, zwłaszcza współpracujących z turecką firmą TAI, aby wypróbować i zabezpieczyć dostawy części dla samolotów Boeing 787 i Airbus A380.