Omiń nawigację

Ta strona nie jest obecnie dostępna w Twoim języku. Możesz zapoznać się z tłumaczeniem automatycznym, korzystając z usługi Google Translate. Nie jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie tej usługi, ani też wyniki tłumaczenia nie były przez nas sprawdzane.
Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej pomocy skontaktuj się z nami.

Which encoder scale type is best for your application?

How an encoder scale is mounted can play an important role in the accuracy of the measurement, even with a temperature change of just a few degrees. This webinar will explain the concepts of floating and mastered scales and which to select for your application.

We will also look at how different mounting concepts may favour certain machine configurations, minimising the effect that temperature has on measurement performance.

Watch the webinar on demand below.