Omiń nawigację

Zapoznaj się z rodziną enkoderów optycznych

Krok 1. Wybierz jeden z enkoderów — absolutny lub inkrementalny, liniowy, do pomiarów na łuku częściowym lub kątowy:

Ikona przyrostowego przetwornika położenia liniowego
Ikona przyrostowego przetwornika do pomiarów na łuku częściowym
Ikona przyrostowego przetwornika położenia kątowego
Ikona absolutnego przetwornika położenia liniowego
Głowica RESOLUTE™ z liniałem RKLA do pomiarów na łuku częściowym
Ikona absolutnego obrotowego

Słowniczek

  • * FS: enkodery mają certyfikat SIL2 PLd, dzięki czemu można ich używać w zastosowaniach związanych z funkcjami bezpieczeństwa.
  • **ETR: enkodery o rozszerzonym zakresie temperatury pracy mogą pracować w środowiskach, w których występują skrajnie niskie i wysokie temperatury.
  • UHV: enkodery do bardzo wysokiej próżni są optymalizowane pod względem użycia w środowisku próżniowym.
  • Enkodery inkrementalne są używane tam, gdzie są potrzebne dokładne i szybkie dane dotyczące położenia względnego, w formacie analogowym lub cyfrowym.
  • Enkoderów absolutnych używa się tam, gdzie w każdym położeniu potrzeba szybko wyprowadzić unikatowy sygnał cyfrowy i zachować działanie przy zaniku zasilania.
  • Liniały liniowe są wykorzystywane tam, gdzie istnieje potrzeba informacji o położeniu liniowym — zwykle w osi X, Y i Z.
  • Liniałów obrotowych używa się do odczytywania informacji o położeniu kątowym i sterowania ruchem elementów obrotowych.
  • Liniałów z łukiem częściowym używa się do pomiarów łuku częściowego obrotu; nawija się liniału są na bębny, wałki lub elementy łukowe.