Omiń nawigację

Zapoznaj się z rodziną magnetycznych przetworników położenia

Wybierz jeden z przetworników położenia — absolutny lub przyrostowy, liniowy lub kątowy:

Przyrostowe przetworniki położenia liniowego

 • Liniały liniowe są wykorzystywane tam, gdzie istnieje potrzeba informacji o położeniu liniowym — zwykle w osi X, Y i Z.
 • Przetworniki przyrostowe (standardowe i miniaturowe) są używane tam, gdzie są potrzebne dokładne i szybkie dane dotyczące położenia względnego, w formacie analogowym lub cyfrowym.

Przyrostowe przetworniki obrotowe

 • Przetworniki OnAxis i przyrostowe magnetyczne przetworniki pierścieniowe są przeznaczone do stosowania w systemach sterowania przemieszczeniami i sprzężenia zwrotnego w trudnych warunkach środowiska roboczego.
 • Przetworniki przyrostowe zapewniają niezawodne działanie z dużą szybkością w zastosowaniach na osi i poza nią.

Absolutne przetworniki położenia liniowego

 • Liniały liniowe są wykorzystywane tam, gdzie istnieje potrzeba informacji o położeniu liniowym — zwykle w osi X, Y i Z.
 • Absolutnych przetworników położenia używa się tam, gdzie w każdym położeniu potrzeba szybko wyprowadzić unikatowy sygnał cyfrowy i zachować działanie przy zaniku zasilania.

Absolutne przetworniki kąta obrotu

 • Liniałów obrotowych używa się do odczytywania informacji o położeniu kątowym i sterowania ruchem elementów obrotowych.
 • Absolutnych przetworników położenia używa się tam, gdzie w każdym położeniu potrzeba szybko wyprowadzić unikatowy sygnał cyfrowy i zachować działanie przy zaniku zasilania.

Układy scalone czujników magnetycznych

 • Układów scalonych czujników magnetycznych OnAxis używa się do bezdotykowego pomiaru położenia kątowego i prędkości.
 • Układy scalone czujników magnetycznych są wyposażone w wyjścia analogowe i cyfrowe, na których pojawia się sygnał napięciowy SSI, równoległy, przyrostowy, sinusoidalny/kosinusoidalny i liniowy, z możliwością wyboru rozdzielczości z zakresu od 7 do 13 bitów.
 • Zintegrowana pamięć EEPROM umożliwia zaprogramowanie wielu parametrów.