Preskoči navigacijo

Kakovost in skladnost laserskih dajalnikov

Z nakupom laserskega dajalnika Renishaw kupite tudi izkušnje in zagotovljeno kakovost.

ISO 9001

Sistem in postopki zagotavljanja kakovosti pri Renishawu se v presojah redno preverjajo glede skladnosti s standardom ISO 9001, mednarodno priznanim standardom za sisteme upravljanja s kakovostjo. Podjetje BSI Management System je Renishawu izdalo registracijski certifikat po EN ISO 9001, ki nosi logotip akreditacije UKAS. Ta ni le vaše zagotovilo za to, da Renishaw posluje po standardu ISO, temveč tudi dokaz, da je presojo in certifikacijo opravila kompetentna organizacija z akreditacijo UKAS. Akreditacijo UKAS priznavajo ustrezni nacionalni organi v mnogih državah po svetu.

Za več podrobnosti glejte dokument Zagotavljanje kakovosti.

Certifikati o umerjanju

Skupaj s sistemi RLE in HS20 je mogoče dobaviti tudi izčrpne certifikate o umerjanju.

Certifikat vsakega posameznega izdelka vsebuje:

  • Opis postopka umerjanja
  • Preizkusno okolje in uporabljene standarde
  • Podatke o sledljivosti (uporabljeni etaloni in podatki o umerjanju)
  • Negotovost meritev
  • Rezultate preizkusa v tabelarični in grafični obliki
  • Datum kalibracijskega preizkusa

Vsak certifikat nosi datum in podpis pooblaščene osebe pri Renishawu. Na voljo so tudi kopije izgubljenih certifikatov (proti plačilu).

Certifikati o ponovnem umerjanju

Tovarniško umerjanje je potrebno samo za začetno karakterizacijo senzorjev pri sistemih z okoljskim kompenzatorjem (RCU). Poenostavljeni proces ponovnega umerjanja v servisnih centrih v Združenem kraljestvu je bil uveden po tem, ko so obširne primerjave podatkov pokazale, da dajeta oba procesa enakovredne rezultate. Vsebina in oblika certifikatov za kompenzatorje (in ločene senzorje, če so preizkušeni) je posledično drugačna kot pri originalnih (tovarniško) dobavljenih delih.

Skladnost izdelkov

Izjave o skladnosti (DOC) in certifikati RoHS za Kitajsko za sistem RLE, sistem HS20, kompenzator RCU10, USB-vmesnik RSU10 ter vmesnika RPI20 in RPI30 lahko najdete na straneh v zvezi s skladnostjo izdelkov.

Za vsa ostala vprašanja v zvezi s skladnostjo z zakonodajo se obrnite na lokalno zastopništvo za Renishaw.

Skladnost izdelkov - laserski dajalniki

Diagrami sledljivosti

Renishawov cilj je zagotoviti natančnost po specifikacijah, s polno sledljivostjo in gotovostjo, da bo laserski sistem dan za dnem deloval z zahtevano natančnostjo tam, kjer to res šteje: na delovnem mestu. Pomemben del tega je tudi umerjanje vseh laserjev, ballbarov in rotacijskih kalibratorjev v tovarni Renishaw. Vsi referenčni etaloni so sledljivi do nacionalnih standardov in naši sistemi so dobavljeni z izčrpnimi certifikati o umerjanju. Vsi podatki o sledljivosti za umerjanje in ponovno umerjanje pri podjetju Renishaw v Združenem kraljestvu, ZDA in Nemčiji so opredeljeni v diagramih sledljivosti.