Preskoči navigacijo

Laserski dajalniki z optičnim vlaknom

Dvoosna laserska enota RLU Laserska enota RLU10

Stabilnost frekvence laserja v katerem koli enournem obdobju znaša ±50 ppb in RLU10 je zato praktična in stroškovno učinkovita rešitev za večino aplikacij na zraku.

Dvoosna laserska enota RLU Laserska enota RLU20

Za aplikacije, ki zahtevajo največjo merilno zmogljivost, na primer v vakuumu. RLU20 nudi stabilnost frekvence laserja ±2 ppb v katerem koli enournem obdobju.

Detektorska glava RLD10 z izhodom pod kotom 0° Interferometer z ravnim zrcalom RLD10

RLD10-PMI (interferometer z ravnim zrcalom) je dvoprehodni sistem, konfiguriran za aplikacije, ki zahtevajo ravno zrcalo (na primer XY-mize).

Retroreflektorski interferometer RLD10 Retroreflektorski interferometer RLD10

RLD10-RRI (retroreflektorski interferometer) je enoprehodni interferometer, namenjen aplikacijam, ki zahtevajo uporabo retroreflektorja (na primer aplikacijam z daljšim dosegom ali večjo hitrostjo).

Diferencialni interferometer RLD10-X3-DI in zrcala Diferencialni interferometer RLD10

RLD10 DI (diferencialni interferometer) je dvoprehodni interferometrični sistem, predviden za diferencialne meritve. Idealen je za uporabo v vakuumskih komorah.

Detektorska glava RLD10 z izhodom pod kotom 0° RLD10 brez internega interferometra

Detektorska glava RLD10-XX (brez internega interferometra) je zasnovana brez vgrajene interferometrične optike. Glava se tako lahko uporabi v zaporedju z namensko optiko za linearne in kotne meritve ter meritve premosti.

Kompenzacijska enota RCU10 in senzorji RCU10 kvadraturni sistem za kompenzacijo vplivov okolice v realnem času

Uporablja okoljske senzorje za nadzor nad okolico stroja in kompenzira signale izmerjenega položaja v realnem času.

Hitri paralelni vmesnik RPI30

Paralelni vmesnik RPI30

RPI30 sprejema diferencialne analogne 1 Vpp sinusne/kosinusne signale, jih interpolira s faktorjem 4096 in zagotavlja izhod v paralelnem formatu z do 36-bitnimi podatki o položaju.

Paralelni vmesnik RPI20 Paralelni vmesnik RPI20

Sprejema diferencialne analogne 1 Vpp sinusne/kosinusne signale in nudi s 4096-kratno interpolacijo 36-bitni paralelni izhodni format z možno ločljivostjo 38,6 pikometra pri 1 m/s.

Laserski vmesnik RLI20-P – Panasonic Laserski vmesnik RLI20-P – Panasonic

RLI20-P uporablja 1 Vpp sinusni/kosinusni signal iz sistema RLE in zagotavlja vmesnik za krmilnike Panasonic (serija MINAS A5).

USB-vmesnik RSU10 USB-vmesnik RSU10

USB-vmesnik RSU10 sprejema 1 Vpp sinusni/kosinusni signal iz sistema RLE, ga interpolira s faktorjem 16.384 in zagotavlja odčitek položaja prek vrat USB.

Vmesnik REE Interpolatorji REE

Serija interpolatorjev REE je preprosta rešitev 'plug and play' za nižje ravni interpolacije signalov ter povečuje ločljivost digitalnega kvadraturnega izhodnega signala za več kot 20-krat.

Ravno zrcalo in nosilci Renishaw Zrcala in pribor

Visokoodbojna ravna zrcala z enostavno nastavljivimi nosilci in okna vakuumske komore z minimalno izgubo signala. Ta zrcala in optični elementi so bili izbrani za največjo zmogljivost vašega laserskega dajalniškega sistema.

15 mm DI sestav periskopa 15 mm DI sestav periskopa

Sestav periskopa poveča zamik med merilnim in referenčnim žarkom detektorske glave diferencialnega interferometra RLD10-X3-DI.

Interferometer za vakuum RVI20 Interferometer za vakuum RVI20

Omogoča zapiranje celotne merilne poti v vakuumsko okolje pri uporabi z detektorsko glavo RLD10-A3-XX.

Večosni periskop RMAP

Večosni periskop RMAP-3A Večosni periskop Renishaw omogoča meritve s šestimi prostostnimi stopnjami pri aplikacijah z XY-mizami in izkorišča zmogljivost glave interferometra RLD10-X3- DI za točno merjenje odklonov okrog prečne, navpične in vzdolžne osi.