Přeskočit navigaci

Použití ballbaru QC20 pro normu ISO 10791-6

Kontrola a nastavení kinematické přesnosti 4osých a 5osých obráběcích strojů systémem ballbar QC20 pro normu ISO 10791-6.

Co je ISO 10791-6?

Norma ISO 10791-6 slouží pro kontrolu kinematické přesnosti 4osých a 5osých obráběcích strojů, specificky těch, které jsou vybaveny 3 lineárními a 1 nebo 2 rotačními osami.

Norma umožňuje přesné vyhodnocení obrysové přesnosti lineárních a kruhových drah současným koordinovaným pohybem ve třech tradičních kartézských osách a 1 nebo 2 rotačních osách.

Norma ISO 10791-6 je zaměřena primárně na vyhodnocení parametrů obráběcího stroje, než na poskytnutí kompenzačních dat pro korekci stroje.

Další informace jsou uvedeny v normě ISO 10791-6 a v níže uvedené aplikační poznámce.

Co je zapotřebí k provedení testu?

Ballbar QC20

Ikona ballbaru QC20 ISO10791

Většinu testů definovaných normou ISO 10791--6 lze provést systémem ballbar QC20 pro kontrolu obráběcích strojů. Během pohybu více os se obráběcí stroj snaží zachovat pevnou vzdálenost mezi hrotem nástroje a obrobkem. Ballbar QC20 je schopen měřit charakteristiku obrábění kontury měřením odchylek mezi hrotem nástroje a obrobkem při sledování drah nástroje ve více osách.

Software Ballbar Trace

Ikona Ballbar trace ISO10791

Norma ISO 10791-6 vyžaduje zaznamenání rozsahu od maximální do minimální odchylky, čehož lze dosáhnout snímáním dat softwarem Ballbar Trace.

Data získaná softwarem Ballbar Trace lze analyzovat a protokolovat ve formátu ISO 10791--6 softwarem pro analýzu dat XCal-View (verze 2.3 a vyšší).

Zařízení pro vystředění ballbaru ve vřetenu

Ikona ballbaru QC20 ve středu vřetena ISO10791

Pro vykonání testu dle normy ISO 10791-6 je rozhodující, aby před zahájením testu byla nástrojová miska ballbaru vystředěna ve vřetenu. Ačkoli norma ISO 10791-6 neurčuje hodnotu vystředění, musí být pro vyloučení chyby nastavení testu nástrojová miska vyrovnána s osou vřetena.

Zařízení pro vystředění ballbaru ve vřetenu pomáhá vystředit kuličku nástrojové misky s osou vřetena.

Upínací stopky a adaptéry

Ikona upínací stopky OMP4060

Kuželové nebo válcové upínací stopky kompatibilní se sondou Renishaw OMP40. Upínací kužel OMP60 lze alternativně použít s upínacím adaptérem OMP40 pro zajištění správného umístění kuličky nástrojové misky do osy vřetena.

Níže uvedené katalogové listy obsahují další informace o upínacích stopkách a adaptérech.


Software pro analýzu XCal-View

Ikona XCalView ISO10791

Analytický software XCal-View (verze 2.3 nebo vyšší) provádí rychlou analýzu dat pořízených softwarem Ballbar Trace.

Protokoly lze okamžitě generovat analytickým softwarem XCal-View v souladu s různými mezinárodními standardy kontroly parametrů stoje, včetně normy ISO 10791-6.

NC program

Ikona NC programu ISO10791

Provádění testu dle ISO 10791-6 vyžaduje specifické NC programy. Software Ballbar Trace aktuálně nevytváří NC program.

Viz další níže uvedené zdroje ke stažení a úpravy NC makro programů, vyhovujících testu vašeho stroje.

Jak může software Ballbar Trace pomoci při kontrole obráběcího stroje?


Ballbar Trace je flexibilní software pro sběr dat naměřených systémem ballbar QC20 v určeném časovém období, který umožňuje rozšíření kontroly i na 5osé obráběcí stroje.

Tento software pro sběr dat v reálném čase zachovává normy ISO 10791-6 a pomáhá při statickém monitorování vibrací a driftu obráběcího stroje.

Zdokonalená analýza dat

Data softwaru Ballbar Trace lze rychle analyzovat softwarem XCal-View (verze 2.3 nebo vyšší).

Protokoly jsou generovány okamžitě v souladu s normou ISO 10791-6 a mnoha mezinárodními standardy parametrů obráběcích strojů.

Stažení Ballbar Trace

Bezplatný software pro získávání dat systému ballbar QC20 pro kontrolu 5osých obráběcích strojů.

Software Ballbar Trace

Další zdroje

 

Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým

Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.