Přeskočit navigaci

Přístupnost

Společnost Renishaw usiluje o co nejsnazší dostupnost svých webových stránek pro osoby s tělesným postižením.

Na této stránce naleznete popis praktických kroků, které vám pomůžou zlepšit možnosti využívání našich stránek.

Nastavení vašeho webového prohlížeče a operačního systému

Pokud se vám stránka obtížně čte, můžete zvětšit velikost textu ve webovém prohlížeči. Ve většině prohlížečů se to provede současným stisknutím kláves Ctrl a +. Podrobné pokyny pro zlepšení dostupnosti u konkrétních prohlížečů najdete na webových stránkách jejich výrobců:

Všechny běžné operační systémy mají funkce pro snazší dostupnost. Více informací najdete na webové stránce vašeho operačního systému:

Microsoft, Internet Explorer a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Mozilla a Firefox jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Mozilla Foundation. Google a Chrome jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc. Apple, Mac OS, Safari, iPad a iPhone jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. Opera je ochranná známka Opera Software ASA. Gnome je ochranná známka GNOME Foundation. KDE je ochranná známka KDE e.V.

Speciální software pro zlepšení dostupnosti

Existuje software, který umí odříkat obsah stránky, zvětšit ho nebo jinak zlepšit jeho dostupnost. Více informací o přístupových technologiích získáte na stránkách R.N.I.B. nebo na Wikipedii v seznamu čteček obrazovky a prohlížečů s hlasovou interpretací.

Normy organizace World Wide Web Consortium (W3C)

Renishaw usiluje o splnění pravidel W3C pro tvorbu bezbariérového webu. Například:

  • K důležitým obrázkům poskytujeme popisný text
  • Používáme písma, jejichž velikost lze upravit
  • Nepoužíváme rámce, jež mohou být některými speciálními prohlížeči obtížně interpretovatelné.
  • Poskytujeme popisný text multimediálního obsahu stránek
  • Používáme popisné názvy odkazů

Chceme pomoci

Doufáme, že tato stránka vám pomůže plně využít naše webové stránky.
Máte-li nějaké dotazy nebo chcete-li získat další informace o stránkách Renishaw.com, kontaktujte nás.