Přeskočit navigaci

Energetika

Generování výrobních řešení pro energetický průmysl - v současnosti i v budoucnosti

Pro splnění a udržování energetických požadavků v celosvětovém měřítku je důležitá dodávka dlouhodobě udržitelné, spolehlivé a dostupné energie. Výrobky společnosti Renishaw jsou srdcem výrobních procesů a slouží k výrobě klíčových prvků jak pro tradiční, tak i obnovitelnou výrobu energie.

Tradiční zdroje energie musí být využívány bezpečně a efektivně s použitím specializovaných systémů se strojním vybavením, vyrobeným dle nejnáročnějších požadavků. Součásti musí být robustní, spolehlivé a schopné dlouhodobého provozu, často v nepříznivých podmínkách.

Globální iniciativy, zaměřené na změny klimatu, zvýšily investice do obnovitelných zdrojů energie, což vede ke značnému růstu sektoru alternativní energetiky. Společnost Renishaw také pomáhá při vývoji obnovitelných zdrojů zkracováním výrobních časů dílů a rychlejším zaváděním nových součástí a technologií na trh.

Větrné turbíny se vyrábějí v mnoha velikostech a pro různé použití. Jejich součásti musí být vyrobeny s přesnými tolerancemi pro trvalý provoz a efektivní výrobu energie. Součásti, jako kuličková ložiska, jsou nezbytné pro provoz turbíny a přesná výroba vlastních rotorových listů může být vzhledem k jejich potenciálním rozměrům a složité geometrii bez přesných řídicích systémů obtížná. Udržení přesnosti obrábění v přísně řízené výrobě pomáhá díky řadě inovativních řešení společnosti Renishaw zajistit plný provozní potenciál těchto turbín.

Solární panely vyrobené z fotovoltaických článků jsou stále oblíbenější jak pro domácí uživatele, tak pro elektrorozvodné sítě. Tyto složité systémy se vyrábějí ve více krocích s použitím systémů snímačů polohy, které monitorují pohyby stroje, nebo pomocí automatizovaných systémů jako jsou robotická ramena. Cílem je dosažení přesné polohy komponent v rámci fotovoltaických článků. Pro analýzu povrchových vad panelů potom lze použít Ramanovy spektroskopické systémy společnosti Renishaw.

Na co se specializujeme

Přesná výroba

Klíčovými aspekty výroby energie je bezpečnost, spolehlivost a efektivita. Výsledkem je, že systémové komponenty jako jsou bezpečnostní ventily a rotorové listy turbín vyžadují přesnou výroby v nejužších tolerancích.

Chemická analýza

Vzhledem k důležitosti kvality energetických zdrojů lze k posouzení chemického a strukturálního složení geologických vzorků použít Ramanovy spektroskopické systémy inVia™ společnosti Renishaw.

Vyspělá prototypová výroba

Výzkum technologií používaných ve výrobě a skladování obnovitelné energie rychle postupuje. Aditivní výroba (nazývaná též 3D tisk) podporuje prototypovou výrobu nových součástí s vnitřní strukturou a s konstrukcí, která je při tradičním obrábění nedosažitelná.

Jak Vám můžeme pomoci?

Craig Simpson, technik údržby ve společnosti FMC Technologies, kontroluje pomocí laserového kalibračního systému XL-80 přesnost strojů.

Kalibrace

Zařízení a software pro přesné nastavování složitých obráběcích strojů a CMM.

Čtěte případovou studii

NC4+ Blue

Ustavení nástroje a detekce poškozeného nástroje

Kontaktní i bezkontaktní systémy pro seřizování nástrojů umožňují zjištění stavu a opotřebení řezných nástrojů a jejich nastavení.

Více informací

RMP600 na stroji

Měření na stroji pro řízení během procesu

Sondy pro obráběcí stroje se používají pro ustavení dílů, seřízení nástrojů a měření během cyklu, jakož i pro kontrolu prvního kusu, což umožňuje přesné obrábění.

Čtěte případovou studii

Sken lopatky pomocí REVO-2

Měření

Výrobci na celém světě spoléhají na snímací systémy CMM společnosti Renishaw pro dosažení sledovatelné kontroly lopatek a celé řady dalších součástí.

Čtěte případovou studii
Webový banner - ATOM DX™ s miniaturními díly

Odměřování polohy

Snímače polohy polohy jsou zárukou vysoce přesného řízení polohy, včetně interferometrických laserových snímačů pro velké vzdálenosti při výrobě turbínových lopatek, nebo pro stísněné prostory při výrobě fotovoltaických článků.

Čtěte případovou studii

Konfokální Ramanův mikroskop Renishaw inVia

Ramanova spektroskopie

Pro kontrolu charakteristik materiálu speciálních součástí a kvality povrchu součástí jako jsou fotovoltaické články.

Více informací

Společnost Cobra Aero navrhla mřížkovou strukturu pro zvýšení proudu vzduchu

3D tisk kovů

3D tisk z kovu s použitím celé řady práškových kovů pro výrobu pevných a lehkých součástí s tvary, které nelze vyrobit tradičním obráběním.

Více informací

Stručné zobrazení případu Equator

Kontrolní měření v dílenském prostředí

Kontrolní systém Equator™ poskytuje vysokou opakovatelnost, teplotní stabilitu, všestrannost a možnosti jednoduchého přeprogramování v dílenském prostředí.

Více informací

Chcete se dozvědět více, jak bychom mohli pomoci vašemu podnikání?

Případové studie z energetiky