Přeskočit navigaci

Odpovědnost firem

Snažíme se být inspirujícím zaměstnavatelem, spolehlivým obchodním partnerem a uvědomujeme si, jaké máme vliv na naši komunitu na celém světě.

Naše mnohaleté aktivity v oblasti odpovědnosti firem (CR) nám poskytly pevný základ pro tvorbu bezpečné a udržitelné budoucnosti pro všechny.

Náš přístup k odpovědnosti firmy (CR)

Středobodem veškeré naší činnosti je záměr Transforming Tomorrow Together. Díky naší přísné architektuře řízení, podporující náš dlouhodobý strategický rozvoj, jsou pro nás rozhodující dodávky podle našeho záměru, podpora podnikání a prospěch našich partnerů.

Lidé

Pro náš úspěch je důležité vzbuzení zájmu a motivace našich zaměstnanců, což nám dává správné schopnosti a znalosti v našem podnikání. Musíme také naslouchat našim zaměstnancům zda jsou v duševní pohodě a poskytovat jim bezpečné pracovní prostředí.

Zákazníci

Pro splnění našich záměrů je důležité pochopit potřeby a problémy našich zákazníků. Díky tomu potom můžeme podporovat růst jejich možností v oblastech výroby, vědy i zdraví pro dosažení jejich vlastních udržitelných cílů.

Dodavatelé

Pro náš úspěch jakožto výrobce je důležitý robustní dodavatelský řetězec vysoce kvalitních, bezpečných a etických surovin. Musíme také mít dobré vztahy s našimi dodavateli, což nám pomáhá plnit rostoucí a měnící se požadavky našich zákazníků.

Komunity

Zodpovědné jednání je pro nás důležité k dosažení příznivého vlivu na komunity, které jsou blízké našemu podnikání.

Akcionáři

Poznali jsme důvěru, jakou do nás vkládají naši menšinoví akcionáři a snažíme se jim zajistit dlouhodobou návratnost.

Planeta

Abychom světu se stále vzácnějšími zdroji poskytli dlouhodobou kvalitu, musíme minimalizovat dopad našeho podnikání na životní prostředí.

FTSE4Good

FTSE4Good

FTSE Russell (obchodní název společnosti FTSE International Limited and Frank Russell) potvrzuje, že společnost Renishaw plc byla nezávisle vyhodnocena podle kritérií FTSE4Good, a že splnila požadavky pro zařazení do skupiny FTSE4Good Index Series. Řada indexů FTSE4Good Index Series, vytvořená globálním poskytovatelem indexů FTSE Russell, je určena pro měření schopností společností vykazujících intenzívní aplikaci ekologických, sociálních a kontrolních (ESG) praktik. Indexy FTSE4Good slouží celé řadě investorů pro vytváření a hodnocení odpovědných investičních fondů a dalších produktů.

Kliknutím na níže uvedené odkazy získáte další informace o našich CR zásadách a závěrech.

Chcete-li kontaktovat CR tým, vyplňte prosím kontaktní formulář.

Související dokumenty