Přeskočit navigaci

Udržitelnost

Udržitelnost je nedílnou částí našeho záměru Transform Tomorrow Together. Naší ctižádostí je stát se vedoucí silou udržitelnosti v partnerské spolupráci s našimi zákazníky, dodavateli a lokálními komunitami při vytváření udržitelné budoucnosti.

Jsme zainteresovaní na naší roli při dohledu na životního prostředí a jeho ochraně před významnými problémy, jako je změna klimatu. Nečiníme tak pouze zlepšováním stopy naší vlastní činnosti, jako je omezování emisí našich výrobních závodů, ale také poskytováním řešení zákazníkům, která jim pomohou vyrábět úsporněji a vyrovnat se problémy udržitelného světa.

Náš závazek k nulovým emisím (Net Zero)

V listopadu 2021 jsme oznámili závazek k nulovým emisím (Net Zero) a Cílům udržitelného vývoje UN (UN Sustainable Development Goals), k čemuž aktivně přispíváme. To znamená (i) minimalizaci našeho dopadu na životní prostředí a (ii) spolupráci s našimi zákazníky, dodavateli a místními komunitami při vytváření pozitivních změn pro lidstvo a planetu.

Vývoj našeho udržitelného dodavatelského plánu

Udržitelnost

V tomto roce pokračoval vývoj našeho udržitelného dodavatelského plánu, protože jsme se naučili, jak začlenit udržitelnost do našeho podnikání. Posunuli jsme se směrem k vedení funkce podnikání (business-function-led) a přístupu k týmové podpoře udržitelnosti (sustainability-team-supported). To znamená, že jsme se nyní zaměřili na umožnění funkcí podnikání v našich specifických problémech udržitelnosti, které musíme řešit. Pro podporu této aktivity jsme změnili náš přístup k ovládnutí udržitelnosti, což si můžete prohlédnout podrobněji zde.

Naše zamýšlené cíle jsou v současnosti schvalovány iniciativou Science Based Targets (SBTi). Tyto cíle, které jsou všechny porovnávány s fiskálním rokem 2020 jsou:

  • dosažení Net Zero pro oblast emisí 1 a 2 do roku 2028,
  • dosažení 50% snížení pro oblast emisí 3 do roku 2030 a
  • dosažení Net Zero pro všechny oblasti emisí nejpozději do roku 2050.

Pro dosažení těchto cílů musíme, v porovnání s fiskálním rokem 2020, snížit naše emise skleníkových plynů (GHG) o 90%. Chceme rovněž investovat do spolehlivých programů pro zachycování a odstranění uhlíku ve zbývajících 10% emisí.


Cíle udržitelného vývoje UN

Snížení emisí skleníkových plynů je pouze částí vyrovnaného plánu udržitelnosti. Proto jsme identifikovali tři cíle udržitelného vývoje (SDG) UN, které jsou pro naše podnikání nejdůležitější a kde můžeme mít největší vliv. Pokračujeme v práci pro podporu těchto cílů.

Cíl udržitelného vývoje 8 (UN SDG 8) - Důstojná práce a Ekonomický růst
Jsme zavázáni odpovědnému podnikání v různých projektech pro podporu dosažení tohoto cíle v rámci celého podnikání. Prvky UN SDG 8 například pokrývají rovnost, diverzitu a inkluzi (EDI), náš dosah vzdělávání, programy Early Careers a posílení našeho přístupu ke zmírnění moderního otroctví.

Máme též příležitost dodávat technologie umožňující inkluzivní zaměstnání návrhem produktů, které jsou snadno použitelné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu. V tomto roce jsme pro naše konstruktéry vytvořili vodítko ‘design pro inluzivitu', které je má vést ke konstrukci produktů s myšlenkou rovnosti.

Cíl udržitelného vývoje 12 (UN SDG 12) - Odpovědná výroba a spotřeba

Věříme, že snížení odpadů v našich vlastních výrobních procesech a pomoc našim zákazníkům při správě jejich zdrojů jsou nejúčinnějšími akcemi, kterými můžeme ve světě stále vzácnějších zdrojů podpořit tento cíl.

Zákazníci používají naše produkty pro zvýšení efektivity a přesnosti, což snižuje jejich spotřebu energie a zmetkovitost. Pracujeme též na řadě projektů pro snížení odpadu a zvýšení objemu recyklovaného materiálu v našich vlastních operacích, jakož i projektů, které našim zákazníkům pomohou snížit jejich vlastní odpad.

Cíl udržitelného vývoje 13 (UN SDG 13) - Klimatická opatření

UN SDG 13 se zabývá výukovými cíli, které lidem zajistí přístup k důležitým informacím pro posílení jejich vědomí o udržitelném vývoji a životním stylu, který je v harmonii s přírodou. Přispíváme k tomu:

  • setkáními se zaměstnanci pro jejich zainteresování na tématech udržitelnosti,
  • vývojem výukových programů udržitelnosti pro naše kupující,
  • hodnocením, jak lze udržitelnost začlenit do klíčových kompetencí a architektury zakázek vyvíjených našimi HR kolegy
  • poskytováním našich oceněných vzdělávacích programů místním školám a univerzitám, které studenty seznámí se způsoby, jak společně dosáhnout udržitelnosti planety.

Související dokumenty