Přeskočit navigaci

Elektronika

Vývoj inteligentních procesů v současnosti pro rozvoj elektroniky zítřka

Rychlý globální růst požadavků zákazníků na důmyslná a přitom dostupná elektronická zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety, vede ke změnám výrobních požadavků společností na celém světě. Pokud si výrobci komponent chtějí udržet konkurenceschopnost a důležitost, musí zdokonalit možnosti i efektivitu výroby. Výrobní systémy musí podporovat nabídku nových produktů a konstrukčních iterací, jakož i používání vyspělých materiálů, souběžně se zkrácením doby uvedení na trh. Těchto cílů lze dosáhnout vytvořením robustnějších a flexibilnějších výrobních procesů tak, aby odpovídaly požadavkům.

Spotřebitelé očekávají stále lehčí a kompaktnější výrobky s více funkcemi, vyšší spolehlivostí a delší životností baterií; pravidelné modernizace a aktualizace jsou vyžadovány častěji než kdykoli dříve. Časté inovace výrobků vyžadují, aby si výrobci osvojili nejnovější a nejvšestrannější výrobní technologie tak, aby se jejich výrobky dostaly do rukou zákazníků co nejrychleji.

Vysoce kvalitní a velkoobjemová výroba spotřební elektroniky rovněž vyžaduje pro dosažení požadovaných zisků všestranné a robustní postupy, schopné rychlého uvádění nových produktů na trh s minimem zmetků a výrobních nákladů.

Na co se specializujeme

Řízení procesů a kontrola jakosti

Přesně obrobená pouzdra a komponenty mají rozhodující důležitost pro výkon a estetický účinek elektronických zařízení. Vysoká kapacita výrobních procesů je pro přesnou velkoobjemovou výrobu rozhodující. Tato přesnost je závislá na snímačích použitých v rámci celé výroby, včetně nástrojových kontrolních sond během výroby a CMM kontroly pro ověření dílců na konci výrobního procesu. Řízení složitých sestav s použitím řešení jako jsou robotická ramena je závislé na přesném řízení pohybových systémů. Účinné řízení procesů je zárukou, že automatizované výrobní procesy budou vždy poskytovat dílce dle zadaných specifikací pro výrobky, které budou odpovídat či překonávat očekávání zákazníků.

Tepelné řízení

Aditivní výrobu (AM), známou též jako 3D tisk z kovu, lze použít pro regulaci tepelných účinků při výrobě a použití komponent. Pomocí AM lze vyrábět chladiče s integrovanými chladicími kanály a dalšími vnitřními strukturami, které umožňují regulaci teploty elektroniky během provozu a optimalizaci povrchových ploch choulostivých součástí, jako jsou například mikroprocesory.

Výroba substrátových disků

Křemíkové substrátové disky, vyrobené z pokročilých polovodičových materiálů, jsou klíčovými prvky při výrobě mikročipů. Snímače polohy Renishaw, používané při výrobě polovodičů, zajišťují přesnou zpětnou vazbu mnoha operací řízení polohy, včetně robotických ramen pro řezání a přemísťování substrátových disků. Pro posouzení kvality výroby substrátových disků analýzou jejich chemického složení lze použít konfokální Ramanovy spektroskopické přístroje inVia™ společnosti Renishaw.

Jak Vám můžeme pomoci?

NC4+ Blue

Řízení procesu pro CNC obrábění dílců a nástrojů

Odstranění příčin odchylek u jejich zdroje pro výrobu přesných dílců vždy napoprvé.

Čtěte případovou studii

Kruhové dílce vyrobené technologií laserového spékání

Vestavěná regulace teploty

Aditivní výrobou lze v součástech a při výrobě forem vytvářet integrované chladicí kanály pro eliminaci tepelných problémů.

Více informací

Měřicí systém REVO® RVP

Bezkontaktní kontrola dílců

Systém REVO® RVP umožňuje kontrolu a verifikaci elektronických součástí, které jsou buď příliš malé nebo choulostivé na poškození při dotykové kontrole.

Více informací

Sam-Jeong PCB v testu

Řízení pohybu pro systémy a robotiku

Vyrábějte součásti s nejužšími tolerancemi pomocí pokročilých zařízení pro řízení pohybu, které vašim systémům umožní zpracovat nejjemnější detaily.

Čtěte případovou studii

Konfokální Ramanův mikroskop Renishaw inVia

Molekulární analýzy pro kontrolu jakosti a diagnostiku

Nedestruktivní chemická analýza choulostivých součástí. Zkoumejte chemické složení a identifikujte defekty a pnutí bez zdlouhavé přípravy vzorku.

Více informací

Chcete se dozvědět více, jak bychom mohli pomoci vašemu podnikání?

Případové studie z elektroniky