Přeskočit navigaci

Těžký průmysl

Přesnost při jakýchkoli rozměrech

Výroba pro oblasti stavebnictví, zemědělství, železnice a těžkého strojírenství vyžaduje vysoce kvalitní a spolehlivé možnosti obrábění rozměrných dílců. Společnost Renishaw nabízí celou řadu řešení problémů souvisejících s obráběním rozměrných a vysoce hodnotných dílců na velkých obráběcích centrech.

Pro řízení výrobních procesů dílců velkých rozměrů je mimořádně důležité zajistit přesný pohyb obráběcích center libovolné velikosti. Kalibrace a údržba stroje má zásadní důležitost vzhledem k tomu, že se na velkých strojích projeví i malé odchylky v pohybech os. Pro zachování přesného pohybu pomocí optických a laserových systémů lze pohyby stroje sledovat v reálném čase.

Systémy kontrolních sond Renishaw pro obráběcí stroje lze používat pro ustavení polohy dílců a materiálových podmínek součástí jako jsou rozměrné odlitky nebo výkovky. Dílce blízké finálnímu tvaru lze umístit do stroje s minimálním nastavováním; adaptivní procesy posoudí polohu a vyrovnání dílce a stanoví přídavek na obrábění pro zkrácení seřizovacího času a zvýšení přesnosti obrábění. Systémy pro seřizování nástrojů společnosti Renishaw monitorují opotřebení nástroje, zejména během obrábění obtížně obrobitelných materiálů.

Mnohé kontrolní sondy Renishaw pro ustavení dílců a měření během cyklu jsou navrženy s velkým zdvihem pro kompenzaci setrvačnosti velkých strojů. Tyto sondy komunikují díky rádiovému přenosu dat na velkou vzdálenost, takže nevyžadují přímou viditelnost.

Pro vysoce hodnotné dílce je často důležitá kontrola a verifikace pomocí CMM. 5osý měřicí systém REVO® společnosti Renishaw, dodávaný i v bezkontaktní verzi, nabízí řadu snímačů vyhovujících všem typům kontroly, jako je geometrie či kvalita povrchu. Rychlý pohyb hlavy CMM zkracuje dobu kontroly při zachování přesnosti minimalizací setrvačnosti a zdvihu stroje během kontroly.

Nové výrobní technologie, jako je aditivní výroba (nazývaná též 3D tisk), umožňují výrobcům dodávat pevnější dílce, jaké nelze vyrobit tradičními postupy. Aditivní výrobu lze rovněž použít pro prototypovou výrobu nových, plně funkčních kovových součástí, což může být během vývoje a testování produktu neocenitelné.

Na co se specializujeme

Strojní čas

Těžké nebo složité součásti mohou vyžadovat více obráběcích operací jako je frézování a vyvrtávání, což vyžaduje větší obráběcí stroje a obtížné seřizování. Nabídka metrologických řešení společnosti Renishaw umožňuje přesné řízení výroby pomocí kontrolních sond, systémů pro seřizování nástrojů a snímačů polohy.

Měření

Pro vysoce hodnotné součásti je mimořádně důležitá CMM kontrola, která je zárukou, že budou splňovat konstrukční záměry. Kontrolní systémy CMM společnosti Renishaw nabízejí rychlé a přesné měření, které zkracuje dobu realizace a poskytuje přesné a sledovatelné výsledky.

Pevné struktury

Aditivní výrobu z kovů (známou též jako 3D tisk) lze použít pro výrobu dílců s vyspělou vnitřní strukturou, která dramaticky snižuje hmotnost součásti při zachování její pevnosti. Protože aditivní výroba produkuje tvary a struktury, které nelze vytvořit tradičními výrobními postupy, nabízí možnosti tvorby vnitřních chladicích kanálů lisovacích nástrojů, jakož i zakázkových řezných nástrojů pro specifické aplikace.

Jak Vám můžeme pomoci?

Sonda pro obráběcí stroje Renishaw RMP60M

Měření na stroji pro řízení během procesu

Sondy pro obráběcí stroje se používají pro ustavení dílů, seřízení nástroje a měření během cyklu, jakož i pro kontrolu prvního kusu, což umožňuje přesné obrábění.

Čtěte případovou studii
Robot FANUC zakládá do systému Equator v automatizované buňce

Kontrolní měření v dílenském prostředí

Kontrolní systém Equator™ poskytuje vysokou opakovatelnost, teplotní stabilitu, všestrannost a možnosti jednoduchého přeprogramování v dílenském prostředí.

Čtěte případovou studii

Detail řezu křížové podpěry

3D tisk kovů

3D tisk kovu s použitím celé řady práškových kovů pro výrobu pevných a lehkých součástí s tvary, které nelze vyrobit tradičním obráběním.

Čtěte případovou studii

Instalace a nastavení RLE

Laserové snímače

V těžkém průmyslu jsou běžné velké součásti. Tyto součásti lze přesně obrábět na dlouhých osách pomocí interferometrických laserových snímačů Renishaw.

Více informací

NC4+ Blue

Ustavení nástroje a detekce poškozeného nástroje

Kontaktní i bezkontaktní systémy pro seřizování nástrojů umožňují zjištění stavu a opotřebení řezných nástrojů a jejich nastavení.

Čtěte případovou studii

5osý odměřovací systém REVO

Měření

Výrobci na celém světě spoléhají na snímací systémy CMM společnosti Renishaw pro dosažení sledovatelné kontroly celé řady součástí.

Více informací

Představení mimoosého měření

Kalibrace

Zařízení a software pro přesné nastavování složitých obráběcích strojů a CMM.

Více informací

Webový banner - ATOM DX™ s miniaturními díly

Odměřování polohy

Interferometrické laserové snímače a optické snímače pro vysoce přesná měření velkých délek nebo v omezených prostorech.

Čtěte případovou studii

Konfokální Ramanův mikroskop Renishaw inVia

Ramanova spektroskopie

Pro kontrolu charakteristik materiálu speciálních součástí a kvality povrchu součástí.

Více informací

Chcete se dozvědět více, jak bychom mohli pomoci vašemu podnikání?

Případové studie z těžkého průmyslu