Přeskočit navigaci

Dotekové nástrojové sondy pro CNC stroje

Snížení zmetkovitosti a zvýšení produktivity přesným nastavením délky a průměru řezných nástrojů na CNC obráběcích centrech před vlastním obráběním. Prozkoumejte naše dotekové nástrojové sondy k proměřování nástrojů a detekci jejich poškození.

Zvýšení přesnosti obrábění

Délka a průměr obráběcích nástrojů používaných v CNC obráběcích strojích jsou důležité parametry, které musí být přesně nastaveny. Nepřesnosti těchto parametrů, byť i zcela nepatrné, mohou vést k chybám finálního produktu a tím i k nárůstu zmetkovitosti.

Nabízíme ucelený sortiment dotekových nástrojových sond navržených pro obráběcí centra a CNC soustružnická centra. Umožňují automatizovaný provoz s následujícími výhodami:

 • Snížení doby prostojů stroje – Zvýšení provozní efektivity.
 • Opakovatelné měření – Dosažení přesného ustavení nástroje s opakovatelností lepší než 1,00 µm 2σ.
 • Spolehlivý výstup – Minimalizace nepřesností při ručním nastavení a snížení zmetkovitosti.
 • Detekce poškození nástroje – Identifikace poškození nástroje se včasnou výstrahou v cyklu.
 • Zvýšení produktivity – Automatizované ustavování nástrojů bez požadavku speciálních znalostí, což umožňuje přemístit nejlépe placené lidi na získávání nových zakázek

Technologie kinematického ustavení nástrojů

Nástrojová sonda RTS na stroji

Nástrojové sondy a detekce poškozených nástrojů společnosti Renishaw vám pomohou zvýšit efektivitu výrobních procesů.

Naše dotekové nástrojové sondy používají stejnou kinematickou technologii jako obrobkové sondy, od pouhé kontroly délky a průměru až po detekci poškozených nástrojů.*

Když nástroj vychýlí dotek, je mezi kuličkami a válečky kinematické sestavy zjištěn vzrůst odporu.

Jakmile odpor překročí prahovou hodnotu, nástrojová sonda 'sepne' a vyšle signál do řídicího systému stroje. Potom může být automaticky aktualizován offset nástroje, případně vyvolán alarm při poškození nástroje.

Schopnost mechanismu nástrojové sondy vrátit se po vychýlení zpět do výchozí polohy v rozsahu lepším než 1,00 µm 2σ je základním předpokladem vynikající opakovatelnosti a vysoké přesnosti měření.

Kinematická technologie, osvědčená již více než pět desítek let, je díky své přesnosti a spolehlivosti přednostní volbou mnoha výrobců obráběcích strojů i koncových uživatelů.

* S výjimkou délkové nástrojové sondy (LTS).

Díky sondám Renishaw si můžeme být jisti, že máme správná a konzistentní data; jen v rámci ustavování nástrojů ušetříme až 85 minut.

Quality Engineered Products (Velká Británie)

Vyhledejte správnou dotekovou nástrojovou sondu pro vaši aplikaci

Doporučený typ strojeDosah signáluOpakovatelnost v jednom směruPřenos signáluKompatibilní interface*
OTSMalá až střední obráběcí centraAž do 5 m1,00 µm 2σInfračervený optický (modulovaný)OMM-2 nebo OMM-2C s OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H nebo OMI-2C
RTSObráběcí centra všech velikostíAž do 15 m1,00 µm 2σ

Rádio - technologie FHSS (rozšíření frekvenčního spektra přepínáním kmitočtu)

RMI-Q, RMI-QE
TS27RObráběcí centra všech velikostíNení k dispozici1,00 µm 2σPevné zapojeníMI 8-4, HSI nebo HSI-C
TS34Obráběcí centra všech velikostíNení k dispozici1,00 µm 2σPevné zapojeníMI8-4, HSI nebo HSI-C
LTSObráběcí centra všech velikostíNení k dispozici0,75 µm 2σPevné zapojeníNení k dispozici
APCSoustruhy a multifunkční stroje

Není k dispozici

1,50 µm 2σ

Pevné zapojeníHSI nebo HSI-C
* Všechny dotekové nástrojové sondy Renishaw vyžadují pořízení kompatibilního interfacu.

Nástrojové sondy na délku a průměr

Doteková nástrojová sonda OTS na stroji
Doteková nástrojová sonda RTS na stroji

OTS

Spínanou 3D dotekovou nástrojovou sondu OTS s optickým přenosem lze použít u celé řady malých a středních obráběcích center. Je kompatibilní s optickými modulovanými přijímači Renishaw a lze ji použít jako součást duálního systému sond. Robustní konstrukce bez přívodního kabelu umožňuje volný pohyb stolu stroje a je tak ideální pro stroje s výměnnými paletami nebo otočnými stoly.

 • Osvědčený kinematický mechanismus.
 • Výjimečná odolnost proti světelnému rušení díky modulovanému přenosu signálu.
 • Směrově nastavitelný infračervený optický modul.
 • Bez kabelu a bez nutnosti jakékoliv instalace.
 • Opakovatelnost 1,00 μm, 2σ.

RTS

Spínaná 3D nástrojová sonda RTS s rádiovým přenosem signálu je vhodná pro obráběcí centra všech velikostí nebo stroje, u nichž je obtížné dosáhnout přímé viditelnosti mezi nástrojovou sondou a přijímačem. Díky konstrukci sondy RTS bez přívodního kabelu ji lze použít buď samostatně, nebo jako součást systému s větším počtem sond.

 • Osvědčený kinematický mechanismus.
 • Patentovaná technologie rozšíření frekvenčního spektra přepínáním frekvence (FHSS), pro optimální odolnost vůči rušení.
 • Komunikace na frekvenci 2,4 GHz ve shodě s předpisy pro rádiová zařízení ve většině zemí světa
 • Bez kabelu a bez nutnosti jakékoliv instalace.
 • Opakovatelnost 1,00 μm, 2σ.
Doteková nástrojová sonda TS27R na stroji
Doteková nástrojová sonda TS34 na stroji

TS27R

TS27R je univerzální 3D nástrojová doteková sonda.s kabelovým přenosem signálu, která je vhodná pro vertikální a horizontální obráběcí centra všech velikostí a portálová obráběcí centra.

 • Osvědčený kinematický mechanismus.
 • Komunikace s kabelovým přenosem signálu odolná vůči rušení.
 • Cenově výhodné ustavování nástrojů pro všechny typy obráběcích center.
 • Opakovatelnost 1,00 μm, 2σ.

TS34

Kompaktní 3D nástrojová doteková sonda TS34 s kabelovým přenosem signálu umožňuje rychlé ustavení nástrojů a monitorování jejich opotřebení pro CNC obráběcí centra. K dispozici je verze se zadním nebo bočním výstupem kabelu a s menším půdorysem než TS27R, která může být použita pro celou řadu nástrojů.

 • Osvědčený kinematický mechanismus.
 • Komunikace s kabelovým přenosem signálu odolná vůči rušení.
 • Kompaktní půdorys zabírá na stole minimální prostor.
 • Robustní konstrukce - sonda je vybavena ofukem třísek, což zamezuje vniknutí nečistot a třísek do systému.
 • Opakovatelnost 1,00 μm, 2σ.

Délková nástrojová sonda

Doteková nástrojová sonda LTS na stroji

LTS

LTS je jednoosá délková nástrojová sonda, vhodná pro svislou i vodorovnou montáž v mnoha typech aplikací. Protože je navržena pro práci v prostředí obráběcího stroje, je odolná proti působení třísek, vniknutí chladicí emulze a proti falešným sepnutím způsobeným rázy nebo vibracemi.

 • Konstrukce s kluzným ložiskem pro nejvyšší životnost.
 • Sonda s kabelovým připojením a plně integrovaným rozhraním pro přímé připojení k řídicímu systému stroje.
 • Integrovaný ofukovací systém účinně odstraňuje v případě potřeby třísky,
 • Robustní konstrukce pro provoz v nepříznivém prostředí obrábění.
 • Opakovatelnost 0,75 μm 2σ.

Nástrojové sondy pro soustruhy

Nástrojová sonda LTS pro soustruh na stroji

APC

Kompaktní nástrojová sonda APCA-45, navržená specificky pro velmi nepříznivé prostředí na soustruzích a multifunkčních strojích. Robustní a kompaktní tělo z nerezové oceli nabízí instalační flexibilitu a umožňuje upevnění na taková místa stroje, která byla dříve pro nástrojové sondy nevhodná.

 • Rychlé měření soustružnických, oddělovacích, drážkovacích, závitovacích a vrtacích nástrojů.
 • Komunikace s kabelovým přenosem signálu odolná vůči rušení.
 • Pneumatický kryt zaručuje plnou ochranu doteku, když se nepoužívá.
 • Integrované ofukování udržuje dotek bez třísek (včetně ofukovací trysky pro zákazníky vyžadující čištění nástroje).
 • Opakovatelnost 1,50 μm, 2σ.

Další kroky

Potřebujete-li další informace o koupi, pošlete kontaktní formulář pro konzultaci s našim lokálním zastoupením.

Kontaktujte nás

Software, který zjednodušuje ustavení nástroje

Prozkoumejte naši nabídku softwaru pro ustavování nástrojů a aplikací pro obráběcí stroje, které umožňují rychlé a intuitivní programování měřicích cyklů.

Software pro ustavování nástrojů

Potřebujete podporu?

Kontaktujte nás nebo navštivte naši knihovnu technické podpory, kde najdete katalogové listy, instalační a uživatelské příručky a informace o shodě.

Knihovna technické podpory