Přeskočit navigaci

Řešení pro řízení procesů ve výrobním průmyslu

Společnost Renishaw je vedoucím světovým dodavatelem metrologických produktů, systémů pro řízení procesů a výrobních struktur.

Řízení výrobního procesu

Již déle než 50 let dodáváme metrologická řešení pro výrobce na celém světě. Náš první produkt znamenal revoluci automatizované kontroly na měřicích strojích (CMM). Od té doby jsme představili celou řadu špičkových technologií sond pro obráběcí stroje, systémů pro kalibraci a optimalizaci strojů, měření v dílenském prostředí, systémů pro aditivní výrobu a řešení připojitelnosti v chytrých továrnách.

V našich vlastních závodech jsme zavedli strukturovaný rámec řízení procesů, který nazýváme Productive Process Pyramid™ (Pyramida produktivního procesu). Ten ukazuje, jak se lze s proměnlivostí procesů a odchylkami dílců vypořádat přímo u zdroje. Pochopit způsob odstranění zdrojů odchylek a nepřesností z procesu obrábění vám může pomoci zvýšit výkon a omezit předělávky a zmetkovitost.

Naším posláním bylo pomáhat našim zákazníkům zvyšovat produktivitu, možnosti a efektivitu výroby. A naše technologie v rámci celého výrobního procesu úspěšně používají tak různorodá průmyslová odvětví, jako je letecký průmysl či výroba ortopedických implantátů.

Grafické znázornění Pyramidy produktivního procesu


Zjistěte více podrobností o tom, jak naše koncepce kontroly procesu - Pyramida produktivního procesu - umožňuje identifikovat a kontrolovat zdroje odchylek v procesu obrábění od nastavení a kalibrace stroje až po kontrolu výrobní linky.

Zlepšete Váš výrobní proces

Renishaw Virtual-Expo

Nechcete čekat až na setkání s námi na nejbližší výstavě? Navštivte naše Virtual-Expo. Podívejte se, jak lze naše inovativní produkty a řešení pro obrábění kovů i aditivní výrobu používat na kterémkoli místě dílny a v nejrůznějších průmyslových odvětvích i aplikacích.

Virtual-Expo

Innovation Matters

Chcete-li se dozvědět více o našich technologiích a jejích aplikacích v reálném světě, stáhněte si poslední vydání našeho časopisu 'Innovation Matters'.

V tomto vydání:

  • Zjistěte, jak naše propojitelnost inteligentní výroby a datová platforma pomohly posílit týdenní disponibilitu strojů v naších závodech.
  • Prozkoumejte, jak budoucí obchodní modely pomáhají výrobcům dosahovat lepší kvality a inteligentnějších produktů se zvýšenou personalizací.
  • Pohlédněte za kulisy jedné z našich nejmodernějších továren a zjistěte, jak používáme naše vlastní produkty v dílnách.
  • Svědectvím inovací v akci je použití našich technologií aditivních výroby v evropské kosmické agentuře ESA při práci na studii Jupiter a satelitech.

Stáhnout Innovation Matters

Časopisy Innovation Matters