Přeskočit navigaci

Astro Kovo Plzeň utekla konkurenci s měřicím systémem Equator™

Je to takový český „americký sen“. Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality. Výrobní prostory firmy Astro Kovo Plzeň v Americké ulici na okraji Třemošné připomínají spíše ranč, než strojírenskou firmu. Malebné prostředí i neformální vystupování majitele tohoto podniku ve své pohodovosti snad nemohou být vzdálenější obecné stereotypní představě o tom, co je průmyslová výroba. Člověk zde rychle nabývá dojmu, že kdyby se strojírenství takto prezentovalo na školách, měli bychom rázem více techniků.

Velká část zdejší produkce směřuje k výrobcům letadel. Zatímco mnohé jiné české firmy hledají příležitosti spíše u automobilek, Miroslav Dušek upřednostňuje výrobu pro letectví, která mu poskytuje vyšší přidanou hodnotu. Vyžaduje menší série s maximálním důrazem na přesnost, což znamená potřebu disponovat prvotřídním personálem a taky schopnost bezprecedentní kontroly kvality.

Ta je u mnoha zakázek zcela nezbytná – není výjimkou, že odběratel vyžaduje maximálně pět nevyhovujících dílů z milionové série. Splnění takového požadavku se i při největším úsilí může jevit jako nemožné. Přitom i jediná špatná zkušenost může znamenat do budoucna nevratné poškození obchodních vztahů. Při objemu výroby drobných kovových součástí, kterých Astro Kovo Plzeň vyprodukuje při šedesáti lidech tisíce kusů měsíčně, spolu s požadavkem dodavatelů pro výrobce letadel na 100% kontrolu všech dílů a k tomu patřičné protokoly, si lze snadno představit, jak extrémnímu tlaku je výstupní kontrola kvality vystavena.

  • Automatizace měření - Equator pečlivě měří díly podávané robotem

Na první pohled jsem viděl, že přesně tohle potřebujeme. Je to malý lehký přístroj, jehož ovládání se dá snadno naučit a navíc byl jako jeden z prvních na trhu schopen komunikovat s robotem.

Astro Kovo Plzeň (Česká republika)

Chyby se nepřipouští

„Já chci v klidu spát s tím, že se k zákazníkovi nesmí dostat žádné špatné kusy. Proto jsem se vždy snažil zavádět všechna opatření, která nám pomohla tu kvalitu garantovat,“ vysvětluje Miroslav Dušek. Návštěva veletržní expozice firmy Renishaw před třemi lety, kde poprvé uviděl netradičně pojaté měřicí zařízení Equator, ho přivedla k nápadu celý proces výstupní kontroly kvality zautomatizovat.

„Na první pohled jsem viděl, že přesně tohle potřebujeme. Je to malý lehký přístroj, jehož ovládání se dá snadno naučit a navíc byl jako jeden z prvních na trhu schopen komunikovat s robotem.“

Ačkoliv ani sám výrobce robotizované pracoviště se systémem Equator nenabízí, Miroslav Dušek a jeho kolegové se vrhli do vlastního vývoje. V dílně trávili noci i víkendy a výsledkem je doslova unikátní měřicí buňka, kombinující měřicí přístroj Equator 300, robotickou ruku Kuka, speciální paletový systém pro manipulaci s výrobky, to vše pojato jako bezobslužné plně automatizované pracoviště pro nepřetržité měření ve třech směnách, navrch vybavené speciálně vyvinutým softwarem pro vyhodnocování kvality jednotlivých pracovníků v čase a zabalené do designu světové úrovně.

Z nápadu, který měl sloužit pro interní potřeby, se vyvinul ucelený produkt promyšlený do nejmenších detailů. Dostal pojmenování AstroBox a jako takový bude k dispozici i dalším zájemcům o stoprocentní automatizaci výstupního měření výrobků. O tom, jak moc si dal Miroslav Dušek na tomto svém „dítěti“ záležet, svědčí například i možnost vzdálené správy pracoviště přímo z řídicího střediska v Astro Kovo Plzeň.

Série tří AstroBoxů nepřetržitě pracuje v dílně pana Duška již nyní. Jejich precizní funkčnost i vizuální zpracování přiměje i účastníky zahraničních návštěv uznale kývat hlavou. Na obavu průmyslových koncernů z případných problémů s nekvalitními díly od jejich dodavatelů našel Miroslav Dušek efektní preventivní léčbu. „Tyto velké zákazníky prostě vždycky zajímá, čím a jak měříte. AstroBox je z tohoto pohledu naprosto strategická záležitost. Čím víc Equatorů tady budeme mít takto nainstalovaných, tím klidněji budu spát, protože si budu jistý, že už naše brány neopustí jediný špatný kus.“

Equator: Malý zázrak z Velké Británie

Equator představuje zcela nový způsob výstupní kontroly kvality. Tento univerzální kontrolní systém od firmy Renishaw funguje na principu porovnávání výrobků oproti etalonu, pro který byl v dané úloze naprogramován. Díky použití citlivé tříosé skenovací sondy SP25 umožňuje vyhodnocovat naměřené rozměry mnohem přesněji, než běžné kalibry, zejména pak v oblasti tvarových ploch. Navíc, jediný Equator dokáže nahradit širokou škálu jednoúčelových měřidel nebo měřicích stanic.

Vzhledem k jeho kompaktním rozměrům a hmotnosti pouze 26 kg je možné toto zařízení nainstalovat přímo do výrobního provozu, třeba jako součást automatizovaných linek a výrobních buněk.

Unikátní koncepce systému Equator jej činí necitlivým vůči teplotním změnám okolí. Případné teplotní výkyvy lze rychle kompenzovat překalibrováním dle refrerenčního kusu výrobku. Firma Renishaw uvádí, že výsledná data získaná porovnávacím měřením v dílně jsou plně srovnatelná s daty získanými měřením v temperované místnosti pro kontrolu kvality.

Vedle přesnosti a pohotovosti poskytuje Equator nevídanou flexibilitu – jeho přeprogramování pro kontrolu jiného typu dílce je otázkem krátké chvíle, takže je možné na jednom přístroji měřit i více různých dílů během jedné směny. Hlavním přínosem systému Equator je zásadní zrychlení procesu měření kvality výrobků a společně s tím možnost zvládnout za stejný čas více kontrol, nebo přeměřit více rozměrů jednoho výrobku. Jeho pracovní prostor činí 300 mm v průměru a 150 mm na výšku, nejistota porovnávání nepřesahuje ± 0,002 mm.

  • Zakladatel a vynálezce Miroslav Dušek, majitel firmy Astro Kovo Plzeň

Ke stažení

  • Působivý zhled AstroBoxu zajistili profesionální designéři
  • Automatizace měření - Equator pečlivě měří díly podávané robotem
  • Zakladatel a vynálezce Miroslav Dušek, majitel firmy Astro Kovo Plzeň