Přeskočit navigaci

Uzavřené optické snímače

Najděte řešení uzavřeného optického snímače pro vaši potřebu

FORTiS-S™ - uzavřené lineární snímače standardní velikosti

Snímače FORTiS ukrývají v mimořádně robustním uzavřeném pouzdru optický absolutní snímač osvědčený v mnoha aplikacích. Nabízejí vysokou přesnost odměřování polohy v tom nejnepříznivějším prostředí a oproti konvenčním systémům nabízejí několik výhod navíc.

  • Bezkontaktní konstrukce - žádné mechanické opotřebení a vyšší trvanlivost
  • Snížená hystereze - plynulejší reakce a zdokonalené dynamické charakteristiky
  • Průlom v konstrukci čtecích hlav - vynikající odolnost vůči vibracím
  • Jedinečné utěsnění – vyšší odolnost vůči kontaminaci kapalinami a pevnými nečistotami
  • Patentované seřizovací LED diody - vestavěný LED indikátor intenzity signálu usnadňuje instalaci a seřízení
Uzavřený odměřovací systém FORTiS-S

FORTiS-N™ - uzavřené lineární snímače v kompaktním provedení

Lineární snímače FORTiS-N obsahují stejnou technologii a nabízejí stejné výhody jako snímače FORTiS-S. Byly však navrženy s kompaktnější čtecí hlavou a užším profilem, aby mohly být použity ve stísněných prostorách.

  • Bezkontaktní konstrukce - žádné mechanické opotřebení a vyšší trvanlivost
  • Technologie optimalizovaných vibračních tlumičů přináší špičkovou odolnost vůči vibracím
  • Vhodné pro menší a lehčí obráběcí stroje
  • Lze je upevnit přímo na obrobený povrch nebo jinou vhodnou montážní plochu
  • Patentované nastavovací LED pro rychlou a intuitivní instalaci
Uzavřený odměřovací systém FORTiS-N

Kontaktujte nás k prodiskutování vašich potřeb

Co je uzavřené odměřovací pravítko společnosti Renishaw?

Uzavřené odměřovací pravítko je sestava optického snímače polohy, nezbytné elektroniky a měřítka umístěná v utěsněném robustním pouzdře. Utěsněná optická jednotka i měřítko snímače jsou dále chráněny uvnitř utěsněného pouzdra. Důmyslná konstrukce systému poskytuje pravítku vysokou odolnost proti vniknutí kapalin a tuhých nečistot.

Pouzdro uzavřeného lineárního pravítka je extrudovaný profil s podélně upevněným břitovým těsněním a utěsněnými koncovkami. Čtecí hlava snímače je s pohyblivou částí lineární osy obráběcího stroje spojena ocelovou planžetou, která se pohybuje mezi břitovými těsněními po délce snímače.

Optické schéma FORTiS™

Pohyb v lineární ose je navržený tak, že snímací hlava a optika přejíždějí po absolutní stupnici snímače (která je připevněna k vnitřní straně pouzdra) bez mechanického kontaktu.

Stupnice měřítka je opatřena absolutním kódováním, které je snímáno optickým systémem čtecí hlavy a elektronicky vyhodnocováno. Lineární měření polohy a výstup v digitální formě je kompatibilní s průmyslovými sériovými komunikačními protokoly.

Řešení problémů s mechanickými vibracemi

Vibrace stroje mohou konvenční uzavřené snímače ovlivnit dvěma způsoby: způsobují chybu měření polohy, když je frekvence vibrací blízká rezonanční frekvenci snímače a velmi silné vibrace mohou ve snímači vyvolat signalizaci alarmu a nouzové zastavení stroje.

Společnost Renishaw vyvinula řadu snímačů FORTIS s několika unikátními vlastnostmi zvyšujícími odolnost vůči vibracím, jako například použití vyladěných vibračních tlumičů. Tato inovativní konstrukce snímače poskytuje významné zlepšení polohové stability, zejména při rezonanční frekvenci snímače, a zlepšenou schopnost přestát extrémní podmínky s vysokými úrovněmi vibrací.

Další informace naleznete v našich technických dokumentech o produktu, které podrobně vysvětlují vibrační odolnost snímačů FORTiS.

Vibrace na uzavřených snímačích FORTiS™

Snadná instalace, úspěšná na první pokus

Instalace uzavřených snímačů FORTiS™

Lineární snímače FORTIS jsou navrženy tak, aby je mohli instalovat montéři bez technických zkušeností a výbavy. Vestavěná nastavovací dioda poskytuje vizuální ověření instalace snímače a indikuje, zda je zapotřebí další nastavení; modré světlo ukazuje, že je instalace snímače optimální.

Pro další pomoc s instalací může volitelný nástroj Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 získávat a zaznamenávat komplexní data snímače v reálném čase, jako je intenzita signálu v závislosti na poloze osy. ADTa-100 napájí snímač a může být prostřednictvím USB kabelu připojen k tabletu nebo k počítači s OS Windows®.

Snímače FORTiS lze vyrovnat a instalovat snadno a rychle pomocí techniky velmi rychlé instalace.

Snížení čištění vzduchu na strojích o 91%

Uživatelé strojů, kteří s absolutním snímači FORTiS přijali chytrý přístup k čištění vzduchu, mohou významně snížit svoje emise CO2 i náklady za elektřinu. Díky unikátním těsnicím břitům DuraSeal™ mohou mnozí uživatelé snímačů FORTiS použít filozofii nízkého průtoku čistého vzduchu. To přináší všechny přednosti v oblasti spolehlivosti díky čistému vzduchu, avšak v porovnání s ostatními uzavřenými lineárními snímače snižuje spotřebu stlačeného vzduchu až o 91%.

Pro další podrobnosti si přečtěte naše poznámky k aplikaci kde se dozvíte, jak zmenšit vaši uhlíkovou stopu ve standardním provozním prostředí a bez omezujících podmínek.

Vertikální obráběcí centra