Přeskočit navigaci

Mobilní technologie se spoléhá na snímače Renishaw

Britská společnost Sarantel vyvinula revoluční anténu do mobilních telefonů založenou na své patentované technologii PowerHelix™.

Jsou-li v blízkosti antény jiné vodiče nebo ruka či hlava uživatele, není tím její činnost na rozdíl od běžných antén nijak ovlivněna. Unikátní výrobní technologie využívá jednoúčelový stroj finské společnosti Citam Assembly Automatics Oy, který je k zajištění velmi vysoké přesnosti vybaven lineárním odměřováním polohy Renishaw.

Anténa při používání vytváří pole s velmi nízkou energií. To znamená, že kritické vyzařování nepřesahuje vzdálenost větší než několik milimetrů.

Dr. Oliver Leisten, technický ředitel firmy Sarantel, k tomu říká: „Tento druh antény otevírá nové možnosti při plnění požadavku dříve nedosažitelné úrovně trojrozměrné zobrazovací technologie během výroby. Podstatnou součástí tohoto procesu jsou snímače Renishaw.“

Pro funkční provoz těchto antén je nezbytná velmi vysoká přesnost diagramu PowerHelix™, která do značné míry závisí na přesném polohování laserového značkovacího stroje Citam používaného k odleptání neoznačených ploch.

Generální ředitel firmy Citam Mika Harju vysvětluje: „Odleptání musí být provedeno s přesností do 5 µm. Této přesnosti dosahujeme kombinací rotačního a lineárního pohybu. Měřítko a čtecí hlava Renishaw na lineární ose jsou pro zajišťování zpětné vazby v této aplikaci ideální. Délku měřítka si upravujeme na míru sami – po zakoupení použijeme požadovanou délku, což je u zakázkově vyrobených strojů velmi důležité. Používáme také koncové a referenční značky Renishaw, které jsou nezbytné k ovládání lineárního motoru používaného k pohonu této osy.“

Odměřování s vysokou přesností

Samolepicí pásku měřítka Renishaw připevňujeme z Invaru, který jsme zvolili pro jeho nulovou teplotní roztažnost. Optická čtecí hlava RGH22 pojíždí s vřetenem. A stejně jako invarová tyč je namontována těsně k pracovnímu prostoru pro maximalizaci metrologického výkonu stroje. Snímač tak dosahuje přesnosti vyšší než 1 µm na 400 mm délky osy. Pan Harju dodává: „Důležitým hlediskem při výběru měřítka Renishaw byla rychlost a snadnost montáže. Měřítko pouze přistřihneme na potřebnou délku a pomocí aplikátoru nalepíme na pohyblivou část konstrukce.“

Stroj se ovládá z průmyslového PC, ve kterém jsou uloženy a v němž se zobrazují diagramy helix převzaté z CAD výkresu. Před vlastním značením pomocí laseru stroj optickými čidly změří skutečný průměr a délku dielektrického „kotouče“ umožňujícího počítači úpravu CAD souboru s nastavením správného průběhu lineárního a rotačního pohybu vhodného pro vybraný diagram.

Specializované služby firmy Citam

Firma Sarantel si zvolila za partnera pro vývoj tohoto speciálního procesu firmu Citam pro její zkušenosti s vývojem jednoúčelových strojů. Společnost Citam má více než 30 let zkušeností v automobilovém průmyslu a dosud dodala více než 100 různých strojních platforem, včetně montážních strojů na kryty mobilních telefonů. Společnost Citam posunuje hranice technologie, aby dosáhla požadovaného výkonu – ve společnosti Citam se často používá spojení „rychleji a přesněji“. Společnost je schopna dodávat řešení pro automatizaci v krátkém konstrukčním cyklu a tato řešení lze rychle nainstalovat a uvést do provozu ve výrobním závodě zákazníka. Mezi stroje vyvinuté společností Citam patří pokročilé systémy se servořízením od prvotřídních výrobců, optické systémy pro kontrolní aplikace, vysoce kvalitní lineární a rotační motory a lasery.

Citam využívá širokou síť vysoce kvalifikovaných partnerů a subdodavatelů s rozsáhlými výrobními kapacitami, speciálními technologiemi a odbornou kvalifikací pro širokou řadu aplikací. Firmy Citam a Renishaw úzce spolupracují při integraci odměřovacích systémů Renishaw do strojů Citam. Neexistují žádná omezení co do velikosti nebo složitosti pro požadavky zákazníků, které dokáže společnost Cita uspokojit.

Průlomové antény pro mobilní aplikace

Antény PowerHelix™ společnosti Sarantel jsou výsledkem dvacetiletého výzkumu a vývoje a jsou předmětem více než 100 patentů na celém světě. Tyto vyvážené antény poskytují výhodu malých rozměrů, výjimečné šířky paprsku a jedinečně nízkého vyzařování do okolí. Pokud jsou například využity v přenosných přijímačích GPS (globálních navigační systémy), zachytí větší počet družic, nevyžadují rozměrné GP antény a předvídatelná odezva systému se získává bez ohledu na blízkost vodičů, jiných antén nebo tkáně lidského těla.

Budoucnost společnosti Sarantel

Mnoho dalších bezdrátových aplikací, např. Bluetooth™ a bezdrátové sítě LAN, mohou těžit z technologie PowerHelix™, která má rovněž potenciál, že bude rozšířena i do sluchátek mobilních telefonů příští generace.

S vědomím toho, že aplikace pro antény PowerHelix™ vyžadují vysokou kapacitu výroby, nainstalovala společnost plně automatickou výrobní linku ve svém britském závodu a má k dispozici další závody v Asii umožňující velkoobjemovou výrobu.