Přeskočit navigaci

Nástrojové sondy pro ustavení a kontrolu obrobků

Zvyšte efektivitu vašich CNC obráběcích center a soustruhů s naší inovativní nabídkou automatizovaných obrobkových sond pro ustavení a kontrolu obrobků. Racionalizujte vaše operace a maximalizujte produktivitu sondami s našimi řešeními snímání na obráběcích strojích.

Kontrolní sondy pro obráběcí stroje hrají klíčovou roli pro dosažení přesnosti v celém výrobním procesu. Tato přesná měřicí zařízení umožňují automatizované ustavení obrobků, řízení během procesu a kontrolu dílců.

Společnost Renishaw má širokou nabídku kontrolních sond pro obráběcí stroje s podporou pro mnoho aplikací. Naše sondy jsou členěny do tří kategorií podle použité technologie: standardní přesnost, vysoká přesnost a skenování.

Sonda RLP40 na soustruhu

Přejděte od manuálního k automatizovanému ustavení a kontrole obrobku s našimi dotekovými sondami standardní přesnosti.

Sondy se standardní přesností

5osé snímání sondou OMP600

Prozkoumejte naši nabídku vysoce přesných dotekových sond pro nepřekonatelné 3D měření

Sondy s vysokou přesností

Sonda SPRINT skenující součást

Umožňuje vysoce přesné ustavení obrobků, 3D měření prvků a tvaru a monitorování stavu povrchu.

Skenovací sondy

Snímací technologie

  • CNC dotekové sondy standardní přesnosti jsou vybaveny originální a spolehlivou kinematikou pro 2D měření s dotykovým spínáním.
  • Naše vysoce přesné sondy kombinují kinematické uspořádání s tenzometrem s výslednou vynikající přesností dotykového spínání.
  • Skenovací sondy, obsahující jedinečnou technologii SPRINT™, poskytují vysoce rychlé skenování 3D dat s vysokou hustotou.

Přednosti sond pro obráběcí stroje

Systémy pro kontrolu a proměřování nástrojů jsou ve výrobním průmyslu široce používané. Moderní CNC řídicí systémy jsou dnes vybaveny standardními rutinami, které usnadňují cykly snímání a umožňují bezproblémovou integraci kontrolních sond. Poskytují množství výhod, včetně:

RMP600 - měření lopatek
  • Zdokonalenou kontrolu kvality. Kontrolní sondy provádějí mimořádně přesné proměřování, umožňující průběžnou kontrolu kvality. Data shromážděná během procesu obrábění lze rovněž analyzovat a použít pro optimalizaci procesů a další zlepšení kvality.
  • Zvýšená efektivita. Zavedením automatizovaných procesů se snižuje potřeba ručního proměřování a tím i riziko lidských chyb. To umožňuje zkrátit kontrolní časy a zvýšit celkovou produktivitu.
  • Zlepšené řízení výrobního procesu. Při proměřování rozměrů a prvků dílců umožňuje zpětná vazba v reálném čase výrobcům seřídit a opravit obráběcí operace, jestliže dílce začnou být mimo tolerance.
  • Snížení nákladů. Včasné zjištění odchylek pomáhá zamezit výrobě vadných dílců. Tím se snižuje zmetkovitost, předělávky a s tím spojené náklady.
  • Zvýšená flexibilita. Použití kontrolních sond umožňuje účinnou kontrolu složitých dílců a těžko přístupných prvků pro větší flexibilitu a širší rozsah výrobních možností.

Nemohu věřit tomu, jak dlouho mi trvalo zjistit, jak cenné je snímání v mém pracovním prostředí. Nyní vidím, jak přesná a uživatelsky přátelská je sonda OMP40-2. A bylo by těžké přesvědčit mě, abych použil cokoli jiného.

Hammond Engineering (Austrálie)

Vypořádejte se s proměnlivostí procesů hned od počátku

Klíčem k přesnosti výroby a součástem v toleranci je odstranění zdrojů odchylek v celém procesu obrábění. Dosáhnout toho můžete používáním automatizovaných postupů snímání před, během a po procesu obrábění.

Prostřednictvím naší metodologie Productive Process Pyramid™ můžete identifikovat možností řízení procesu ve všech fázích výroby.

Snímání lze použít jako preventivní kontrolu před zahájením obrábění. Optimalizace a monitorování stavu stroje je důležitý proces, který stroji umožňuje souvisle vyrábět dobré dálce a mít méně neplánovaných prostojů.

Snímání během nastavení procesu se zabývá předvídatelnými zdroji odchylek, jako je umístění dílce, rozměry nástroje a posunutí na stroji, které mohou zapříčinit výrobu neshodných dílců.

Snímání během procesu omezuje zdroj odchylek souvisejících s obráběním, ke kterým patří například opotřebení nástroje nebo teplotní dilatace. Poskytuje tak inteligentní zpětnou vazbu procesu obrábění v jeho průběhu.

Monitorování po procesu kontroluje proces i dokončené dílce vůči jejich specifikacím a poskytuje důvěru ve stabilitu procesu obrábění.

Skenovací sonda SPRINT proměřuje leteckou součást

Nalezení správného typu přenosu signálu

Naše sondy pro obráběcí stroje a CNC řídicí systémy komunikují prostřednictvím signálů spravovaných přenosovým systémem. Sondu a typ přenosu, které jsou pro vás nejvhodnější, určuje typ stroje a aplikace. Sondy Renishaw využívají tři hlavní typy přenosových systémů:

Řada QE v obráběcím stroji

Optický

Optické přenosové systémy Renishaw používají pro komunikaci infračervenou technologii a vyžadují přímou viditelnost mezi sondou a přijímačem. To znamená, že jsou nejvhodnější pro malé a střední stroje bez složitých upínacích prvků.

Rádiový

Systémy s rádiovým přenosem signálu vyžívají rádiové vlny k přenosu signálu ze sondy do přijímače. Technologie rozšíření frekvenčního spektra přepínáním frekvence (FHSS) umožňuje spolehlivou komunikaci odolnou proti rušení jinými rádiovými zařízeními. Rádiové systémy jsou zvláště vhodné pro velké stroje a/nebo aplikace, kde nelze zajistit přímou viditelnost.

Kabelem

Kabelové sondy jsou přímo připojeny k řídicímu systému stroje kabelem pro přenos signálů. Tyto systémy jsou nejvhodnější pro frézky s trvale upevněnými sondami.

Časté dotazy

Otázka: Co je ustavování a kontrola obrobků?

Ustavení obrobku při CNC obrábění vypovídá o postupu správného polohování a vyrovnání obrobku v CNC obráběcím stroji. Přesné ustavení obrobku snižuje riziko odchylek a umožňuje přesné obrábění. Automatizované ustavení se sondou může být až desetkrát rychlejší než ruční ustavení, což stroji poskytuje více času pro obrábění.

Kontrola obrobku vypovídá o proměřování obrobeného dílce nebo prvku. Proces kontroly může probíhat dokud je dílec stále v CNC stroji a vyžaduje ověření, zda jeho rozměry a geometrie odpovídají původním konstrukčním specifikacím. Toto proměřování lze provádět buď ručně nebo automaticky pomocí snímacího systému. Když je například během procesu obrábění u některého kontrolovaného prvku zjištěn přesah rozměru, lze provést nastavení pro jeho opravu. To zaručuje splnění standardů kvality a zamezuje výrobě zmetků.

Uplatněním automatizovaného ustavování a kontroly obrobků může výrobce minimalizovat chyby a obrábět vysoce kvalitní dílce.

Otázka: Lze použít stávající interface od konkurence se sondou Renishaw?

Ne. Viz Interface Renishaw.

Otázka: Jak se čistí obrobek před měřením?

Obrobek lze očistit ofukováním vzduchem. Alternativně lze použít oplachovací cyklus, kdy je dílec proudem chladiva zbaven třísek nebo nečistot.

Všechny nástrojové sondy Renishaw vyžadují pořízení kompatibilního interfacu. Další informace o naší nabídce interfaců jsou uvedeny na našich produktových stránkách.

 

Další kroky

Hledáte více informací nebo potřebujete konzultovat vaše požadavky? Pošlete kontaktní formulář pro konzultaci s našim lokálním zastoupením.