Přeskočit navigaci

Optické širokopásmové kabely jsou vedeny pod zemí za pomoci odolných snímačů společnosti Renishaw

Vzhledem k tomu, že mnoho zemí přechází na vysokorychlostní optické širokopásmové připojení, může se při tomto procesu vyskytnout problém s rychlou a snadnou výměnou spousty stávajících podzemních kabelů. Výměna kabelů je problematická zejména z důvodu křehkosti jednotlivých pramenů skelných vláken a opláštěných svazků vláken, které nelze jednoduše vytáhnout a vsunout do kabelovodů. Magnetické snímače společnosti Renishaw však nabízejí řešení tohoto závažného problému.

Jistá telekomunikační firma zjistila, že při zavádění svazku vláken do utěsněného kabelovodu vzduch foukaný pod vysokým tlakem napomáhá promazávání a také kabel pohání. Výsledkem tohoto jevu je, že k zavedení svazku je zapotřebí mnohem menší síla, která značně snižuje riziko poškození vláken a činí proces zavádění širokého pásma rychlejším, snadnějším a bezpečnějším.

Společnost Factair Ltd se sídlem ve Velké Británii, která je specialistou na vzduchové kompresorové systémy, získala zakázku na výrobu patentovaného stroje na „foukání vláken" v obtížných podmínkách. Tento stroj používá k rychlému zavádění svazku optických vláken do kabelovodu housenkové pásy se současným přiváděním stlačeného vzduchu za účelem „tažení" svazku.

Odolný magnetický snímač RM22 detekuje prokluzy, které by mohly poškodit křehké optické širokopásmové kabely

Odolný snímač RM22 je pro toto extrémní prostředí dokonalý, protože jeho těleso je obrobeno z pevné hliníkové slitiny a magnetický budič je uzavřen v nerezové oceli, aby byla zajištěna odolnost proti nečistotám podle krytí IP68. Tyto bezkontaktní magnetické snímače vyráběné společností RLS d.o.o., partnerskou společností Renishaw, používají technologii snímače s Hallovým efektem, kdy je otáčení magnetického budiče snímáno zakázkovým snímacím čipem v samostatném tělese, který je upraven tak, aby dodával požadovaný výstupní formát. Těsnění nejsou zapotřebí, protože snímač je odolný proti kapalinám, olejům a znečištěným prostředím.

S bezkontaktním tělesem o průměru pouhých 22 mm a při rychlosti 30 000 ot./min. je snímač RM22 bez tření, čímž se zvyšuje trvanlivost, odolnost a dlouhodobá spolehlivost. Nitzan Gonen potvrzuje: „Se snímači společnosti Renishaw jsme velmi spokojeni. Jsou zkonstruovány tak, aby fungovaly spolehlivě při daleko vyšších rychlostech, než používáme, a v daleko horších podmínkách, než s jakými se tyto stroje standardně setkávají."

Nitzan Gonen uzavírá: „Pomocí stroje na foukání vláken se vzdálenost, kterou mohou technici zavádět kabel bez poškození pláště nebo vláken, zvýšila možná z několika desítek metrů na tisíce metrů. Nyní můžeme zavést 4 km kabelu z jediného místa, 2 km každým směrem, rychlostí až 60 m/min."

K detekci prokluzu, který by poškodil povrch pláště, jsou implementovány dva bezkontaktní magnetické snímače RM22 společnosti Renishaw. Jeden monitoruje rychlost, kterou se svazek zavádí do stroje a druhý sleduje rychlost, kterou se pohybují housenkové pásy. Řídicí jednotka stroje na foukání vlákna počítá impulsy z obou snímačů, a pokud je rozdíl v četnosti impulsů (rychlosti) mimo nastavenou toleranci, interpretuje rozdíl jako prokluz a sníží rychlost motorů. Motor je také „zapouzdřený", aby omezil tlačnou sílu, pokud je postup kabelu v kabelovodu zbržděn. Další ochrana také brání spálení motoru, pokud by svazek narazil na překážku.

Nitzan Gonen, ředitel konstrukce a vývoje společnosti Factair, vysvětluje: „Bylo důležité použít bezkontaktní snímače, protože svazky vláken se odvíjejí na místě z velkých bubnů, které mohou být mokré a znečištěné a samotné počasí nemusí snadné výměně přát. Bezkontaktní jednotka znamená, že je spolehlivější, a předpokládá se, že každý snímač vydrží nekonečně dlouhou dobu. Plně kontaktní snímač by se pravděpodobně musel často vyměňovat."

Obrázek Factair 2