Přeskočit navigaci

Případové studie z energetiky

Pozornost celého světa je zaměřena na rozšířené využívání obnovitelných zdrojů energie. Jednou oblastí je rostoucí dodávka solárních panelů a větrných turbín a pokračující výzkum, směřující k co největší účinnosti těchto zařízení. Druhou oblastí, které je věnováno mimořádné úsilí výzkumu a vývoje je skladování vygenerované energie.

Další příklady aplikací